Schakelgroep SBO Het Speelwerk blijkt succes

Zwolle – Sinds augustus 2015 heeft Het Speelwerk, gereformeerde basisschool voor speciaal basis onderwijs in Zwolle, een extra groep: de Schakelgroep. Deze groep-S is voor kinderen, van zowel SBO als het regulier primair onderwijs, die het nodig hebben om tijdelijk even een andere leerplek te hebben dan hun eigen klas. Met een planmatige aanpak, extra aandacht en goede begeleiding worden handvatten geboden voor de toekomst.

De Schakelgroep van de SBO-school aan de Bachlaan is er voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 die extra rust en begeleiding nodig hebben. Vaak zijn dit kinderen die ernstig overprikkeld zijn en het niet meer redden in hun eigen groep. Of leerlingen die een dag op school niet volhouden. Maar ook kinderen die compleet vastgelopen zijn door eigen gedrag. Binnen de Schakelgroep ligt de nadruk op het welbevinden van de leerlingen, met als doel ze (weer) gemotiveerd te krijgen om op school aan de slag te gaan.

Na de intake wordt in overleg met ouders en leerling een plan gemaakt. Hierbij wordt heel sterk gekeken naar het kind als individu en welke specifieke leerbehoefte het heeft. Gedurende een periode van 12 – 24 weken kunnen de leerlingen dan 4 ochtenden per week in de S-groep werken aan de vooraf gestelde doelen. Ze worden daarbij goed begeleid door de speciaal opgeleide SBO-leerkrachten. Het is de bedoeling dat de kinderen na deze periode weer terug kunnen naar hun eigen groep en daar inzetten wat ze geleerd hebben.
 

In de afgelopen periode zijn er 7 kinderen begeleid binnen de Schakelgroep. De ervaringen van leerlingen en ouders zijn erg positief: ze voelen zich gezien en erkend in het proces. Ze ervaren de S-groep als een plaats om bij te tanken en onder begeleiding nieuwe vaardigheden te leren. Een ouder vertelde na afloop: “Ik heb mijn kind weer terug”. 
Meer informatie: Dhr. Arco van Diggele (directeur SBO Het Speelwerk, hetspeelwerk@vgpo-accretio.nl. 


SBO Het Speelwerk

Het Speelwerk is een basisschool voor speciaal onderwijs en is onderdeel van VGPO Accretio, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs. Het onderschrift van het logo van Het Speelwerk luidt: samen werken, samen sterk.
De leerlingen die hier op school komen hebben door allerlei uiteenlopende redenen moeite met leren op een reguliere basisschool. Het Speelwerk wil samen met ze optrekken, naast ze gaan staan, kijken en luisteren naar wat ze nodig hebben en zo samen sterk worden voor de maatschappij die wacht!
Artikel delen: