Buurtbewoners gaan voor referendum AZC Zwolle

Zwolle – Een groep bewoners uit de Zwolse wijken Berkum, Veldhoek en Wipstrik doet een inleidend verzoek tot een raadgevend referendum over de komst van het asielzoekerscentrum (AZC) op de locatie Dokter van Thienenweg 1.

azczwolle_copy.jpg 

Op 5 april heeft het college van B&W het definitieve voorstel over de vestiging van een asielzoekerscentrum op de locatie Dokter van Thienenweg 1 bekend gemaakt. In het persbericht geeft het gemeentebestuur aan dat er goed is geluisterd naar de bewoners van de buurt. Veel bewoners voelen zich echter niet gehoord. De groep bewoners maakt nadrukkelijk geen bezwaar tegen de komst van een asielzoekerscentrum en tegen de komst van vluchtelingen. Het bezwaar betreft de locatiekeuze in combinatie met het grote aantal asielzoekers en de termijn van minimaal 15 jaar. Een referendum kan alleen gaan over het voorgenomen raadsbesluit: Is de kiezer voor of tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 600 vluchtelingen voor een periode van 15 jaar op de locatie Dokter van Thienenweg 1?

De belangrijkste argumenten van de groep bewoners op een rij:
 
• In normale besluitvorming worden alle stakeholders betrokken en krijgt iedere stakeholder een stem. Er zijn volgens de bewoners vier stakeholders namelijk: het COA, B&W, vluchtelingen en de buurt waarin het AZC gevestigd wordt. De buurten zijn nooit betrokken bij gesprekken maar alleen uitgenodigd voor informatieavonden waarin het definitieve plan gepresenteerd werd. Van de stakeholders krijgt het COA zijn zin, krijgt B&W zijn zin en krijgen vluchtelingen min of meer waar ze recht op hebben. De buurt krijgt alle lasten.
 
• In Zwolle staan veel gebouwen leeg die prima tot een AZC omgebouwd kunnen worden hetgeen veel goedkoper is en leegstand voorkomt. Tevens heeft de gemeente Zwolle grondposities waarop een AZC prima gerealiseerd kan worden. De huuropbrengsten komen in dat geval de gemeentekas ten goede.
 
• De buurtbewoners vinden het voorstel onvoldoende. Zwolle kan best twaalfhonderd asielzoekers aan. Dat is slechts één procent van de totale Zwolse bevolking. De bewoners van Berkum, Veldhoek en Wipstrik adviseren om op zoek te gaan naar drie locaties voor maximaal vierhonderd vluchtelingen of, nog beter, zes locaties voor tweehonderd vluchtelingen. Belast de stad evenredig voor vijftien jaar. Vijftien jaar is een hele lange periode die nauwelijks te overzien valt.
 
• In het Arcadis rapport dat als basis voor de besluitvorming heeft gediend staat letterlijk: “Het locatie- en haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd op basis van bureaustudie, interviews en documenten die door het COA, de gemeente en de betrokken eigenaren beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoek heeft het karakter van een QuickScan: de genoemde oppervlakten, afstanden, kosten en kengetallen zijn gebaseerd op globale aannames en dienen derhalve als indicatief te worden beschouwd.” In de QuickScan staat dat de locatie te klein is en dat er aandachtspunten op gebied van veiligheid en milieu zijn. Dit alles nog los van de onderzoeksvraag die is gesteld, op het moment dat het COA en de gemeente een onderzoek hadden laten uitvoeren naar kleinere locaties waren daar wellicht betere opties uit naar voren gekomen.
 
• De Waterschap locatie is naar de mening van buurtbewoners onvoldoende schaalbaar. Stel dat over vijf jaar blijkt dat de stroom asielzoekers door genomen maatregelen op Europees niveau sterk is afgenomen dan zijn de mogelijkheden om deze locatie (deels) voor andere doeleinden in te zetten te beperkt. Bij de keuze voor meerdere kleinere locaties bestaat de mogelijkheid om locaties tussentijds te sluiten.
 
• De gemeente heeft als primaire taak het zorgen voor de identiteit, leefbaarheid en veiligheid van haar inwoners. Dat Zwolle zich daarnaast niet kan en wil onttrekken aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, staat niet ter discussie. De zorgplicht van burgemeester en wethouders naar de buurt lijkt op een lager niveau te liggen dan naar asielzoekers, COA en vastgoed verhuurders. De burgemeester en de wethouders stellen zich, naar het gevoel van de bewoners, op als hoeders van het COA en hun eigen voorstel en niet als hoeder van de buurtbewoners.
 
• Raadsleden en ambtenaren lijken slecht of beperkt geïnformeerd. Incidenten uit het verleden tijdens de vorige AZC-periode zijn niet bekend, verslagen van gesprekken met de buurtbewoners van destijds zijn niet meer beschikbaar, het volledige Arcadis rapport was onbekend en incidenten bij de noodopvang in de IJsselhallen blijken niet bekend. Zeshonderd vluchtelingen in één keer toevoegen aan een buurt is revolutionair en kan leiden tot ontwrichting… los van de alle goede intenties. Er is geen beheersplan opgesteld. De gemeente baseert zich op ervaringen uit het verleden. De gemeente schrijft in een reactie op de vraag naar de risico-inventarisatie: “Een formele risico inventarisatie, zoals b.v. in de vorm van een VER (veiligheidseffectrapportage) heeft daarbij (nog) niet plaatsgevonden. Dit voornamelijk op grond van het gegeven dat naar onze inschatting de mogelijke veiligheidsrisico’s van de verschillende locaties zoals die voor de afweging in beeld zijn geweest niet echt significant van elkaar verschillen. Dit oordeel is mede gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met betrekking tot de huisvesting van (andere) bijzondere doelgroepen die breed zijn verspreid over de stad en die in bepaalde gevallen gedurende het proces voorafgaand aan vestiging ook niet altijd zonder weerstand en kritiek tot stand zijn gekomen.” De bewoners vragen zich af of de vestiging van een AZC met zeshonderd bewoners op één locatie wel vergeleken kan worden met bijzondere doelgroepen die breed zijn verspreid over de stad.
 
• De ChristenUnie is in de landelijke politiek voorstander van kleinschalige opvang van vluchtelingen. De partij stelt dat daar meer draagvlak voor is, dat het beter aansluit bij de draagkracht van gemeenten en dat het beter is voor de vluchtelingen. Ook het Diaconaal Platform Zwolle, de koepelorganisatie van 26 diaconieën van verschillende Zwolse kerken, heeft aangedrongen op kleinschalige opvang verspreid over de stad. De bewoners begrijpen niet waarom er door de Christen Unie in Zwolle wordt afgeweken van het landelijke standpunt en de roep van het Diaconaal Platform. De PvdA heeft op de homepagina van haar webpagina letterlijk staan: “De PvdA Zwolle staat voor een sterke en sociale stad. Een stad met voldoende betaalbare woningen, werk voor iedereen en zorg dicht bij de mensen. Een stad waar iedereen meedoet en waar je mag zijn wie je bent. En waar de rekening altijd eerlijk wordt verdeeld.”
De bewoners vragen zich af welke verdeelsleutel de PvdA bij de “verdeling” van asielzoekers hanteert.
 
• De roep om spreiding kennen wij ook van “Vluchtelingenwerk” en de brief van de Iraanse Halleh Ghorashi, ervaringsdeskundige en nu hoogleraar aan de VU. Dit staat nota bene op de site van het COA (!!). “Grootschalige opvang bespaart op korte termijn kosten, maar op lange termijn kost dit veel meer. Uit onderzoek blijkt dat de eerste jaren cruciaal zijn voor het welzijn van de vluchtelingen op de lange termijn.” Dus geen grootschalige opvang in afgelegen gebieden.

Artikel delen:
Reacties 59
 1. Dit referendum kan dan beter verwoord worden tot:
  Is de kiezer voor of tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 600 vluchtelingen voor een periode van 15 jaar op de locatie Dokter van Thienenweg 1?

  Het voor is nu al bekend, dat zal voortzetting van het beleid zijn. Net zoals het landelijk referendum vorige week. In dit geval is mijn stem wel duidelijk. Mocht dit referendum er komen (op een eerlijke manier, dus handtekeningen uit Zwolle, en niet zoals met de handtekeningen actie van Bea uit heel Nederland), dan hoop ik dat mensen met hun hart stemmen, en niet met hun onderbuik.


  ⚠️ Meld

 2. Haha die Bea Noordman, die komt met handtekeningen uit heel Nederland aanzetten over een AZC in Zwolle. Zegt weer voldoende over het niveau van zo’n “bezorgde burger”. Ik vind een AZC in Zwolle prima, die hele stemmingmakerij eromheen kan mij gestolen worden. In plaatsen waar nu een AZC gevestigd is valt de overlast volgens mij enorm mee, de lokale economie heeft er baat bij dus waar gaat al die bezorgdheid over. Allemaal gebaseerd op vooroordelen.


  ⚠️ Meld

 3. Haha die Bea Noordman, die komt met handtekeningen uit heel Nederland aanzetten over een AZC in Zwolle. Zegt weer voldoende over het niveau van zo’n “bezorgde burger”. Ik vind een AZC in Zwolle prima, die hele stemmingmakerij eromheen kan mij gestolen worden. In plaatsen waar nu een AZC gevestigd is valt de overlast volgens mij enorm mee, de lokale economie heeft er baat bij dus waar gaat al die bezorgdheid over. Allemaal gebaseerd op vooroordelen.

  Leonardo: google voor de lol eens op ‘asielzoekers/vluchtelingen’ ‘Gotenborg/Koln/Zurich/Helsinki’ ‘islam’ en ‘aanrandingen/aanslagen/geweld’. Zijn de zoekresultaten die je dan vindt vooroordelen of feiten?
  Laat maar komen dat referendum. En het liefst opnieuw nationaal.

  Mike70: kun je 1 zinnig argument geven waarom een referendum over een AZC NIET gehouden zou moeten worden in een democratie?


  ⚠️ Meld

 4. Verbaasd me toch. De punten die genoemd worden zijn bijna allemaal steekhoudend en belangrijk genoeg om serieus te overwegen of eventueel te herzien. Geen moeilijk rascistisch gezever en zeker niet gebaseerd op vooroordelen zoals Leonardo stelt (alles wel gelezen?). Kortom, een club die het verdient serieus genomen te worden!


  ⚠️ Meld

 5. Als tegenstander van deze grote manier van opvang in Zwolle ben ik wel teleurgesteld dat deze kar getrokken wordt door een type als Bea. Heb haar Facebookprofiel eens bekeken en dan zakt mij de moed wel in de schoenen, met haar Geert Wilders fanatisme.

  Buiten dat vind ik overigens dat de aangedragen punten wel sterk staan. Er zijn gewoon vele bezwaren tegen het (grootschalig) opvangen van asielzoekers. Het wegkijken zoals vele leden hier op het Weblog Zwolle forum doen is tekenend voor het beleid in heel Nederland.

  Het continue bagatelliseren van deze probleemgroepen is de nagel aan de doodskist van onze gemeenschap. Maar wat misschien nog wel erger is, is het wegzetten van bezorgde mensen als haatzaaiers. Je hoeft niet extreem-rechts te zijn om onbehagen te voelen bij grote groepen vluchtelingen.  ⚠️ Meld

 6. In plaatsen waar nu een AZC gevestigd is valt de overlast volgens mij enorm mee, de lokale economie heeft er baat bij dus waar gaat al die bezorgdheid over. Allemaal gebaseerd op vooroordelen.

  Sterker nog, als ergens een AZC verdwijnt uit een dorp gaan bewoners de straat op om te protesteren voor behoud ervan omdat ze zo’n fijne band hebben opgebouwd met die mensen.


  ⚠️ Meld

 7. Mike70: kun je 1 zinnig argument geven waarom een referendum over een AZC NIET gehouden zou moeten worden in een democratie?

  Omdat ik eens in de 4 jaar naar het stembureau ga om mensen te kiezen die zich voor mij bezig gaan houden met het besturen van het land, de provincie of de gemeente. Wanneer na 4 jaar blijkt dat deze mensen beslissingen hebben genomen waar ik het niet mee eens ben geweest zoek ik een andere partij. Straks kunnen we elke maand naar de stembus, zit niemand op te wachten. (hypotheekrente, huurverhoging, OZB, uitbreiding bestemmingsplan, JSF, meedoen ingrijpen Syrië, verhogen pensioenleeftijd, eigen risico gezondheidszorg etc. etc.)


  ⚠️ Meld

 8. Martinus; wat heb ik met de excessen te maken die plaats hebben gevonden in het buitenland. In Nederland valt het wat dat betreft heel erg mee. Kijk eens wat er op een gemiddelde stapavond in Nederland gebeurt, motorbendes die elkaar beschieten in de lobby van een hotel, voetbalgeweld etc. Dat is allemaal normaal? Kom op zeg, asielzoekers opvangen kan Zwolle heus wel aan, angst is een slechte raadgever. En die zogenaamde bezorgdheid is omgeslagen in haat jegens vluchtelingen. En dat laatste is toch echt de schuld van zogenaamd keurig nette Nederlanders.


  ⚠️ Meld

 9. Omdat ik eens in de 4 jaar naar het stembureau ga om mensen te kiezen die zich voor mij bezig gaan houden met het besturen van het land, de provincie of de gemeente. Wanneer na 4 jaar blijkt dat deze mensen beslissingen hebben genomen waar ik het niet mee eens ben geweest zoek ik een andere partij. Straks kunnen we elke maand naar de stembus, zit niemand op te wachten. (hypotheekrente, huurverhoging, OZB, uitbreiding bestemmingsplan, JSF, meedoen ingrijpen Syrië, verhogen pensioenleeftijd, eigen risico gezondheidszorg etc. etc.)

  Wat naïef, Mike. Je stelt het als volgt: ik kruis een vakje aan, draai me om, doe m’n ogen dicht en kijk na 4 jaar hoe het is uitgepakt. En dan kruis ik eventueel een ander vakje aan. Tjonge jonge, geen wonder dat de democratie op z’n gat ligt. Als het om impactvolle zaken gaat is het uitstekend om als ‘gekozen’ partij regelmatig te toetsen of er inderdaad namens de kiezer gehandeld wordt. Overigens, we worden nu geregeerd door een coalitie die in de peilingen op geen stukken na een meerderheid heeft. En die minderheid neemt dus belangrijke beslissingen omdat er drie jaar geleden mensen waren die ze geloofden en op hun stemden. Vervolgens wisten ze dat ze met een beetje mazzel vier jaar hun gang kunnen gaan, kiezers belazeren, liegen, verdraaien, dingen er doorheen drukken etc. Is dat de bedoeling van een democratisch bestel?


  ⚠️ Meld

 10. Een land waar over elke zaak gestemd kan worden, wordt gedomineerd door conservatisme. Is DAT de bedoeling van een democratisch bestel.


  ⚠️ Meld

 11. Wat veel mensen niet weten:

  Naar aanleiding van de behoefte meer opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te hebben en het verzoek om medewerking te verlenen aan het in Zwolle realiseren van een opvanglocatie voor 600 tot 800 vluchtelingen en gesprekken met het COA hierover is een longlist met een zestal locaties onderzocht. Het gaat om de volgende locaties:
  – De Tippe in Stadshagen;
  – De Oostzeelaan in Kop Hanzeland;
  – De Hanzebadlocatie;
  – De Beerslocatie in Voorsterpoort;
  – De Waterschapslocatie in Oosterenk;
  – De WEZO-locatie in Herfte.

  Voor de locaties Hanzebadlocatie, Beerslocatie in Voorsterpoort en WEZO-locatie in Herfte geldt dat vestiging van een azc ook om andere gronden dan ⤽te geringe omvang⤝ niet haalbaar is. Deze locaties zijn niet beschikbaar om er een azc te vestigen.Voor de Hanzebadlocatie geldt dat inmiddels een ontwikkeling met woningbouw is voorzien. De Beerslocatie is langdurig verhuurd aan Scania en deze locatie is bovendien niet geschikt vanwege het geluid en minder gunstige woonomstandigheden door zware bedrijvigheid in de directe nabijheid. Voor de WEZO-locatie in Herfte zijn de verkoopgesprekken met een beoogde koper in een vergevorderd stadium. Ook is deze locatie minder geschikt omdat er geen voorzieningen in de omgeving van deze locatie zijn en de locatie slecht bereikbaar is met openbaar vervoer. Voor de Tippe in Stadshagen geldt dat het vestigen van een azc relatief duur is vanwege het ontbreken van de benodigde infrastructuur ter plaatse. Door de geplande ontwikkeling met woningbouw is de locatie bovendien maar kort te gebruiken. De relatief hoge kosten en de korte terugverdientijd maken de vestiging van een azc financieel niet snel haalbaar. De locatie aan de de Oostzeelaan in Kop Hanzeland is afgevallen vanwege de te geringe omvang voor 600-800 vluchtelingen en de complexiteit in verband met geluid, externe veiligheid en andere ontwikkelingen. De op de locatie aanwezige semi-permanente woonbebouwing wordt thans ingezet ingezet als flexibele schil voor sociale huisvesting en is daarmee nu niet beschikbaar voor opvang van vluchtelingen. De waterschapslocatie is na beoordeling van de locaties als voorkeurslocatie naar voren gekomen voor vestiging van een azc. In de informatienota die in januari 2016 aan de raad is toegezonden is beargumenteerd waarom de waterschapslocatie het meest geschikt is voor vestiging van een azc. De waterschapslocatie is zowel door het COA als de gemeente beoordeeld als de meest passende locatie in Zwolle. De locatie heeft een goede ligging ten opzichte van voorzieningen en is goed bereikbaar.


  ⚠️ Meld

 12. @Martinus, je kan ook lid worden van een politieke partij en op die manier inspraak hebben op beleid. Tenzij je voor de blonde poulist bent, dan kan je geen lid worden, maar val me dan ook niet lastig met het feit dat democratie op z’n gat ligt. Inspraak is bij die club blijkbaar niet gewenst.
  Tevens kan je inspraak hebben bij raadsvergaderingen, wethouders aanspreken, etc.

  Er zijn nu eenmaal beslissingen die genomen moeten worden waar niet iedereen blij van wordt. Dat laat ik liever over aan mensen met een totaaloverzicht, dan aan calimero’s die zichzelf belangrijker vinden dan het geheel.
  Bij het Oekraïne referendum is wel gebleken dat er gestemd wordt op sentiment, niet op inhoud. En daarmee is een referendum in mijn ogen geen juist instrument.
  Uiteraard mag (en zal) je het daar mee oneens zijn.


  ⚠️ Meld

 13. Martinus, de democratie in Nederland op zijn gat? Laat me niet lachen, het huidige kabinet heeft onder zeer moeilijke omstandigheden veel dingen voor elkaar gekregen. Nee, ik ben zeker geen VVD’er of PVDA’er, maar deze partijen hebben WEL hun verantwoordelijkheid genomen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de SP en de PVV, de laatste partij neemt de regering keer op keer de maat, maar ze hebben wel bijna alle ingrijpende bezuinigingsmaatregelen gesteund in de Tweede Kamer. Dat is een feit en kan je zo nazoeken. Over verkiezingsbedrog gesproken. Dat referendum van vorige week was en is een aanfluiting, het was een feestje van Geenpeil en de heren Roos en Baudet, Oekraïne interesseerde ze helemaal niets (ook na te zoeken), het enige wat ze hebben gedaan is een beetje sfeermaken. Dat bijna 70% niet gestemd heeft bij dit referendum zegt misschien niet alles, maar wel veel. Voor de opvang van asielzoekers hoeft helemaal geen referendum gehouden te worden, laat de gemeente Zwolle dit zelf besluiten, een handreiking naar de “bezorgde burgers” is al gedaan, in plaats van 800 worden er nu 600 asielzoekers opgevangen. Feit: de opvang van asielzoekers is voor de betrokken gemeenten ook een banenmotor, win-win situatie dus.


  ⚠️ Meld

 14. Types zoals jij zijn zo te lezen erg makkelijk in de luren te leggen. Daar zijn politici blij mee, electoraal klapvee met weinig tot geen kritisch denkvermogen.

  Dit is echt te stom voor woorden:
  Voor de opvang van asielzoekers hoeft helemaal geen referendum gehouden te worden, laat de gemeente Zwolle dit zelf besluiten, een handreiking naar de “bezorgde burgers” is al gedaan, in plaats van 800 worden er nu 600 asielzoekers opgevangen. Feit: de opvang van asielzoekers is voor de betrokken gemeenten ook een banenmotor, win-win situatie dus.

  Vanaf begin af aan was sprake van een azc met 600-800 asielzoekers. Nu worden het er 600, dus dat is geen handreiking, maar er doordrukken wat men van plan was. Je moet wel heel dom zijn om dat als een geste te lezen. Als de gemeente lef heeft en haar inwoners serieus neemt, kan ze niet om een referendum heen. Banenmotor? Geldverslindende rondpompconstructie, kosten 800 miljoen. En nog vind jij het een economisch goed plan. Je kan zo de politiek in.


  ⚠️ Meld

 15. Een land waar over elke zaak gestemd kan worden, wordt gedomineerd door conservatisme. Is DAT de bedoeling van een democratisch bestel.

  Wie heeft het over elke zaak, Kritisch? Bedenk je dat zelf? En INDIEN conservatisme dominant is, dan is dat zo. Waarom zou je dat dan niet respecteren en een niet-conservatieve minderheid beslissend laten zijn? Lijkt meer op een dictatuur dan.


  ⚠️ Meld

 16. Er zijn nu eenmaal beslissingen die genomen moeten worden waar niet iedereen blij van wordt. Dat laat ik liever over aan mensen met een totaaloverzicht, dan aan calimero’s die zichzelf belangrijker vinden dan het geheel.
  Bij het Oekraïne referendum is wel gebleken dat er gestemd wordt op sentiment, niet op inhoud. En daarmee is een referendum in mijn ogen geen juist instrument.
  Uiteraard mag (en zal) je het daar mee oneens zijn.
  [/i]

  Probleem is juist dat die mensen het totaaloverzicht missen. De lijst met politieke missers, schandalen en foutieve inschattingen is te lang om te negeren. Mensen stemmen vrijwel altijd op basis van emoties en sentiment. Weet je waarom? Omdat politici de inhoud verkwanselen als het ze goed uitkomt. Dus stemmen op de inhoud is jezelf enorm voor de gek houden. En waarom zouden politici die de inhoudelijke plank te vaak misslaan het sentiment van de bevolking moeten negeren? Arrogantie van de macht.


  ⚠️ Meld

 17. De waterschapslocatie is zowel door het COA als de gemeente beoordeeld als de meest passende locatie in Zwolle. De locatie heeft een goede ligging ten opzichte van voorzieningen en is goed bereikbaar.

  vd Berg: waarom noem je de belangen van de vastgoedeigenaar/verhuurder niet? Iets met doofpot?


  ⚠️ Meld

 18. Waarom zou je dat dan niet respecteren en een niet-conservatieve minderheid beslissend laten zijn?

  Dat zou gelden als het referendum verplicht zou zijn. Die is niet verplicht en de ervaring leert dat vooral de tegenstemmers komen opdagen.


  ⚠️ Meld

 19. Mensen verdiepen zich niet in de materie, nemen halve waarheden voor waar aan, liefst gestoeld op het feit dat “iemand” dat gezegd heeft en/of door angstzaaien.
  Hier worden Keulen/Helsinki/Goteborg/Zurich aangehaald. Waarom heeft de politie daar op die pleinen niet ingegrepen als dit uren heeft plaatsgevonden? Of viel het misschien toch mee (zonder te bagatilseren overigens, want elke aanranding is er één te veel en moet hard aangepakt worden). Het voedt alleen zo makkelijk de haat jegens bevolkingsgroepen.
  Maar zoek bijvoorbeeld eens op “kruisgraaiers”, vind je ook veel meldingen van vrouwen die in het reguliere uitgaan lastig gevallen worden door blonde, blauwogige autochtonen.
  Beide moeten zéér hard aangepakt worden, daar hebben we de rechtstaat voor.

  Punt dat ik wil maken is, wat geven de feitelijke cijfers nu daadwerkelijk aan. Hoe groot is de overlast van Asielzoekers nu echt en hoe verhoudt zich dit tot de “reguliere” overlast? Zijn daar onafhankelijke onderzoeken voor?

  Zoals ik al eens eerder aangegeven heb, voorstanders negeren negatieve effecten, tegenstander negeren positieve effecten. Gewoon omdat die hun gevoel niet bevestigen. Waarschijnlijk neig ik naar de eerste groep, Martinus naar de tweede.
  Enige mogelijkheid is om rationeel naar feitelijke analyses te kijken en daar op te sturen.
  Dit laatste gaat voor de gemiddelde burger te ver, dus daar hebben we een volksvertegenwoordiging voor. Oppositie is er om hen te controleren. Dát is onze democratie.


  ⚠️ Meld

 20. Vervolgens wisten ze dat ze met een beetje mazzel vier jaar hun gang kunnen gaan, kiezers belazeren, liegen, verdraaien, dingen er doorheen drukken etc.

  Denk je dat politici met die intentie de politiek ingaan en zo met hun baan bezig zijn? We kunnen weer 4 jaar onze gang gaan? Dan begrijp ik waarom jij een voorstander bent voor referenda, je vertrouwt de overheid niet. Dat is trouwens ook niet erg bevorderlijk voor de democratie.


  ⚠️ Meld

 21. Ik snap de consternatie niet over het houden van een referendum. Een referendum is juist een zeer eerlijk middel om het draagvlak voor het initiatief te toetsen? Te meer omdat het een uiterst precair initiatief betreft, waar enkel een meerderheid te vinden is bij de politiek. Vraag de mening eens aan de gewone man/vrouw in de straat en dan is men helemaal niet zo gelukkig met het AZC initiatief. Toch duwt de politiek door?

  Het veel gebruikte argument dat we volksvertegenwoordigers hebben, vind ik een onzinnige reden. Een volksvertegenwoordiger heeft een termijn van maximaal 4 jaar waarna hij/zij weer verkozen kan worden. Het verschuiven van de beslis verantwoordelijkheid van burger naar vertegenwoordiger brengt grote verantwoording met zich mee. Helaas vergeten de volksvertegenwoordigers met grote regelmaat deze verantwoordelijkheid. Het gevolg is het ontstaan van grootschalige, kostbare en langjarige problemen die niet eenvoudig opgelost kunnen worden. Vertrouwen behouden is belangrijk en dat betekend ook dat een volksvertegenwoordiger ook bepaalde vragen even terug moet durven te leggen aan de burgers. Daarom vind ik de mogelijkheid van het voeren van een referendum een zegen voor de democratie! Een referendum werkt niet alleen integrerend in de samenleving, met een referendum kunnen volksvertegenwoordigers het zich niet permitteren om grotere groepen burgers links te laten liggen. Daarnaast worden met een referendum alle maatschappelijke groepen van betekenis uitgenodigd om het beleid mee te vormen doormiddel van een 2 richtingen overleg.

  Bovenstaande pleit er niet voor om voor elk wissewasje een referendum te houden, maar een groot en precair onderwerp is het wel uiterst geschikt. Het plaatsen van een AZC is in mijn ogen juist zo’n onderwerp. Het veel gebruikte tegenargument dat sommige vraagstukken “te gecompliceerd” zijn om een referendum over te houden, schaar ik onder de drogredenen en elitair gedrag.

  Kortom, laat maar komen dit referendum!  ⚠️ Meld

 22. Even over Keulen, dat waren geen vluchtelingen!! Ook zo’n fabeltje

  Waren wel gasten uit de islamitische hoek. Ook zo’n waarheid.


  ⚠️ Meld

 23. Eens, laat maar komen zo’n referendum. Dan pas zie je de mening van de zwijgende meerderheid.

  Tja, dat zeiden de EU-freaks ook8)


  ⚠️ Meld

 24. Dat zou gelden als het referendum verplicht zou zijn. Die is niet verplicht en de ervaring leert dat vooral de tegenstemmers komen opdagen.

  De meeste stemmers zijn inderdaad tegen. Duidelijke zaak. Wat is nu je punt?


  ⚠️ Meld

 25. Hou je vast:

  Eigenaar van het waterschapsgebouw, Watersteeg B.V., is 1 van de 10 bedrijven die eigenaar Jansen heeft.

  http://kvkinformatie.nl/overijssel/zwolle/watersteeg-bv

  Klopt. En wie is de eigenaar van het NIEUWE pand van het Waterschap8)? En hoe verloopt de tijdlijn tussen verhuizing waterschap en ‘interesse’ gemeente Zwolle in vestiging AZC? Toeval? Wethouder-relaties-onroerend goed jongens- vul verder zelf maar in.


  ⚠️ Meld

 26. @martinus,

  Zo is het maar net. Het hele verhaal is al lang voorgekookt en wordt de bewoners door de strot geduwd onder de noemer van we hebben iedereen gehoord.
  Burgermeester Meijer blijft maar vast houden aan een groot AZC. Natuurlijk hoe meer inwoners hoe hoger het salaris van B&W.  ⚠️ Meld

 27. Probleem bij Referenda is, zoals eerder aangegeven, dat men de keuze baseert op oneigenlijke argumenten.
  Vraag iemand of hij duurzame stroom wil of stroom van kolencentrales, dan zal iedereen zeggen duurzaam.
  Maar als dat inhoudt dat in jouw achtertuin een windpark komt te staan, zal de keuze anders zijn.

  Ik daag een ieder, die gestemd heeft voor óf tegen het associatieverdrag, uit om aan te geven wat de reden daarvoor geweest is. Graag onderbouwd met feiten uit het bijna 400 pagina’s tellende verdrag. Ik heb het geprobeerd te bekijken, niet echt ver gekomen. Daarom maar blanco gestemd, omdat ik het een recht vind te mogen stemmen.


  ⚠️ Meld

 28. “In het persbericht geeft het gemeentebestuur aan dat er goed is geluisterd naar de bewoners van de buurt”.

  Alleen doen ze weinig er weinig mee!!
  Het enigste wat veranderd in de gemeente plannen is een andere locatie voor het recreatieterrein!!
  En daar ben ik als wandelaar wel heel blij mee!!


  ⚠️ Meld

 29. i]Probleem bij Referenda is, zoals eerder aangegeven, dat men de keuze baseert op oneigenlijke argumenten[/i]

  Dat is nu het mooie van een democratie: de kiezer bepaalt zelf wat zijn argument is om ergens voor of tegen te stemmen. Daarvoor is gelukkig geen goedkeuring van jou nodig.
  En even eerlijk: als er TK-verkiezingen zijn, lees jij dan elk partijprogramma integraal door voordat je je keuze maakt? Of stem je altijd blanco? (errug bijzonder trouwens: omdat ik het een recht vind om te stemmen, stem ik nergens op). Tuurlijk, een eigenlijk argument.


  ⚠️ Meld

 30. Lees ik de partijprogramma’s door? Nee, niet volledig.
  De keuze kan je daar (mede) bepalen door debatten in de media. Belangrijke, landelijke, vraagstukken worden daar behandeld en standpunten ingenomen door de partijen. Kortom, ik laat me informeren en ga op zoek naar informatie.
  Afwegen welke partij het dichts bij mij staat, immers niet alle punten zullen mijn goedkeuring kunnen wegdragen. TK verkiezingen zijn ook een combinatie van diverse vraagstukken, waarbij de een zwaarder weegt dan de ander. Uiteindelijk levert dit een stem op.

  Bij een referendum kan je voor of tegen één onderwerp stemmen. Als ik die stem geef, wil ik dat gefundeerd doen, met kennis van zaken. Als ik dan twijfel of ik voor of tegen moet stemmen, kies ik dus blanco.
  Omdat ik het een recht vind om te stemmen, gá ik stemmen. En ik stem niet nergens op, ik stem alleen niet voor en ook niet tegen, noem het dus maar neutraal als je dat prettiger vind.
  Dat jij graag poplistisch stemt, is ook een keuze. Heb ik begrip voor, maar is niet mijn manier.


  ⚠️ Meld

 31. Ik denk dat veel referendumstemmers ook debatten in de media hebben gevolgd (je ontkwam er niet aan) en kennis hebben genomen van de standpunten van voor-en tegenstanders. Daarmee ontwikkel je kennis van zaken en kun je prioriteren. Dat is hoe het bij mij werkt tenminste.
  Wat maakt dat jij die manier van stemmen populistisch noemt? Beetje vreemd eerlijk gezegd.

  Overigens: wat is het verschil tussen neutraal stemmen (en dus niet kiezen) en geen gebruik maken van je kiesrecht?  ⚠️ Meld

 32. Ik heb die debatten, echt over de inhoud, gemist, kan aan mij liggen.
  Heb geen debatavond gezien tussen voor- en tegenstanders. Hooguit een paar keer bij EenVandaag of Pauw een platform voor de kampen.
  Dat referendum ging echt over poltiek/economische gevolgen. Mijn mening is dat daar echt kennis voor nodig is om te beoordelen.
  Er zijn veel mensen die tegen gestemd hebben omdat ze het niet eens zijn met het algemene beleid van de politiek. Niet op basis van het verdrag. Tussen de regels door heb ik jou in die categorie geplaatst, blijkbaar onterecht. Excuses dan daarvoor.
  Zo zie je maar, als je met iemand in gesprek raakt, kan je mening (en gevoel) zomaar veranderen. Een vooroordeel is blijkbaar snel gemaakt.

  Met betrekking tot blanco of niet stemmen:
  Ik heb de keuze gemaakt te stemmen en de afweging gemaakt op basis van mij bekende informatie. Daar kwam voor mij dus een blanco stem uit. Daarmee geef ik aan dat ik in ieder geval nagedacht heb over het onderwerp.
  Geen gebruik maken van je kiesrecht geeft voor mij meer aan dat het je in zijn geheel niet interesseert.


  ⚠️ Meld

 33. @Passant. Een referendum is in mijn ogen niet erg anders dan een TK verkiezing? Het grote verschil is dat er nu enkel 1 onderwerp uit wordt gepakt. Erg belangrijk in een referendum vind ik de vraagstelling; is dit goed geformuleerd. De verschillende partijen kunnen met argumenten komen waarop ik mijn keuze kan bepalen. In uw voorbeeld van de duurzame stroom kunnen er voor mij meerdere factoren zijn die mijn keuze bepalen; kosten; kwaliteit; zekerheid in leveren; gevolgen; overlast; potentiele werkgelegenheid enz. Voor een kiezer zijn de punten van belangrijkheid verschillend.

  Laten we de zaak eens omdraaien, hoe denkt u dat de volksvertegenwoordiger zijn keuze maakt? Ik durf wel te stellen dat hij de keuze niet veel anders maakt dan u, en al helemaal in de gemeenteraad (waar het een parttime functie betreft). Daarnaast is de volksvertegenwoordiger ook nog gebonden aan een partijbelang, dat speelt niet met een referendum. Wanneer ik de gemeente raadsleden over bepaalde onderwerpen hoor spreken, krijg ik nu niet het idee dat we met “echte” specialisten te maken hebben.

  Dat we een mogelijkheid hebben van hebben van een referendum is juist prachtig! Echte diepgang is nu mogelijk, maar men moet wel iets met de uitslag doen. Helaas is het referendum over de Europese grondwet destijds volledig verkeerd aangepakt door de politiek, waardoor er enorme scepsis is ontstaan. Jammer, maar deze mooie democratische manier kunnen we toch niet wegdoen enkel vanwege dit feit?  ⚠️ Meld

 34. Nou argumenten van bewonersgroep bekeken en vindt ze weinig hout snijden. En ik denk dat de raad het beste er aan doet om uitkomst van het referendum bij voorbaat maar naast zich neer moet leggen.


  ⚠️ Meld

 35. Wat zijn sommigen hier bang voor de uitslag van een eventueel referendum. Maar wees gerust bij een eventueel referendum zal de gemeente net als het kabinet rutte de uitslag naast zich neer leggen.


  ⚠️ Meld

 36. @Blauwvinger. Deze reactie vind ik een dooddoener en erg weinig opbouwend. Waarom zou een referendum volgens u niet gehouden kunnen worden, mits de initiatief nemers aan de benodigde handtekeningen komen (wat ik echt hoop)? Dit is toch democratie zoals het bedoeld is, wat zelfs welzijn verhogend werkt en waarom Nederland zo fijn land maakt om in te leven.


  ⚠️ Meld

 37. @Aukje, daarom kwamen er ook zo weinig mensen stemmen tijdens het laatste referendum….. Wil je mensen betrekken, dan moet men er ook iets mee doen, anders hoeven we toch geen democratie te hebben. Onder Xi Jinping en Kim Jong-il functioneren de landen China en Noord Korea ook?


  ⚠️ Meld

 38. @Klaas Jan, We houden toch ook geen referendum als iets anders in Zwolle komt Bioscoop,Ikea,Zahra,Hornbach etc….

  En die 400 asielzoekers is gewoon uit de lucht gegrepen getal, en blijkt ook nergens uit dat dan eventuele overlast minder wordt dan bij 600/800.

  Komt dat gebouw van de Ambelt aan de Herftelaan ook niet leeg te staan straks in 2017?


  ⚠️ Meld

 39. Vergeten te melden. De achterliggende gedachte van mij is: ik ben een betalende Zwolse burger. En wie betaald, bepaald (op zekere hoogte). Een referendum geeft mij de directe mogelijkheid mijn mening op een democratische manier te ventileren gedurende de zittingstermijn van een macht. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn voor de volksvertegenwoordigers, maar zelfs een kans op meer draagvlak.


  ⚠️ Meld

 40. @blauwvinger.
  Het toegestaane aantal mensen die mogen wonen op het terrein van het Waterschap is 345! Dus die 400 is genoeg. De bewoners zijn niet TEGEN de komst wel hoe de procedure is gegaan. Bewoners zijn niet goed genoeg gehoord door het college en dus is dit een middel om dat wel voor elkaar te krijgen. Verdeel de 800 asielzoekers over 2 misschien 3 locaties is Zwollen en dan is iedereen tevreden en blij. Ook die mensen die nu ergens anders wonnen in Zwolle!


  ⚠️ Meld

 41. Je hebt altijd twee keer gedonder met elk AZC. Bij de opening omdat sommige mensen er bang voor zijn. En bij de sluiting omdat men dan werkgelegenheid en omzet ziet verdwijnen.
  Als tussen beide opstanden 15 jaar zit, lijkt me dat acceptabel.


  ⚠️ Meld

 42. @blauwvinger. De vergelijking van een Ikea met een AZC, vind ik een onzinnige. Het verdienmodel is anders, de mogelijke aanspraak op bestaande gezamenlijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg en toezicht en tot slot de mogelijkheid op overlast. Ik zie de Ikea als een zelfvoorzienende organisatie die daadwerkelijk netto geld in de gemeenschap brengt dmv banen en belastingen. De Ikea of de klanten van Ikea doen weinig tot geen aanspraak op gezamenlijke voorzieningen zoals scholing, zorg en toezicht. Daarnaast geven de Ikea of de klanten Ikea weinig tot geen overlast. De locatie waar de Ikea zit is daar op uitgekozen, zat de Ikea in de stad…..gezien de 45 reacties een prima onderwerp om een referendum over te houden. Met regeren op angst zijn er nog nooit grote dingen ontstaan.

  Kortom, kom maar met het referendum!  ⚠️ Meld

 43. @Zwollenaar5

  De bewoners zijn niet TEGEN de komst wel hoe de procedure is gegaan. Bewoners zijn niet goed genoeg gehoord door het college en dus is dit een middel om dat wel voor elkaar te krijgen. Verdeel de 800 asielzoekers over 2 misschien 3 locaties is Zwollen en dan is iedereen tevreden en blij. 

  Gaat dat duidelijk worden uit het referendum?
  Uit het artikel:

  Een referendum kan alleen gaan over het voorgenomen raadsbesluit: Is de kiezer voor of tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 600 vluchtelingen voor een periode van 15 jaar op de locatie Dokter van Thienenweg 1?

  Bij het referendum over Oekraïne betekende een ‘Nee’ dat er helemaal geen associatieverdrag mocht komen, ook geen aangepaste. Waarom zou een ‘Nee’ tegen de vestiging van een AZC voor 600 vluchtelingen dan wel kunnen leiden tot een aangepast AZC met 400 vluchtelingen?


  ⚠️ Meld

 44. Helaas is Eem referendum een middel om iets te wijzigen. Wij hebben aangeven hoe het wel zou moeten maar als daar dan niet naar geluisterd wordt wat moet je dan? Als het referendum er komt en het wordt een nee dan zal het college met een nieuw voorstel komen waar we wel mee kunnen leven en dat is wat we willen. Het is niet mogelijk en nogmaals wij zijn niet tegen de komst van asielzoekers, laat dat heel duidelijk zijn.
  Je moet een weten hoe de gemeente te werk gaat!


  ⚠️ Meld

 45. By all means, ga jullie gang! Ik ben enkel voor een referendum. Dit geeft een verdiepings slag in het huidige debat. Het debat wat ik erg éénzijdig vind.


  ⚠️ Meld

 46. Enkel Ja en Nee is ook zowat.
  Een referendum met meerdere opties zou nog beter weergeven wat de burger wil. Alleen zal het dan lastig worden een meerderheid voor één van die opties te krijgen.


  ⚠️ Meld

 47. Klaas Jan, Ikea was een voorbeeld maar is stuk minder braaf dan jij denkt honderden miljoenen belastingontduiking. Ook in Nederland zijn er doden gevallen bij Ikea, enorme files ,parkeerproblemen overlast voor de andere die in omgeving werken/wonen.

  Asielzoekerscentrum gaat er komen en wordt betaald dus als Zwolle er een krijgt levert dat ook banen op en zijn er zat die er ook een graantje van meepikken.


  ⚠️ Meld

 48. Blauwvinger, ik begrijp dat het een voorbeeld is. Mijn punt is dat een AZC niet met een bedrijf zoals Ikea te vergelijken is. Ik neem Ikea even als voorbeeld.

  Het gevaar is nu wel dat de discussie erg plat dreigt te worden, maar ik zal mijn punten proberen toe te lichten. Een AZC is een bedrijf dat met gemeenschapsgeld in de lucht gehouden moet worden, dit in tegenstelling tot een bedrijf waar kopende klanten het bedrijf in de lucht houden en is daarmee zelfvoorzienend. De vestiging brengt zelfs geld in de lokale economie dmv belastingen, werkgelegenheid enz. De belastingen waar we over spreken voor Zwolle, worden aan de gemeente van Zwolle betaald en komen aan Zwolle toe.

  Een Ikea of de klanten van Ikea doen weinig beroep op de bestaande Zwolse zorg-/onderwijs- en toezicht. infrastructuur, dit in tegenstelling tot de gebruikers van het AZC. Let wel, een paar honderd nieuwe bewoners hebben de zelfde behoefden zoals de huidige Zwolse bewoners. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog extra behoeften, vanwege potentiële traumatische ervaringen en/of extra zorg ivm de zorgstandaard in het land van herkomst. Er zullen dus aanpassingen gedaan moeten worden aan de lokale zorg-, onderwijs- en toezicht infrastructuur. Aanpassingen die niet allemaal door het rijk betaald zullen gaan worden. Het zal invloed gaan hebben op de lokale begroting en het huidige service niveau van de gezamenlijke instellingen. De Ikea en/of de klanten van Ikea doen weinig tot geen beroep op lokale voorzieningen. U spreekt over doden bij Ikea, ik kan hier mij weinig anders bij voorstellen als een bijvoorbeeld een hartaanval of iets dergelijks. Ik heb geen verhalen gehoord over zwaar getraumatiseerde medewerkers en of klanten die direct geestelijke hulp nodig hebben, huisartsen bezoek, tandartsbezoek, inschrijven op een Zwolse school? En zo kan ik nog wel even doorgaan over toezicht en veiligheid.

  Door het bovenstaande zou het beeld kunnen ontstaan dat ik tegen opvang ben, dat ben ik overigens niet. De mate van opvang, de invloed op de begroting en waar de opvang gebeurd, daar heb ik wel een idee over. Iedere Zwolse burger heeft daar zijn eigen idee over en dat is ook goed. Juist daarom vind ik het referendum juist goed. Een referendum brengt juist de gewenste diepgang in deze precaire discussie. Om een goede verbinding met de burgers te houden en de gewenste draagvlak voor het plan, zou je de burgers serieus moeten nemen en je als politiek ook kwetsbaar op moeten te durven stellen. Ik vind het nog steeds een gemiste kans van de politiek om niet direct een referendum uit te schrijven wanneer het plan ontstond… De weerstand neemt nu alleen maar toe.

  Maar goed gedane zaken nemen geen keer, kom maar door met het referendum. Ik heb er zin in!  ⚠️ Meld

 49. Bericht door Mike70, op 13 april 2016 8:11

  ⤢Het volgende referendum gaat waarschijnlijk over:
  Bent u voor of tegen belastingverhoging? Ik weet de uitslag al.

  Dat zal niet gebeuren, want één van de onderwerpen waarover géén Zwols Raadgevend Referendum mogelijk is staat in artikel 3 lid 2:

  Artikel 3
  ⤢2. Een referendum kan niet worden gehouden over:
  oeen raadsbesluit tot het vaststellen van gemeentelijke tarieven en belastingen;

  Overigens wees een ruime raadsmeerderheid 2 (maart 2003/september 2004) van de 3 ingediende inleidende referendumverzoeken op basis van de Zwolse Referendumverordening af.

  Er is maar 1 referendum (1996) op basis van die verordening gehouden, het gokhalverordeningreferendum (2005) is gehouden op basis van de toen nog net geldende Tijdelijke Referendumwet 2002.


  ⚠️ Meld

 50. hallo met adrie

  martin als ik goed begrijp dan kan ik hand tekeningen verzamelen tot dat ik ons weeg maar de gemeente raad moet dan ook nog goed keuren of referendun komt vind dat maar raar goor dacgt dat hun moeten organizeren als er 5760 zijn


  ⚠️ Meld

 51. Adri(e),

  Als een raadsmeerderheid ja zegt tegen het inleidend Referendumverzoek met 144 handtekeningen moeten binnen 6 weken 5.760 handtekeningen van stemgerechtigde Zwollenaren worden verzameld voor een definitief Referendumverzoek. Daarna wordt het Referendum gehouden.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.