Huisvesting statushouders Overijssel op schema

Zwolle – Vanwege de grote instroom van asielzoekers en om de uitstroom van statushouders van AZC’s naar reguliere huisvesting te bevorderen hebben de gemeenten voor dit jaar een hoge taakstelling gekregen. Staatssecretaris Dijkhof van Justitie heeft gisteren uitspraken gedaan of gemeenten de aantallen al dan niet halen. Hieronder vindt u de feitelijke informatie over de situatie ten aanzien van de Overijsselse gemeenten.

Overijssel heeft voor de 1e helft van 2016 een taakstelling om 1350 statushouders te huisvesten. Vanwege een voorsprong uit de 2e helft van 2015 van 56 statushouders is de opgave voor de 1e helft van 2016: 1294. In Overijssel zijn er in de periode 1 januari 2016 t/m 5 april 2016 638 statushouders gehuisvest. In deze telling zijn ook meegenomen, de statushouders die zelfstandig een woning hebben gevonden. Hiermee zit Overijssel op 49% van de opgave tot 1 juli 2016, en lopen we dus halverwege de taakstellingperiode nagenoeg op schema.

Doorkijk tot 1 juli 2016
Overijssel moet tot 1 juli 2016 nog 656 statushouders huisvesten, maar daar hebben gemeenten nog drie maanden de tijd voor. Voor een kleine 100 statushouders is al een woning beschikbaar, de verhuizing vindt binnen enkele weken plaats. Daarnaast geven gemeenten aan dat er nog veel huisvestingen in de pijplijn zitten tot 1 juli 2016. Vooralsnog is de verwachting dat Overijssel gaat voldoen aan de taakstelling voor de 1e helft van 2016.

Artikel delen: