Staatssecretaris Dekker bezoekt Ambelt Zwolle

Zwolle – Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan de Ambelt, organisatie voor speciaal onderwijs. Dekker sprak tijdens dit bezoek met ouders, leraren en bestuurders over passend onderwijs en de strategische koers van de Ambelt.

ambelt_werkbezoek_dekker_042.jpg 

Staatssecretaris Dekker sprak met bestuurders van de Ambelt en met ouders van de leerlingen

Dekker sprak onder meer met het College van bestuur van de Ambelt, Maarten Faas en Jolida Spekreijse. Door de invoering van passend onderwijs heeft de Ambelt een strategische koers uitgezet waarbij een verregaande samenwerking met partners uit regulier en speciaal onderwijs wordt gezocht. “De Ambelt staat voor thuisnabij onderwijs. Wij zoeken daarin de samenwerking op met andere schoolbesturen. Dat doet de Ambelt al jaren en dat blijven we doen. Een ding is zeker: het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de Ambelt blijft bestaan. Voor komend schooljaar verandert er helemaal niets”, aldus Maarten Faas.

Ouders
Dekker ontmoette tijdens het werkbezoek enkele ouders van leerlingen. Zij spraken hun zorg uit over passend onderwijs. De ouders gaven aan tevreden te zijn over het onderwijs op de Ambelt. Zij vragen zich echter wel af of passend onderwijs goed is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind. Erik Weegenaar: “We maken ons zorgen over de krimp van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Kunnen onze kinderen het onderwijs daar afronden?”
Bestuur
Verder waren Rita Damhof van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), Wim Ludeke van De Onderwijsspecialisten in Arnhem, Jan Klein van het Nuborgh College in Elburg en de Apeldoornse wethouder Kruithof aanwezig. Zij zijn zeer geïnteresseerd in het onderwijsaanbod van de Ambelt. Besproken werden de verschillende mogelijkheden tot samenwerking. Rita Damhof: “Wij zien het belang van de integratie van de kennis en expertise van cluster 3 en 4, zowel in de speciale onderwijsvoorzieningen als in de toegankelijkheid en beschikbaarheid voor het totale reguliere onderwijsveld van deze regio.” Staatssecretaris Dekker gaf aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. Dekker noemt de Ambelt voorloper op het gebied van passend onderwijs en is bereid te onderzoeken hoe hij de Ambelt kan ondersteunen in dit proces.
Maarten Faas en Jolida Spekreijse zijn tevreden over het bezoek van Dekker. “De staatssecretaris is geïnteresseerd in onze strategische keuzes en wij voelen ons hierdoor gesterkt”, aldus Jolida Spekreijse.

Artikel delen: