College kiest voor kleiner AZC Zwolle in Oosterenk

Zwolle – In het oorspronkelijke plan van burgemeester en wethouders, zoals dat in januari is gepresenteerd, zouden er 800 asielzoekers worden gehuisvest aan de Dokter van Thienenweg en zou er achter deze locatie aan de overkant van het fietspad en de Westerveldse Aa een recreatieterrein worden aangelegd.

azczwolle.jpg

Na intensief overleg met omwonenden en andere betrokkenen heeft het college van B&W de plannen aangepast. Met name de zorg van de buurt over de grootte van het aantal asielzoekers en de bezwaren tegen een recreatiegebied in het groene gebied heeft tot wijziging van het oorspronkelijke plan geleid. Er zullen maximaal 600 asielzoekers op deze locatie worden opgevangen en er komt geen recreatieterrein op de voorgestelde plek, maar op het terrein van het asielzoekerscentrum zelf. Het gewijzigde plan van B&W is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De COA had een voorkeur voor 800 asielzoekers, maar erkent dat het voor omwonenden teveel was in combinatie met het voorgestelde recreatiegebied. Het COA kan ook met het lagere aantal de voorzieningen en faciliteiten aanbieden die zij nodig acht. Wel heeft dit voor het COA financiële gevolgen. 

Hennie Vrielink. Reporter Weblog Zwolle

Het AZC is in het 4e kwartaal van 2017 gereed voor gebruik. Het geplande recreatieterrein (Zie B) vervalt. Dat komt in het wooncomplex zelf. De keuze was niet eenvoudig. Er kwam tijdens informatieavonden in de stad een aanzwellende roep om een kleiner AZC naar voren. De Zwolse gemeenteraad besluit op dinsdag 19 april om 19.00 uur in de Statenzaal van de Provincie Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle over het voorstel.

Op dinsdag 12 april is er een informatiemarkt waar inwoners, bedrijven en instellingen met fracties en individuele raadsleden in gesprek kunnen over het voorstel asielzoekerscentrum.

De informatiemarkt wordt gehouden in de centrale hal van Landstede aan het Dokterspad 2. De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. Na een centrale opening kan er tijdens verschillende rondes met Zwolse fracties worden gesproken, de rondes worden afgewisseld met momenten waarop mensen de raad als geheel kunnen toespreken. Ook via de e-mail kan gereageerd worden op het definitieve voorstel. De raadsgriffie zorgt dan voor verspreiding onder alle raadsleden. De input uit de informatiemarkt en alle e-mails gebruikt de gemeenteraad bij de afweging van het besluit over het asielzoekerscentrum dat op 19 april wordt genomen. 

Aanmelden

Iedereen is welkom deze avond. Om te weten hoeveel mensen er naar de informatiemarkt komen, wordt men verzocht zich vóór vrijdag 8 april 12.00 uur aan te melden via azc@zwolle.nl onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Mensen die de hele raad willen toespreken (formeel inspraakrecht) dienen zich ook op deze manier aan te melden en moeten tevens vermelden namens wie ze komen inspreken. E-mails/brieven aan de gemeenteraad over het voorstel asielzoekerscentrum kunnen ook naar dit emailadres gestuurd worden.

Contact

Voor meer informatie over de besluitvorming van de gemeenteraad rondom het asielzoekerscentrum kan telefonisch contact opgenomen worden met de raadsgriffie via (038) 4 98 21 81. 

Vervolgens is het debat en besluitvorming over het AZC op dinsdag 19 april om 19.00 uur in de Statenzaal van de Provincie Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle*.

* Deze locatie is gekozen omdat er in de Raadzaal en het Stadhuis bij grote belangstelling geen ruimte is i.v.m. de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek.

Stemt de gemeenteraad op 19 april in met het voorstel een AZC te ontwikkelen op de waterschapslocatie, dan wordt in afstemming met belanghebbenden uit de omgeving het plan verder uitgewerkt en een beheerplan opgesteld. Het AZC kan dan het laatste kwartaal van 2017 open.

Meer informatie

Meer informatie over het locatieonderzoek, het COA en de opvang van vluchtelingen op een azc is te vinden op www.zwolle.nl/azc en www.coa.nl. U kunt ook reageren of vragen stellen, mail naar azc@zwolle.nl .

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Waarom niet in het oude pand van wehkamp??
  Waarom worden die mensen ver buiten de bebouwde kom neergezet.
  En dit gaat miljoenen kosten voordat AZC klaar is.

 2. Burgemeester doet alsof: we luisteren want 600 ipv 800. We worden zoals verwacht keihard belazerd. Vertrouwen in politiek en democratie??? Bananenrepubliek Nederland.

 3. @Bea en robbiebos, je mag in dit mooie land gelukkig op allerlei manieren je mening geven. Ook in dit geval beslist de gekozen gemeenteraad uiteindelijk. Als jullie vinden dat wie het hardste schreeuwt, het meest gelijk heeft: sweet dreams.

 4. Zeker ben ik teleur gesteld 😮 Maar ik heb nooit gezegd geen AZC in Zwolle, ik streef er juist na voor verschillende locaties waar maximaal 200 vluchtelingen geplaatst kunnen worden 😉

 5. Burgermeester Meijer doet alsof hij naar de bewoners heeft geluisterd. Dat is absoluut niet waar. Van af het begin wilde hij een groot azc. Soms denk ik wel eens dat hij er persoonlijk belang bij heeft. Misschien heeft zijn VVD vriendje Rutte hem wel een leuke baan in Den Haag beloofd na het burgermeesterschap in Zwolle.

 6. Die 600 asielzoekers gaan zich rot vervelen en gaan de buurt inlopen. Bijvoorbeeld rondhangen bij de scholen in de buurt (Landstede), rondhangen bij het Sligropand waar een springparadijs/bowlingbanen komen, gratis koffiedrinken bij de Isala, etc.

 7. En dan? Burgeroorlog? Een referendum? Witte Nederlands Revolte?
  Ziekenhuis en scholen dicht? Op de barricades met een vlag van De Stijlloze tussen de tanden? Schreeuwen “Daar moet een P. in”?
  Varkenskoppen ronselen? Janken dat je het slachtoffer van de maatschappij bent terwijl je toch echt een gutmensch (;)) bent?

 8. Die vluchtelingen en asielzoekers moet je niet in Nederland/Zwolle opvangen, maar in hun eigen land. Richt onder de vlag van de VN een gebied in waar ze in eigen land veilig naar toe kunnen. Scheelt een hoop geld, gedoe en ze blijven in hun eigen warme land en cultuur.

  En verder…het kost kapitalen om je land te ontvluchten. Dus het zijn vooral de rijken en criminelen die het land ontvluchten.

 9. Er gaan ook nog miljarden naar de Oekraine. Moeten wij allemaal opbrengen. Nederland is een opvangland geworden.

  Stem vandaag in ieder geval.

 10. @ jdewinter, op 6 april 2016 9:56…zo’n land als Israël claimen, ongeveer?

  @ pipo, hoor zelfs dat er 40.000.000,= naar dit belachelijke referendum over OEKRAïNE gaan. Vind je dat niet genoeg?

  Voor Ja’s en Nee’s zie het Politieke Log.

 11. Ik blijf hangen op dit stukje tekst uit de link van martinus:

  …Omdat we links zijn, moeten we wel dol zijn op (…) hun andere kleur…

  .

  Hoe moeten we dit duiden, martinus? 

Reageer