Uitslag verkiezing skatebaan Van Nispensingel

 Ruim 100 jongeren hebben gestemd over de uitbreiding van de skatebaan aan de Van Nispensingel. 78% van de stemmen ging naar een ontwerp dat de huidige skatebaan uitbreidt met toestellen met een hoge moeilijkheidsgraad. Skaten is voor veel jongeren een zeer populaire speel- en sportvorm waarbij soms het extreme wordt opgezocht. Veel skaters vonden de bestaande baan te kinderachtig. De bedoeling is dat in het voorjaar 2008 de nieuwe toestellen geplaatst worden. Dan zal ook nieuw asfalt aangebracht worden.
Van 20 september tot 18 oktober 2007 konden jongeren uit Zwolle Zuid kiezen uit drie ontwerpen op de website www.skatebaan.zwolle.nl. Vooral jongeren tussen 12 en 14 jaar hebben gestemd.

De buurt rond de skatebaan is begin september 2007 geïnformeerd over verbetering van de baan. Er zijn circa 150 brieven in de buurt huis-aan-huis verspreid. Twee reacties zijn er vanuit de buurt bij de gemeente binnengekomen. Eén daarvan is momenteel in behandeling bij de Adviescommissie bezwaarschriften. De bewoners die gereageerd hebben maken zich met name zorgen over toename van overlast. De laatste jaren is er bij de bestaande skatebaan echter geen sprake geweest van overlast. De gemeente verwacht dat de huidige verbetering en uitbreiding van de skatebaan ook niet structureel tot overlast zal leiden. Wanneer de toestellen geplaatst zijn, zal het in de eerste periode wel wat drukker zijn.

Veel jongeren hebben tijdens de verkiezing aangegeven dat het asfalt van de bestaande skatebaan slecht is. Daarom wordt de baan opnieuw geasfalteerd voordat de nieuwe toestellen worden geplaatst. Ook dit kan pas in het voorjaar, omdat de winterperiode minder geschikt is om te asfalteren; dat gaat ten koste van de kwaliteit van het asfalt.

 

Artikel delen:

Reageer