Beleid voor startende ondernemer in Zwolle

De gemeente Zwolle wil samen met diverse intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen het starten van een onderneming gaan stimuleren.

De afgelopen jaren zijn in Zwolle rond de 410 startende bedrijven per jaar ingeschreven. Zwolle zou rond de 130 startende bedrijven per jaar meer mogen verwachten. De gemeente heeft daarom een actieprogramma opgezet zodat het voor iedereen, die droomt van een eigen onderneming, makkelijker wordt om deze grote stap te nemen. Het programma loopt 4 jaar. Voor de financiering van het programma is € 200.000,- benodigd.

Actiepunten

Door middel van de volgende actiepunten hoopt de gemeente zijn doel te bereiken:

·         Verbeteren gemeentelijke website

·         Versterking samenwerking overheid, non profit en bedrijfsleven

·         Versterking potentie Startersparaplu

·         Verder uitbouwen samenwerking tussen gemeente KvK, UWV en CWI inzake begeleiding uitkeringsgerechtigden naar zelfstandig ondernemerschap

·         Lokaal bedrijfsleven en mentorschap/netwerking

·         Overlegplatform startende ondernemerschap

·         Contact tussen starter en gemeente versterken

·         Meer aandacht voor de starter in de media

·         Vergroten geschikt huisvestingsaanbod

·         Het stimuleren van startend ondernemerschap aan huis

·         Woon-werkeenheden in stadsuitleg en herstructureringsgebieden

·         Onderzoek startershuisvesting/overzicht startershuisvesting

·         Het stimuleren van creatief ondernemerschap

Met deze bovenstaande maatregelen stelt de gemeente Zwolle als doel de komende twee jaar (2008-2009) het aantal startende bedrijven met tenminste 65 extra noteringen te laten groeien en de jaren daarop minimaal met 130 extra startende bedrijven per jaar (2010-2011).

Artikel delen:

Reageer