Zwolle start pilot ‘blurring’

Zwolle – In de binnenstad van Zwolle  is een pilot van start gegaan die het mengen van winkel met horeca vice versa mogelijk maakt. Dit wordt ook wel blurring genoemd. In Zwolle kunnen maximaal 25 ondernemingen daar aan mee doen. Nog 10 ondernemers kunnen zich aanmelden voor de proef.

blurring.jpg 

Blurring is het Engelse woord voor onscherp, wazigheid. In economische termen betekent blurring branchevervaging. Innovatieve combinaties tussen retail en horeca. In het buitenland schieten deze concepten als paddestoelen uit de grond. In Nederland loopt het nog niet zo’n vaart. Terwijl daar kansen op groei liggen, en daar is in Zwolle sprake van. In Zwolle, dat al een verlicht regime kent, verkoopt Waanders in de Broeren nog wel wijn. De Koninklijke SlijtersUnie spande daarop een kort geding aan. De uitspraak zou eind januari komen, maar laat nog op zich wachten. Intussen heeft het college van B&W in Zwolle een besluit genomen over een tijdelijke proef, die nieuwe binnenstadsbelevingen mogelijk moet maken. Horeca kan dan aan detailhandel doen en vice versa. Daarbij wordt rekening gehouden met de reden van bestaan van de Drank- en horecawet: aandacht voor de negatieve gevolgen van drank, vooral waar het jongeren betreft. De raad moet de proef nog wel goedkeuren.

Het gaat trouwens niet alleen om alcohol. Ook een boekhandelaar die ingrediënten uit een kookboek wil verkopen mag dat straks in Zwolle, als het aan het gemeentebestuur ligt. Of vice versa, een verkoper van levensmiddelen die ook een boek wil verkopen.

Het is de bedoeling dat de pilot op 1 april van start en een jaar duurt. Minimaal tien en maximaal 25 bedrijven mogen meedoen. Voor deelname geldt een aantal voorwaarden, zoals het uitsluiten van winkels waar veel minderjarigen komen. Dat sluit speelgoedzaken, maar ook supermarkten uit. De voorwaarden zijn verder een echo van wat in de wet al is vastgesteld, denk aan een verbod op schenken aan dronken mensen en minderjarigen of buiten openingstijden, en het voorhanden zijn van een toilet.

Citycentrum voorzitter Peter Pels laat deze week het volgende via een nieuwsbrief weten: “Blurring is here, and it is here to stay”, geciteerd uit een artikel over blurring.

Pels: “We moeten er mee omgaan. Omarmen is beter dan ons er tegen verzetten. Om die reden zijn we net als de gemeente Zwolle een voorstander van de landelijke pilot om in de binnenstad te experimenteren met  versoepelde regels.  Ter relativering en geruststelling voor de regel-fans onder ons: het leeft nog niet echt bij de ondernemers, op dit moment hebben zo’n 15 ondernemers zich gemeld, vanuit zowel horeca als de retail. Er is ruimte voor in totaal 25 ondernemers in deze pilot. Aanmelden kan nog”.

“Zijn er dan geen zorgen? Zeker wel, bij vervagende grenzen dienen we oog te hebben voor mogelijke verdringing en de gevolgen daarvan. Hoe houdt de binnenstad zijn interessante mix van functies, hoe voorkomen we dat een functie gaat overheersen? Hoe houden we de speciaalzaken overeind, bijvoorbeeld de fotograaf of de fietsenzaak? Het gevaar voor de binnenstad zit niet in blurring.  Het gevaar zit veel meer in de ontwikkelingen in de periferie, het toevoegen van m2-er retail en horeca zonder het effect te kennen voor de binnenstad, bijvoorbeeld nog meer leegstand. Citycentrum verwacht dat de gemeente hierin de regie neemt, wij vinden dat een actuele retailvisie hard nodig is. Op basis daarvan kunnen met betrokken partijen afspraken gemaakt worden. Met een heldere en gedragen retailvisie kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegen gegaan en wordt de neiging om ontwikkelingen oogluikend toe te staan onderdrukt. De binnenstad als sterk merk, als banenmotor, verdient bescherming”.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Bedoelen ze dat het beleid van de gemeente onscherp en vol wazigheid (blurring) is? En waarom 25 aangewezen ondernemingen of is hier sprake van positieve discriminatie.


    ⚠️ Meld

  2. Wim Waanders mag geen wijn meer verkopen in zijn Zwolse boekhandel Waanders In de Broeren. Dat heeft de rechtbank bepaald. De gemeente krijgt bovendien een tik op de vingers, zij heeft op onjuiste gronden afgezien van handhavend optreden tegen de verkoop van de wijn tussen de culinaire boeken. De Slijtersunie besloot in september vorig jaar naar de rechter te stappen om de verkoop van de flessen wijn stop te zetten.

    Bron: Stentor


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.