Herinrichting Park de Wezenlanden vordert

Park de Wezenlanden is een unieke groene ruimte van formaat, centraal gelegen in de stad. Het maakt deel uit van de groene vinger langs het Almelose kanaal, de Stadsgracht en het Zwarte Water (en daarmee van de stedelijke hoofdgroenstructuur). De hoofdfunctie is ‘recreatie’, waarbij ‘natuur’ en ‘beeld’ op bijzondere plekken van belang zijn.

In de huidige situatie is het park als het ware een eiland, omsloten door barrières. Het gebruik en de betekenis die het park voor de stad heeft, blijft dan ook ver achter bij de potenties van de plek. Het gebruik beperkt zich vaak tot één activiteit, bijvoorbeeld om de hond uit te laten op het eiland, te sporten op het manifestatieveld of een bezoek aan de dierenweide.

Belangrijke punten in het ontwerp voor de herinrichting van het park zijn het verbinden van de verschillende onderdelen van het park, waardoor een ruimtelijke eenheid ontstaat, en de verbetering van de relatie tussen het park, de omgeving en de stad. Door verbetering van de routing en toegankelijkheid wordt het park aantrekkelijker en zal het gebruik verder toenemen. Door specifieke plekken aan te pakken wordt het park aantrekkelijker om er te verblijven (activiteiten). Door de combinatie van de nieuwe maatregelen komt meer ‘leven’ in het park (sociale veiligheid).

Bij het maken van het plan is begonnen met een wandeling met belangstellenden door Park de Wezenlanden. Daarbij zijn de knelpunten en de waardevolle aspecten van het park geïnventariseerd. Daarna is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit is gedaan door de gemeente, in samenwerking met een Adviesteam met daarin vertegenwoordigers van de omliggende wijken en van betrokken organisaties. Op basis van het PvE is het Definitief Ontwerp gemaakt, dat is vastgesteld als kader voor de uitwerking en uitvoering in deelprojecten.

Er is nog genoeg te verbeteren, want voor de vele bezoekers van de dierenweide is het nu bijvoorbeeld nog moeilijk om in de rest van het park te komen. Voor gehandicapten is het zelfs bijna onmogelijk. Om dit te verbeteren, komt er een doorgang door de voormalige dijk. Deze krijgt de vorm van een zogenaamde ‘coupure’ zoals die ook in waterkerende dijken voorkomt. Het karakter van de oude dijk blijft zo bestaan. Tegelijkertijd komt er een comfortabele route naar de andere delen van Park de Wezenlanden.

Kanalenzone
Voor het park is een inrichtingsplan opgesteld. Hierin staat onder meer dat er van de zone langs het Almelose kanaal en het Koelwaterkanaal meer natuur moet komen. Een eerste deel wordt nu gerealiseerd. Bij de voetgangersbrug wordt onder meer de grond afgegraven. De graslanden worden zo vochtiger en (weer) geschikt voor onder meer de zeldzame Kievitsbloem. Ook komt er een pad over de dijk langs het Koelwaterkanaal. Er zijn dan meer wandelmogelijkheden en er is een mooi uitzicht over het water.

Provincie
De gemeente is niet de enige die bijdraagt aan het park. De provincie Overijssel geeft subsidie voor de Kanalenzone, maar is ook bezig met de renovatie van het Provinciehuis. De nieuwe omgeving van het gebouw zal zorgen voor een betere toegang tot het park. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuwe trap en hellingbaan tussen de tuin en het park. Ook komt hier een aantal terrassen, waar bezoekers heerlijk in de zon kunnen zitten. Gemeente en provincie delen deze kosten.

Tuin
De voormalige gehandicaptentuin in het park ligt er nu nog wat treurig bij. Dat gaat veranderen. De paden worden vernieuwd en er komen meer banken. Grote vakken met kleurige planten en hoogteverschillen worden aangelegd. Ook komt er een kunstwerk. De tuin wordt zo weer een plek waar het aangenaam verpozen is.

Artikel delen:

Reageer