SP: Kritiek op gemeente bij verhuizing Stadkamer

Zwolle – In het proces rond de verhuizing van de bibliotheek (Stadkamer) van de Diezerstraat naar de GGD-locatie aan de Zeven Alleetjes is de gemeente naïef en amateuristisch geweest. Dat constateert de SP-fractie aan de hand van het onderzoeksrapport van Lysias over de sturing en kostenoverschrijdingen van het project.

Onderzoeksbureau Lysias heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond het proces van verhuizing van de Stadkamer. Het onderzoeksrapport bevat op een aantal punten forse kritiek ten aanzien van de gemeente. Zo zijn risico’s, met name het financiële risico van vertraging, onvoldoende uitgewerkt door de gemeente in het project. Het contract met de GGD kende geen clausules om om te gaan met de asbestproblematiek, waardoor de gemeente nu in een onvoordelige onderhandelingssituatie zit. Bij de projectbeheersing is verder te weinig gebruik gemaakt van kritische blikken van externen. Ten slotte stelt Lysias dat de gemeenteraad uitvoeriger geïnformeerd had moeten worden.

De SP wil graag op korte termijn een debat over het rapport van Lysias. Ook wil de fractie inzage in een aantal vertrouwelijke collegememo’s over het project.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Meerdere malen hebben wij in de raad gevraagd of wij niet uit waren gegaan van te optimistische ramingen. Steeds weer kwam het college met sussende woorden. De omvang van de asbestproblematiek was niet van te voren te voorzien, maar het rapport laat duidelijk zien dat op het gebied van risicomanagement Zwolle duidelijk tekort heeft geschoten. We zijn amateuristisch en naïef geweest en het college moet daar verantwoording over afleggen.’

 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Hoorde ik vanmiddag toch een goede suggestie in de bib.
  “Maar mevrouw: kan de bib niet in het gebouw van de V&D?”
  “Nee, meneer. Alles staat al vast. Dat kan niet meer veranderd worden.”

  Wat een boel ruimte zou je dan ineens hebben. Heerlijk!
  Niks renoveren. Gewoon erin. Elke verdieping zijn eigen thema of doelgroep.
  De roltrappen en de liften zijn er al.
  En lekker boven een bakkie doen.
  #Altijdblijvendromen:)


  ⚠️ Meld

 2. Dat de SP-fractie inzage wil in vertrouwelijke collegememo’s over het project begrijp ik niet.

  De gemeentewet kent slechts (artikel 25) openbare (regel) of geheime (uitzondering) stukken en géén vertrouwelijke stukken (behoudens van de Rekenkamer).

  Geheime stukken zijn stukken waarvoor geheimhouding is opgelegd en waarvan die geheimhouding in de eerstvolgende (openbare) raadsvergadering door de raadsmeerderheid is bevestigd.

  De SP zal al inzage in deze stukken hebben (gehad) en zo niet die door tussenkomst van de raadgriffie kunnen inzien.  ⚠️ Meld

 3. Ik heb in dit verhaal eigenlijk nooit de indruk gehad dat het plan niet door zou gaan en er echt een keuze gemaakt kon worden. Zelfs het informeren van de gemeenteraad en de burgers over de verhuizing van de bibliotheek leek een soort van bijzaak: er waren al heel lang geruchten voordat het college openheid van zaken gaf. Alsof het al in kannen en kruiken was.


  ⚠️ Meld

 4. De asbest-tragedie laat de inwoners met een financiële domper achter. De twee verantwoordelijke wethouders Jan Brink (D66) en met name René de Heer (VVD) gaan vrij uit.
  Van Harten (GL) zegt geen vertrouwen meer in René de Heer te hebben. ⤽ Deze wethouder lijkt op de ⤽ oud-minister van Propaganda van Irak⤝. ⤽ Dit is verontrustend en teleurstellend; we zijn boos en wantrouwend⤝. Onderzoeksconclusies werden niet serieus genomen, vonden ook Dogger (Swollwacht) en Rots (ChristenUnie). Alleen de inwoner van Zwolle is de dupe. Dit kost ons allen meer dan vier miljoen euro voor de verhuizing van de bibliotheek. Deze bleek (pas na aankoop) vol asbest te zitten, en projectrisico??s waren verkeerd ingeschat. Rots constateerde dat er onnozele fouten zijn gemaakt. ⤽Waarom stond er geen asbestverklaring in het koopcontract? Er staat altijd zo??n bepaling in een koopcontract, alleen hier niet⤝. Dat laatste vond ook Van der Veen (CDA). Hij was ook onaangenaam verrast dat er wel 50.000 Euro was opgenomen in de begroting, als mogelijk risico in het geval er asbest werd gevonden. Futselaar (SP) wilde geen motie indienen (ook omdat die geen meerderheid zal halen), maar zei: ⤽Ik vertrouw de beide heren nog wel, maar wil in de toekomst bij al hun cijfers de onderliggende berekeningen zien.” De Heer kwam met een ⤽ sorry⤝. Men wil de situatie nu een week laten rusten, om daarna tot een gevolgtrekking te komen. (uit verschillende Zwolsche media)


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.