Bijspijkeren in vakantie tijdens de Vakantieschool

Zwolle – Leerlingen, studenten en volwassenen die hun niveau van Nederlands, Engels en/of rekenen willen ophalen, zijn ook in de meivakantie van harte welkom op de Landstede Vakantieschool. Gedurende vier dagen volgen de deelnemers een intensief bijscholingsprogramma. Landstede is de eerste mbo-instelling in Zwolle en omgeving die deze mogelijkheid sinds 2012 aanbiedt. Ieder jaar leidt het tot enthousiaste reacties van deelnemers.

Zo is op evaluatieformulieren onder meer te lezen: ‘Het was een geslaagde vakantie, waarin ik veel heb geleerd’ en ‘Veel oefenen en het resultaat direct nakijken, is een goede manier van leren’. Ook studenten die zich extra willen voorbereiden op hun (eind)examen, vervolgopleiding of Proeve van Bekwaamheid kunnen terecht bij de Landstede Vakantieschool. Deelnemers krijgen les in groepjes en er wordt ook deels zelfstandig gewerkt. Daarbij worden de deelnemers intensief begeleid door docenten en door studentassistenten die uitblinken in het vak waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld. Ook studenten en volwassenen waarvoor Nederlands niet de moedertaal is, hebben baat bij de lessen van de Vakantieschool. Landstede is de enige mbo-instelling in Zwolle en omgeving die deze mogelijkheid aanbiedt.

Serieus les, toch plezier! 
De sfeer tijdens de Landstede Vakantieschool is gezellig en ontspannen. Iedereen is namelijk gemotiveerd en gaat ambitieus aan de slag, terwijl het vakantie is. De deelnemers zijn iedere dag om 13.00 uur vrij, waardoor de Vakantieschool ook te combineren is met een vakantiebaantje of gewoon ontspanning. 
 
Lesprogramma op maat  
Op de eerste lesdag van de vakantieschool wordt door middel van een gesprek vastgesteld wat de leervragen van de deelnemers zijn. Op basis hiervan wordt een persoonlijk leerprogramma opgesteld. Hierdoor is elk traject maatwerk. De deelnemer ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat. 
 
Kosten 
De Vakantieschool kost voor deelnemers die niet bij Landstede zijn ingeschreven € 30,00 per dag. Dit is inclusief studiemateriaal en exclusief studieboeken. Studenten en deelnemers van Landstede ontvangen 50% korting op het cursusgeld en betalen € 15,00 per dag. Leerlingen die nog een opleiding volgen in het voorgezet onderwijs en zich al hebben aangemeld voor een vervolgopleiding bij Landstede MBO, ontvangen ook 50% korting op de deelnameprijs. 
 
Locatie en data 
De Landstede Vakantieschool wordt aangeboden op de Landstede-locatie Doepark Nooterhof, Goertjesweg 1 in Zwolle en vindt plaats op 28, 29 april en 2, 3 mei 2016. 
 
Meer informatie
De Vakantieschool is ook te volgen in de zomervakantie shift 1 (4 t/m 15 juli 2016*) en de zomervakantie shift 2 (15 t/m 26 augustus 2016*).*Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen de Landstede Infoshop, telefoon 0800 – 0245666 of e-mail info@vakantieschoolzwolle.nl.  
Artikel delen: