Fietsexcursie door het Weteringen-landschap

Zwolle – Op zondag 17 april as. geeft IVN Zwolle e.o. een fietsexcursie door het Weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Tijdens de fietstocht van circa 15 kilometer zien we het polderlandschap en zijn natuurwaarden. Bij de verbindingszone door het Lierderbroek gaan de deelnemers kijken of het weidevogelbeheer succesvol is en of we er nog kieviten of grutto’s kunnen zien.

ijsseluiterwaarden_gerard_derkman.jpg

Foto: Gerard Derkman 

In het gebied zijn in de periode 1990-2010 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de landbouw, waterberging, recreatie en natuur. Wat is het belang van het water voor de natuur en de geschiedenis van het rivierenlandschap? Fiets mee en je hoort er van alles over. De fietstocht duurt 1,5 tot 2 uur en vertrekt om 14 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove, Hollewandsweg 17 te Zwolle-Zuid onder leiding van de IVN-gidsen Gerard Derkman en Hans de Jong (lid Dagelijks Bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta).

Artikel delen: