Landstede MBO scoort boven gemiddeld

Zwolle – Onderwijsinstelling Landstede scoort op meerdere punten goed in de landelijke rapportage voor het MBO. In deze zogenaamde sectorrapportage zit de instelling met het aantal vroegtijdig schoolverlaten ver onder het landelijke gemiddelde. Met onderwijsopbrengsten, studenttevredenheid, studentbetrokkenheid, lerarenbetrokkenheid en diplomaresultaten scoort de instelling beter dan het landelijke gemiddelde bij MBO-instellingen.

Recente cijfers met betrekking tot kwaliteit van het onderwijs bevestigen deze lijn die in de landelijke benchmark over 2014 al te zien was. Bij Landstede Groep is zijn ze positief gestemd. Bij de onderwijsinstelling ging in 2014, na aantreden van bestuursvoorzitter Theo Rietkerk het roer om. Bij het bestuur, directieleden en de medewerkers ging de focus nog meer op kwaliteit en onderwijs. Als gevolg van die koers werd bijvoorbeeld afscheid van Manege De Haerst genomen. Nu, anderhalf jaar later, worden de resultaten ook in cijfers beter zichtbaar. Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk: “We zitten sinds 2014 in een stijgende lijn. Er is vertrouwen en de cijfers bevestigen dat.”

Kwaliteitsbeleid

De focus ligt binnen de gehele organisatie op een beter kwaliteitsbeleid. Dat werpt zijn vruchten af. Haalde de instelling in 2012 nog met 12,3% van de 212 opleidingen een onvoldoende, in 2014 was dat nog 4,7%, een grote stap voorwaarts.
 
Volgsystemen

Ook de diploma- en jaarresultaten zijn sterk verbeterd en scoren ver boven het landelijke sectorgemiddelde. Dat is bereikt door veel aandacht te besteden aan goede intakegesprekken met de studenten en scouttrainingen. Door te werken met goede volgsystemen is het voor de teams mogelijk om de resultaten van studenten al in een vroeg stadium te analyseren en te verwerken in verbeterplannen. Er is veel geïnvesteerd in scholing van de opleidingsteams. 
 
Studiesucces

Op instellingsniveau scoort Landstede MBO in de wijzer voor studiesucces op alle acht punten in het overzicht boven het sectorgemiddelde (zie bijlage). Het gaat dan om gegevens over het jaarresultaat, diplomaresultaat, het succes van eerstejaars deelnemers, deelnemers die hun diploma na vier jaar behaalden, deelnemers die binnen de nominale opleidingsduur hun diploma haalden, kwalificatiewinst, opstroom binnen Landstede nadat een diploma is behaald en doorstroom van het mbo naar het hbo. 
 
Sectorrapportages lopen altijd een jaar achter. Theo Rietkerk: “We kijken uit naar de rapportage over 2015 en weten inmiddels uit recente interne cijfers dat het de goede kant uit blijft gaan. Het is goed om te zien dat er vertrouwen is in de nieuwe koers en dat deze zijn vruchten afwerpt.”   

Artikel delen: