Besluitvorming gemeenteraad over AZC Zwolle

Zwolle – Dinsdagavond neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle. Raadsvoorstel De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Dokter van Thienenweg dat geschikt is voor maximaal 600 vluchtelingen, met recreatieruimte op eigen terrein voor een periode van maximaal 15 jaar. De verwachting is dat de gemeenteraad voor het collegevoorstel zal stemmen .

Het Buurtcomité Wipstrik, en Berkum/Veldhoek heeft een verzoek ingediend tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel. Als de gemeenteraad dinsdag 19 april met het raadsvoorstel instemt, hebben de indieners 6 weken de tijd om 5821 handtekeningen te verzamelen. Als het aantal handtekeningen wordt behaald, controleert Bureau Verkiezingen van de gemeente Zwolle of deze handtekeningen aan de vereisten voldoen. De raad beslist dan vervolgends tot het houden van een referendum. De gemeente moet dan binnen drie maanden een referendum organiseren. Bij dit raadgevend referendum moet 30 procent van alle Zwolse kiesgerechtigden tegen het raadsvoorstel stemmen. Bij een uitslag die het genomen raadsbesluit niet onderschrijft, neemt de raad opnieuw een raadsbesluit over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle. De raad kan de uitslag opvolgen of naast zich neerleggen.

Raadsbezoek
Om tot een weloverwogen besluit te komen laat de gemeenteraad zich op verschillende manieren informeren. Op dinsdag 12 april was er een informatiemarkt waarbij raadsleden met belanghebbenden en geinteresseerden in gesprek gingen en vier mensen de raad hebben toegesproken. Raadsleden waren aanwezig op wijkavonden. Ook zijn enkele raadsleden op bezoek geweest bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Daarnaast kreeg de gemeenteraad een groot aantal e-mails en brieven.  
Programma
De raadsvergadering op dinsdag 19 april  vindt plaats in de Statenzaal van de Provincie Overijssel omdat er in de Raadzaal en het Stadhuis bij grote belangstelling geen ruimte is in verband met de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek.
 
Om 19.30 uur start de gemeenteraad met een debat over het asielzoekerscentrum. Hierna kunnen fracties eventueel aanvullende verzoeken en opdrachten (moties en amendementen) rondom het voorstel indienen. Deze moties en amendementen en het voorstel zelf  worden aan het einde van de avond in stemming gebracht. Tijdens de raadsvergadering is geen inspraakmoment meer voor belanghebbenden. Dit was mogelijk tijdens de informatiemarkt op 12 april.
Live meekijken
Belangstellenden zijn om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) welkom in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden via www.zwolle.nl/gemeenteraad. 
Contact
Voor meer informatie over de besluitvorming van de gemeenteraad rondom het asielzoekersentrum kunnen belanghebbenden contact opnemen met de raadsgriffie via (038) 4 98 21 81 of azc@zwolle.nl. 

Artikel delen:
Reacties 24
 1. Net ook bij een ander artikel geplaatst, maar past hier beter denk ik:

  Er wordt een aantal keren gesproken over een referendum als zijnde een goede oplossing, maar daar ben ik nog niet van overtuigd. Een vraag die alleen met ‘voor’ of ’tegen’ beantwoord kan worden is per definitie zwart-wit en laat geen ruimte voor het grijze gebied.

  Bijvoorbeeld: ‘Bent u voor of tegen een AZC aan de Dr. van Thienenweg in Zwolle voor maximaal 600 asielzoekers voor de duur van 15 jaar?’

  Waar in deze vraag zit de ruimte die de omwonenden blijkbaar wel willen geven? (“We zijn niet tegen het AZC, maar tegen het aantal asielzoekers en de duur van 15 jaar”). Ik zie hem niet.

  Bovendien denk ik dat een referendum wel eens averechts uit kan pakken voor de initiatiefnemers uit Berkum, Wipstrik en Herfte. Het is slechts een klein gedeelte van de stad die zich hier druk om maakt. De grote meerderheid van de stad zal weinig merken van een AZC op die locatie, dus waar zit de prikkel om tegen te stemmen?

  Redenerend vanuit een NIMBY standpunt heeft de meerderheid misschien wel een sterke prikkel om juist ‘voor’ te stemmen bij een referendum.


  ⚠️ Meld

 2. Eens met het ontbreken van een nuance. Dat is mijn bezwaar bij elk referendum.
  Maar wat is er mis als de meerderheid ‘voor’ stemt vanuit een NIMBY standpunt? Bij andere referenda en verkiezingen wordt er ook niet gelet op de motivatie van de voor- of tegen-stem.  ⚠️ Meld

 3. @Pieterg

  Daar is niets mis mee, er wordt zoals je zelf al aangeeft niet gelet op de motivatie van een voor- of tegenstem.

  Ik vraag me alleen af of de initiatiefnemers daar voldoende bij stil staan en niet ‘blind’ gaan voor een referendum vanwege hun eigen gevoel/mening zonder het grote plaatje te zien in combinatie met de recente ervaring mbt het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.


  ⚠️ Meld

 4. @WB
  We zijn niet tegen een AZC! Wel de omvang op deze locatie.
  Ons voorstel is 400 man voor 5 tot 10 jaar. De gemeenteraad is verkeerd voorgelicht en heeft de verkeerde info ontvangen door het college! Helaas, ik herhaal helaas is een referendum een laatste middel. Lees alle stukken goed door svp dan zie jij wat er aan de hand is. Nogmaals wij zijn niet tegen de komst van een AZC. Dit wordt net zo’n fiasco als Zara en bibliotheek!!


  ⚠️ Meld

 5. Een referendum zou niet alleen een ja/nee vraagstuk moeten zijn.
  De nuance ontbreekt dan inderdaad.

  Reële opties:
  optie 1: één AZC van 600-800 personen op één locatie.
  optie 2: meerdere AZC’s van 200-400 personen op verschillende locaties in de stad.
  optie 3: geen AZC

  Gezien de situatie gaat de voorkeur dan uit naar optie 2. Een dergelijk AZC heeft er in de jaren 90/00 ook gezeten en we hebben daar weinig tot geen hinder van ondervonden.


  ⚠️ Meld

 6. Hallo met adrie

  Ik vindt zelf dat iedereen welkom is dus wil een azc en dat gaat gemeente ook besluiten dan komt dus referendum. als meerderheid nee zegt en als 30 % opdaagt dat is het nee gemeente!! ook al ben ik voor

  en pas op vvd pvda d66 cu vorige keer kwam nog 58% en konden jullie regeren maar wel luisteren naar ons als het nee is anders komt niemand meer stemmen ik misschien ook niet

  beter een halve gekeerd…


  ⚠️ Meld

 7. @Zwollenaar5
  Ik snap dat jullie niet tegen een AZC zijn, maar ik betwijfel of het instrument referendum jullie daarbij gaat helpen. Bij een referendum ben je ‘voor’ of ’tegen’ een voorgenomen raadsbesluit. Daarmee kun je de nuance die je in je reactie aangeeft niet kwijt. Een referendum is zwart – wit.

  @aapotheek
  Volgens mij is een referendum onder de huidige regelgeving per definitie een ja/nee of voor/tegen vraagstuk. Zie hier precies mijn vraagtekens hoe de initiatienemers denken hier voordeel uit te gaan halen. Het lijkt een soort van laatste redmiddel waarbij gegokt wordt op een bepaalde uitslag terwijl dat mijnsinziens hoogst onzeker is vanwege verschillende factoren (groot gedeelte dan de stad zal niks merken van een AZC op deze locatie en hoog NIMBY gehalte).


  ⚠️ Meld

 8. WB, ik snap de angst niet voor een referendum. Het huidig plan deugt in de ogen van velen niet, moet dit dan maar door gaan? Welke opties liggen dan volgens u dan nog open? Van het B&W hoef je niets meer te verwachten. De raad heeft te kennen gegeven geen enkel probleem in het voorstel te zien. Waar is dan de “nood rem” of de stok die in de spaak van dit “draaiende wiel” gestoken kan worden?

  De term NIMBY is te kortzichtig. Dit initiatief heeft vele facetten, die men niet goed heeft afgedicht. Dit initiatief wordt nog beroerder aangevlogen als de Zara/bibliotheek deal! Zara is echt slechts “klein bier” met de huidige 70 Euro per Zwolse huishouden die het al extra heeft gekost. Er vind geen eerlijke discussie plaats, een eerlijke discussie die enkel met een referendum op gang gebracht kan worden. Waarom kunnen er bijvoorbeeld geen max 200 families, enkel en alleen afkomstig uit Syrië geplaatst worden, met een totaal van max 400 mensen op de locatie? Staat er niet in, in het huidige voorstel. Wat mij betreft een carte blanche voor de gebruikers van dit plan. Voor je het weet zit bijvoorbeeld Zwolle “opgescheept” met 600 misdragende statushouders (en die zijn er, sla de dagbladen er maar op na) die elders in Nederland uit het AZC gezet zijn, met als gevolg een totaal andere “overige” kosten structuur. Helderheid en duidelijkheid zijn belangrijk en daar schort het in de huidige gang van zaken aan.  ⚠️ Meld

 9. @Klaas Jan

  Ik heb geen angst voor een referendum. Ik vind het juist een mooi instrument, maar zie niet waarom de initiatiefnemers dit instrument in willen zetten in dit specifieke geval aangezien de kans vanuit mijn optiek groot is dat dit averechts gaat werken.

  Feit blijft dat ik als inwoner van stadshagen weinig tot geen directe gevolgen zal ondervinden van een AZC op deze locatie. Dit geldt natuurlijk ook voor andere (grote) delen van de gemeente.

  Laat ik mijn punt duidelijk proberen te maken met de volgende hypothese: bij een eventueel referendum kan de bevolking van de gemeente grofweg ingedeeld worden in vier groepen:

  1) mensen die voor een AZC zijn en ‘voor’ stemmen

  2) mensen die tegen een AZC zijn, maar geen directe gevolgen ondervinden en ‘voor’ stemmen

  3) mensen die tegen een AZC zijn, maar geen directe gevolgen ondervinden en ’tegen’ stemmen

  4) mensen die tegen een AZC zijn én directe gevolgen ondervinden en ’tegen’ stemmen

  Mijn verwachting is dat statistisch gezien de groepen 1 en 2 het grootst zullen zijn. Groep 3 en 4 (kort door de bocht: de initiatiefnemers en hun achterban) is kleiner.

  Mijn conclusie is dat, kijkend naar de verdeling van inwoners over deze groepen en de grootte van de groepen, een referendum geen zin heeft voor de initiatiefnemers. Ze zullen dus een andere manier moeten vinden om het referendum te kunnen winnen. Het enige waar ik dan op kom is de opkomstdrempel. Maar ik denk dat een referendum over dit onderwerp voldoende gevoelig is om 30% op de been te krijgen.

  Nogmaals, dit is mijn persoonlijke verwachting. Gebaseerd op gevoel en op zaken die ik hoor om mij heen.

  Inhoudelijk begrijp ik dat diepgang die jij nu al zoekt bij de besluitvorming er nog niet is. Of dat wel of niet zo is kan ik niet beoordelen. Ik vind overigens wel dat je (teveel) redeneert vanuit de gedachte ‘als… dan…etc.’.
  De vragen waar jij antwoorden op wil hebben zijn mijnsinziens nog niet relevant voor de besluitvorming die nu voorligt. Hoe de samenstelling van de mensen die opgevangen gaan worden eruit ziet is irrelevant om antwoord te geven op de vraag of Zwolle een AZC van x aantal opvangplekken op die locatie wil realiseren.


  ⚠️ Meld

 10. @WB, helaas is een referendum voor of tegen. Maar hoe moeten we dat anders doen? We hebben alle misstanden aan het licht gebracht. De fracties hebben pas een paar weken geleden het “officiële” rapport van Arcadis gezien. Het college veegt alles van tafel. College heeft toezeggingen gedaan die niet kunnen. Handje klap met de vastgoedondernemers! De fracties weten nog steeds niet wat er is afgesproken en worden ook “dom” gehouden door het college. Bv het verzorgingstehuis de Venus staat voor 3/4 leeg misschien een idee om daar iets mee te doen. Wij willen best 400 asielzoekers bij ons in de buurt maar op een andere locatie in Zwolle ook nog eens 400 en dan is iedereen te vreden. Nogmaals er is een erg smerig spelletje gespeeld en dan is een referendum het laatste middel. Als het er komt, referendum en we krijgen gelijk gaan ze maar een nieuw plan maken.


  ⚠️ Meld

 11. WB, ik denk dat de categorie 2 waarover je spreekt of niet de moeite nemen om te stemmen. De opkomst zal dus wederom het belangrijkste zijn. Waarbij je mag uitgaan dat het de niet-stemmers om het even is en derhalve niet mee hoeven tellen.

  Dat laat niet verlet dat er nu een stuk op tafel ligt, waarbij de randvoorwaarden van dit plan niet duidelijk zijn. Men gaat dus over een voorstel praten wat niet af is, let op: je kunt niet meer terug. Dat station zijn we na vanavond voorbij! Dergelijke initiatieven zijn in het dagelijks leven al erg gevaarlijk, laat staan in deze context. We praten echt niet enkel over 90K, waarover gecommuniceerd is.

  Het doorrekenen van enkele scenario’s is een normale gang van zaken. Hier niet en maakt het niet uit. Niemand heeft een doorrekening van dit plan laten zien, of laat een “best practice” uit een andere gemeente zien. Een AZC met 400 vrouwen brengt andere kosten met zich mee als een AZC met 200 families? We hebben geen enkel idee waar we over praten, laat staan voor tekenen! Wanneer de gemeentelijke lasten omhoog moeten gaan om de begroting te repareren, merk jij dat ook in Stadshagen. Een eerlijke discussie over wat dit gaat en mag kosten is wel zo eerlijk, vind je niet?  ⚠️ Meld

 12. @Klaas Jan
  Dat denk ik dus niet vanwege het gevoelige onderwerp. Als er een referendum gaat komen dat zullen we het zien…

  Ik zit onvoldoende in de inhoud om te kunnen beoordelen of er voldoende onderbouwing is voor een besluit vanavond. Enige is dat ik het logisch vind dat besluitvorming plaats vindt op basis van grootheden en bijvoorbeeld marges (kosten liggen tussen X en Y). Verdieping vindt op een later moment plaats.

  Als de gemeentelijke lasten omhoog gaan dan merk ik dat inderdaad ook. Voor mij zijn dat echter geen directe gevolgen van een AZC, maar indirecte gevolgen omdat de gemeentelijke kosten toch wel omhoog gaan. Of er nou een AZC komt of niet.


  ⚠️ Meld

 13. Ik begrijp ook niets van de max. 400 volgens mij merk je dat niet eens als bewoner dat je het idee hebt oh daar wonen 400 of 600 asielzoekers.

  Ik denk ook dat zo,n referendum negatief kan uitpakken voor de bewoners aldaar, want immers grootste gedeelte van Zwolle heeft er geen last van precies wat @WB weergeeft.


  ⚠️ Meld

 14. @Klaas jan,
  Ik heb begrip voor het standpunt. Als bewezen is dat het college willens en wetens informatie heeft achtergehouden, zal dat de discussie moeten zijn. Er zullen dan echt oppositie partijen zijn die dat op de agenda zullen zetten.

  Niet via een laatste redmiddel een stok in een draaiend wiel steken. Daarmee trek ik in ieder geval de conclusie dat men links- of rechtsom zélf gelijk wil hebben.
  De kans dat nee-stemmers winnen bij een referendum is aanwezig, maar zoals eerder aangegeven niet op basis van de inhoud, maar op basis van sentiment of vanuit het feit dat mensen de moeite niet nemen om hun mening te geven.
  Verder geef je aan dat er een eerlijke discussie over de kosten moet volgen, in combinatie met meerdere locaties snap ik die opmerking niet. Immers meerdere locaties brengen ook hogere kosten met zich mee.  ⚠️ Meld

 15. Voor je het weet zit bijvoorbeeld Zwolle “opgescheept” met 600 misdragende statushouders

  Wilderspraat. Niet meer serieus nemen, die Klaas-Jan.


  ⚠️ Meld

 16. @Passant, als financieel plaatje komt de Wezo locatie het beste uit! ?én van de slechtste het Waterschap. Daarnaast laat de gemeente dus ??45.000.000,- lopen om een AZC niet op eigen grond wil hebben, dat is toch vreemd? Locatie Tippen (Stadshagen) is ook goed wel even de infra gaan regelen maar dat moet sowieso dan maar wat eerder als wat de planning is, tijdelijke huisvesting en klaar!


  ⚠️ Meld

 17. Immers meerdere locaties brengen ook hogere kosten met zich mee.

  Touché!! Denk aan onroerend goed, extra beveiliging, begeleiding, extra dit en extra dat.


  ⚠️ Meld

 18. @WB Wanneer men hier niet over wil spreken, dan had men niet met dit initiatief moeten komen. Men kon op zijn klompen na gaan dat dit onderwerp erg gevoelig lag. Met het verdoezelen van cijfers zijn creeer je geen draagvlak maar enkel achterdocht. Openheid van zaken, vooral nu! Dit is geen house of cards gebeuren, maar een ernstige kwestie met verstrekkende gevolgen.

  De directe en indirecte gevolgen zijn nu niet te overzien. Niemand weet wat het gaat opbrengen of gaat kosten. Er ligt geen stuk op tafel waar op basis, zoals u terecht aangeeft, van grootheden gediscussieerd kan worden. Er kan niets af gekaderd worden. Niemand weet het en niemand kan het schijnbaar ook iets schelen? Dat is toch erg raar? Bij een eventueel ja, gaan de bouwvakkers wel direct aan de slag en kunnen we niet meer terug.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.