Einde activiteiten Buurtschap IJsselzone

Zwolle – De leden van de vereniging Buurtschap IJsselzone hebben besloten de uitvoering van Groen Blauwe diensten in de IJsselzone per 1 april 2016 over te dragen aan de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) en de buurtvereniging Schelle Oldeneel en Vereniging Buurthuis Eben Haëzer/Spoolderbelangen. Enige jaren geleden is al een belangrijk deel van de activiteiten van de vereniging overgedragen aan SPLIJ+.

De uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Zwolle en de leden Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vitens, Staatsbosbeheer, initiatiefgroep IJsselzone, buurtvereniging Schelle Oldeneel en Vereniging Buurthuis Eben Haëzer/Spoolderbelangen eindigden in 2015. Met de opheffing wordt de bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheid verplaatst naar eveneens volwaardige en bestaande organisaties, waarmee de uitvoering voor de toekomst is geborgd. Het resterend kapitaal van de vereniging Buurtschap IJsselzone wordt als steuntje in de rug overgedragen aan de drie organisaties.

Het bestuur van de vereniging Buurtschap heeft ruim 10 jaar een flinke inspanning geleverd aan de realisatie van de doelstellingen. De leden nemen op 1 april 2016 afscheid van de drie bestuurders, Adri Wever, Peter Jansen en Marian van Zon.
Artikel delen: