GL looft eigen kracht bijstandsgerechtigden

Zwolle – In 2015 zijn er van de bijstandsgerechtigden in de gemeente Zwolle 376 personen op eigen kracht uit de bijstand gekomen. 286 Personen konden hun uitkering laten stopzetten, doordat zij een baan kregen. 64 Personen stroomden uit vanwege het oppakken van een studie. En in 26 gevallen gaat het om winst uit onderneming als vervanging voor de door de gemeente Zwolle verstrekte bijstandsuitkering. GroenLinks Zwolle is verheugd dat honderden inwoners erin slaagden de draad van hun leven zonder uitkering weer op te pakken.

De fractie van GroenLinks (GL) heeft de uitstroomcijfers opgevraagd om aan te tonen dat er ook goed nieuws is als het gaat om de bijstand. GL: "Helaas blijft de gemeente Zwolle via persberichten de nadruk leggen op negatieve aspecten, met name over (al dan niet opzettelijke) uitkeringsfraude. Elk kwartaal stuurt de gemeente een persbericht uit, waarin het teruggevorderde bedrag breed wordt uitgemeten en met individuele casussen is onderbouwd hoe ‘slecht’ mensen wel niet kunnen zijn. Over het jaar 2015 is dit tot op heden niet gebeurd, maar de afdeling communicatie geeft aan dat in het voorjaar de draad weer zal worden opgepakt." Voor GroenLinks een mooie aanleiding om nu een eigen persbericht over 2015 te versturen.

"Mensen met een uitkering maken zelf iets van hun werkdagen". Met hulp van ArboPositief tekende GroenLinks Zwolle een aantal van hun verhalen op. Niet alleen dit verzoek werd goed ontvangen, het delen van ervaringen bleek tot een inspirerend gesprek te leiden.
 
Vrijwilligerswerk
“Sinds ik werkzoekend ben doe ik verschillende soorten vrijwilligerswerk, ik haal hier veel voldoening uit. Ik mag iets betekenen voor de medemens. Ook geeft het mij beter zicht op wat ik nog meer te bieden heb.”
“Door mijn vrijwilligerswerk krijg ik de kans om in diverse spreekwoordelijke keukens van bedrijven en instanties te kijken. Daardoor krijg ik een beter beeld van bepaalde functies. Ook heb ik door mijn vrijwilligerswerk veel nieuwe contacten opgedaan en mijn netwerk uit kunnen breiden.”
 
Passende hulp
“Nadat ik bij het UWV totaal geen hulp kreeg, ondanks dat men bekend was met mijn diagnose autisme en de problemen die mijn autistische trekken met zich meebrengen, heb ik nu eindelijk een re-integratie consulente getroffen die mij in mijn waarde laat, me coacht en me over drempels helpt.”
 
Ontwikkeling
“Als gevolg van het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, lezingen en workshops, nemen mijn sollicitatievaardigheden snel toe. Ik ervaar het als een voorrecht om veel tijd te mogen besteden aan mijn eigen ontwikkeling. Tijd die mij tijdens mijn werkzame leven niet gegund was.”
 
“Eén van de belangrijkste keuzes die ik sinds ik werkloos ben gemaakt heb, is om mij als vrijwilliger in te willen zetten voor andere werkzoekenden. Het mes snijdt aan twee kanten: ik mag mensen verder helpen en steunen en werk tegelijkertijd aan mijn eigen ontwikkeling en de uitbreiding van mijn netwerk.”
 
GroenLinks Zwolle roept de verantwoordelijk wethouder op in het vervolg meer evenwichtig over uitkeringsgerechtigden te berichten. "Voor inspiratie raden wij haar aan bij henzelf de verhalen op te halen."
Artikel delen: