PvdA dient initiatiefvoorstel voor gratis OV in

De fractie van de Partij van de Arbeid Zwolle heeft vandaag, samen met de fracties van PBZ, SP, Groen Links/de Groenen, Swollwacht, ChristenUnie en D’66, het initiatiefvoorstel “Gratis OV in Zwolle, te beginnen met senioren” ingediend. 

De partijen willen met dit voorstel bereiken dat uiterlijk per 1 januari 2009 een experiment wordt gestart voor de duur van 2 jaar met gratis openbaar vervoer voor senioren in Zwolle. Hiernaast vragen zij van het Zwolse college van B&W gedurende het experiment een tussentijdse en een eindevaluatie van dit experiment, waarbij tevens onderzoeksresultaten gepresenteerd moeten worden voor mogelijke uitbreiding van doelgroepen voor gratis OV.

Na een brief van het Cosbo stelde de PvdA vragen aan het College van B&W over ‘gratis’ openbaar vervoer (hierna GOV). Deze vragen waren of het College op de hoogte was van het experiment met gratis openbaar vervoer in Eindhoven en of het bereid was de wenselijkheden en mogelijkheden van een experiment te onderzoeken. Het college antwoordde dat zij op de hoogte waren van deze experimenten en dat in het kader van de Mobiliteitsvisie een andere afweging gemaakt zou kunnen worden. Dit was de aanleiding om een notitie over GOV te schrijven. 

In mei 2007 heeft de Partij van de Arbeid, in samenwerking met PBZ, deze notitie geschreven en de notitie is op maandag 1 oktober 2007 besproken in de commissie Werk van de gemeenteraad Zwolle. Het doel van deze bespreking was te komen tot een standpuntbepaling van de raad over de wenselijkheid van een experiment met gratis openbaar vervoer voor deze doelgroep. Tijdens de bespreking in de commissie is gebleken dat er een brede steun is voor een dergelijk experiment. Hierna is afgesproken dat de PvdA, in samenspraak met de andere partijen het initiatiefvoorstel zou opstellen.

 

Het initiatiefvoorstel is vandaag aangeboden aan de raadsgriffie van Zwolle. Samen met de agendacommissie van de gemeenteraad zullen zij een voorstel doen van de wijze behandeling aan en in de gemeenteraad. Het is de verwachting dat er nog dit jaar een besluit valt over gratis openbaar vervoer voor senioren in Zwolle.

 

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Nog steeds blij dat ik geen PvdA-er ben. Door al die draaikonterij is inmiddels de “A” al omgedraaid en een “V” (verlakkerij) geworden.
  Wees eens stoer en doe dan een test voor het werkende volk!


  Maak melding

 2. Beste Me,

  Ik begrijp uw reactie niet in de zin van dat u een relatie legt tussen de vermeende draaikonterij en het voorstel voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. En wat bedoelt u met de opmerking om een test te doen voor het werkende volk? Graag ben ik bereid om het initiatiefvoorstel nader aan u toe te lichten.

  met groet,

  Ronald Revenberg
  blij PvdA-raadslid  Maak melding

 3. Bedankt voor de reactie, maar eerlijk gezegd kan ik niet veel duidelijker zijn.
  Ik word steeds meer boos woest woedend p*snijdig om de manier waarop de werkende man (ja, ook jan modaal) te grazen wordt genomen en voor de kosten mag opdraaien die andere schijnbaar klakkeloos lijken te maken.
  Extraatje minima hier, extraatje ouderen daar en oh ja nog een extraatje voor de andere zielepieten.
  En dat terwijl jan modaal steeds meer gekort wordt, nóg meer moet werken (en vooral langer), minder toeslagen krijgt (ook voor onze toekomst: bij kinderen), tegen steeds meer regels aanloopt, en zelfs op weg naar zijn werk alleen nog maar borden leest wat allemaal NIET mag tot $truikrovers aan toe (excuus voor het woord). Dus als partij van de ARBEID zou ik dat ook eens gaan motiveren en mobiliseren mensen zover te krijgen.
  Bovenstaand laat alleen maar zien hoe ouderen tegemoed wordt gekomen, maar wederom niks voor de werkende mens.
  En samen met de mobiliteitsvisie is het toch de bedoeling mensen mobiel te maken? Dan zou ik ook geen senioren gratis (iig NIET tijdens de spitsuren) het OV verder laten vullen – dit moet tijdens de spits volledig beschikbaar zijn voor de werkenden en scholieren. Dat is immers waar de maatschappij op draait en moet dus prioriteit krijgen.
  De senioren zullen (m.i.) niet zo snel tijdens de spits in het autootje stappen: die drinken liever eerst een bakkie alvorens in de file te gaan staan.
  V.w.b. de verdraaing ga ik niet verder op in. Daar wordt in de media al ruimschoots over bericht.


  Maak melding

 4. Beste Me,

  Als raadslid en als werkend mens begrijp ik uw reactie. Het doel van dit experiment is om ervaringen op te doen met het gratis aanbieden van openbaar vervoer. We hebben de doelgroep senioren om een aantal redenen uitgekozen voor dit experiment. De titel van het initatiefvoorstel ‘gratis OV in Zwolle, te beginnen met senioren’ heeft al in zich dat dit een eerste stap is. Uiteindelijk willen we gratis OV voor alle Zwollenaren, mits de ervaringen uit het experiment dermate goed blijken dat dit ook mogelijk is. In het voorstel staat dat wij dit experiment willen doen in de daluren, dus wanneer u en ik geen gebruik maken van het OV omdat wij dan werken. Ik hoop dat e.e.a. u meer duidelijk is. En toch zou ik nog een verduidelijking willen op uw woorden over verlakkerij. Ik begrijp echt niet wat u hiermee in dit verband bedoelt.

  met groet,
  Ronald Revenberg


  Maak melding

 5. Zwolle gaat ook mee in de vaart der volkeren. Toch vraag ik me af waarom elke stad ‘gratis’ OV wil. Gratis bestaat namelijk niet, maar goed, ik snap ook wel dat die benaming er zo ingeslopen is.

  Mobiliteit is schaars, net als brood, gas en scholing maar iedereen moet er gebruik van kunnen maken. Er wordt simpelweg een dienst gelevert, dus waarom hoeft voor OV niet betaald worden?

  Dat ouderen in een sociaal isolement kunnen zitten is een feit. Toch kunnen zij nu met de roze stippenkaart zeer voordelig reizen. Zo goedkoop dat de overheid hier al nu bij moet springen. De overheid draagt nu ongeveer 70% van de kosten bij indien iemand reist met een roze kaart. Dan kan die andere 30% er ook nog wel bij kan een gedachtegang zijn.
  Je kan het ook zo redeneren: een enkeltje stad kost met roze strippenkaart 70 (?) cent…zijn ze echt te arm om dat te betalen?

  Wat is dan het vervolg? Gehandicapten, kinderen, allochtonen, werkzoekenden en andere zwakke bevolkingsgroepen mogen gebruik maken van het gratis vervoersstelsel. Deze groepen kunnen dan inderdaad beter deelnemen aan de maatschappij…mee eens.

  De huidige gebruiker van het OV is er de dupe van. De scholier/student (80% van de gebruikers) hebben nu al te kampen met overvolle bussen, vooral in de spits, maar het OV over-de-dag is tegenwoordig goed bezet.
  Deze bezetting is een gevolg van meer studenten/reizigers, maar ook van de marktwerking in het OV. Hoewel dit een continu ontwikkeling is, kan gezegd worden dat zwakke lijnen steeds en steeds meer gesaneerd worden, en dat dit de rendabiliteit van het OV verbeterd. Zeg van 30% kostendekkingsgraad naar 50%. 100% wordt nooit gehaald, maar ‘we zijn op de goede weg’.

  Door gratis OV aan te bieden zie je wel meer waar vervoersvragen liggen, maar kan er gewoon niet meer inzichtelijk worden welke lijnen ‘rendabel’ zijn en welke niet. De waarde van het OV zal zo gaan dalen en de vraag van vervoer zal ongeloofelijk gaan toenemen.

  Een ander punt waar deze daling ook mee te maken krijgt is dat hangjongeren maar ook hangouderen in de bus, mits er geen kaartje getoond hoeft te worden. En veel fietsers die hun rijwiel laten staan. Goed voor de verkeersveiligheid, slecht voor het milieu en gezondheid.

  Dan is er nog het punt van ‘wie betaald het’. Het OV wordt nu door de provincie bekostigd, uit de verkeer en vervoerpot. Maar indien men OV wil om mensen meer deel te laten nemen aan de maatschappij, dan is dat een sociaal item en heeft dat niets met bereikbaarheid te maken.

  ‘Gratis’ OV kan zeker een mogelijkheid zijn om mensen meer deel te laten nemen aan de maatschappij.
  Maar let wel: je lost er geen files mee op, fietsers laten hun fiets staan, er moeten veel meer bussen komen, en de inzichtelijkheid in financien gaat, net als voor de marktwerking in het OV, deels verloren.

  Met in invoering van de chipkaart in 2009 lijkt gratis OV trouwens erg gemakkelijk te worden. Stel: mevrouw Bos is 67 jaar en heeft recht op gratis OV. Bij de afdeling sociale zaken kan zij een chipkaart halen die de gemeente bij Connexxion gekocht heeft voor een bepaald bedrag. Een jaarabonnement bijvoorbeld.
  Indien dit scenario straks voor alle zwakke bevolkingsgroepen gaat gelden, weert men de gevreesde ‘relschoppers’ uit de bus, weet men precies waar en door wie gereisd wordt en blijven kosten meer inzichtelijk.
  Maar ook zonder chipkaart kan de gemeente gewoon abonnementen uitgeven uiteraard.

  Succes d’r mee!


  Maak melding

Reageer