Deltionstudenten praten met politici

Zwolle – Studenten van de opleiding Juridisch Medewerker van het Deltion College, Mozartlaan 15 in Zwolle krijgen maandag 18 april een gastles van politici. Statenlid Gerda ter Denge (CDA) en raadslid Patty Wolthof (PvdA) van de gemeente Zwolle gaan met ze in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin. De les is onderdeel van het project ‘Overijssel doet mee!’ van de provincie Overijssel.

De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat Voor jongeren is het lastig onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor provincie, gemeente en ProDemos om samen de studenten op school op te zoeken.

Democratie onder schooltijd – 4.500 jongeren ontmoet!
De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.
Sinds vijf jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.
 

Artikel delen: