Duurzame agenda Zwolle kan ambitieuzer

Zwolle – In reactie op de gemeentelijke Agenda Duurzaamheid heeft de Milieuraad diverse ambities en suggesties geformuleerd om in Zwolle verder te komen met het thema Duurzaamheid. De bedoeling is om het beleid, op terreinen als afval, vervoer en bouw, én de uitvoering daarvan een (positief bedoeld) duwtje in de rug te geven.

De reactie is redelijk kritisch. Belangrijk punt is dat de doelstellingen uit het vorige Programma Duurzaamheid 2010-2014 niet of nauwelijks gehaald zijn. Als voorbeeld kan dienen dat de doelstelling ‘20% CO² reductie ten opzichte van 1990’ totaal niet gehaald is. Het is niet erg logisch om vorige doelstellingen niet eerst te evalueren, maar simpelweg nu de nieuwe Agenda Duurzaamheid, die loopt tot 2020, vast te stellen.
Een van de onderwerpen in de Duurzame Agenda is ‘beter benutten’. Het tegengaan van verspilling van bijvoorbeeld voedsel wordt echter niet genoemd.Voor preventie is geen aandacht. Terwijl hier juist veel direkte winst kan worden behaald en het ook een aandachtspunt van de landelijke overheid is.

Op het gebied van verduurzaming van de eigen gebouwen mist een duidelijk plan. In de sociale huursector worden resultaten geboekt, maar voor bijvoorbeeld leegstaande kantoren en voor de koopsector is geen beleid om het energiezuiniger te maken.

De notitie gaat verder in op thema’s als afval en vervoer. De conclusie: eigenlijk is het zo dat de intenties van de gemeente er wel zijn, maar zonder concrete, meetbare ambities zal in 2020 het verschil auwelijks gemaakt worden. ‘Onze reactie is bedoeld om het beleid én de uitvoering daarvan een (positief bedoeld) duwtje in de rug te geven’, aldus Milieuraad voorzitter Hans de Graad in een begeleidend schrijven aan de gemeente. ‘Vanzelfsprekend zijn wij steeds bereid om over onze reactie te spreken, toelichtingen te geven of op andere wijze een bevorderende bijdrage te leveren, ook breder op het gebied van Duurzaamheid’.

De notitie is te lezen via de website van de Milieuraad Zwolle.

Artikel delen: