Scholieren buigen zich over ‘Energieke Vecht’

Zwolle – Welke kansen biedt de Vecht om energie uit water te halen? Met het antwoord op deze vraag gaan scholieren van het Greijdanus College uit Zwolle aan de slag voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De datum van donderdag 26 mei staat bij hen rood omcirkeld in de agenda: dan presenteren zij hun resultaten van de opdracht ‘De energieke Vecht’.

luchtfoto_vecht.jpg 

Het vraagstuk waarover de scholieren zich buigen, moet zowel antwoorden opleveren in theorie als praktijk. Hiervoor ontwikkelen de scholieren een idee om op kleine schaal energie uit de Vecht te halen. De uitdaging zit in het maken van een (simpele) proefopstelling op schaal en het berekenen van de kosten en opbrengsten van deze installatie op ware grootte. De opdracht wordt uitgevoerd door één VWO-klas en twee VMBO-klassen. Opgeteld zijn dit 60 leerlingen.

Adviseurs van de toekomst
De opdracht die het waterschap het Greijdanus College aanbiedt, vloeit voort uit de Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Scholen voor voortgezet onderwijs in het Vechtdal gaan hierbinnen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever, zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta, en komen in aanraking met het werkveld overheid en water. 

Artikel delen: