Extra kosten sanering bodem ‘Zara’ € 125.000,-

Zwolle – Wethouder De Heer stelt maandagavond tijdens de raadsvergadering, na vragen van het CDA over de vervuilde bodem bij de sloop van de voormailge bibliotheek, dat een vervelende ontwikkeling zich heeft voorgedaan. Bij de constatering is direct gekeken naar de effecten voor de volksgezondheid en is meteen een plan van aanpak gemaakt, zegt de wethouder.

Wethouder De Heer: "Er is goed en snel gehandeld en daardoor kan deze week de overdracht van de grond naar Zara plaatsvinden. Er is daarbij geen concessie gedaan aan de kwaliteit van de sanering." Het college gaat er van uit dat er maximaal € 125.000,- aan kosten mee gemoeid is. De definitieve afrekening vindt deze week plaats. De uiteindelijke financiële afwikkeling zal t.z.t. naar de raad worden gestuurd. In het administratieve systeem is er sprake van een olietank, die langgeleden is verwijderd. Het lijkt er op dat bij de verwijdering lekkage is ontstaan waa nu op is gestuit. Dat blijkt niet uit de administratie, maar toen gold de Wet op de Bodembescherming nog niet. Met de informant, die zich nu heeft gemeld met nadere informatie uit die tijd, wordt nu contact opgenomen, zodat het beeld verder kan worden verhelderd. Natuurlijk wil het college lering trekken uit deze les, maar dat had niet geleid tot een andere aanpak in deze situatie.

Om die reden ziet het college ook geen heil om te onderzoeken welke afweging het vroegere stadsbestuur heeft gemaakt. Dit onderdeel zal ook niet worden betrokken bij het lopende onderzoek van Lysias naar de asbestproblematiek, want dit is van een andere orde. Het college is niet van plan om het collectief geheugen van de stad in te zetten bij gelijksoortige projecten. Dit geheugen blijkt nl. niet altijd juist te zijn. Wel zal, zoals gezegd, contact worden opgenomen over dit geval met de informant, die zich gemeld heeft.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.