Start ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie

Op maandag 12 november vindt de officiële presentatie plaats van het Expertisecentrum Kunsteducatie van ArtEZ hogeschool voor de kunsten. De lector Kunsteducatie Diederik Schönau zal dan zijn lectorale rede ‘Leren van kunst’ houden. De presentatie vindt plaats in schouwburg Odeon te Zwolle.

Als grootste aanbieder van docentenopleidingen in alle kunstdisciplines leidt ArtEZ niet alleen studenten op maar houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van de kunsteducatie. Daarom is op 1 januari 2007 Diederik Schönau aangesteld als lector kunsteducatie. Tijdens zijn lectorale rede op 12 november gaat hij in op de spanning die in het onderwijs bestaat tussen het leren maken van kunst en het leren beleven van kunst, op de (on)mogelijkheden van interdisciplinair werken en op het fundamentele belang van het artistieke denken voor een brede cognitieve ontwikkeling.

ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie

Het lectoraat maakt deel uit van het ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie, dat in het najaar van 2006 in Zwolle van start is gegaan. Binnen ArtEZ functioneert het Expertisecentrum als denktank voor de docentenopleidingen. Het professionaliseren van het kunstdocentschap, het uitwisselen van ervaring en het ontwikkelen van gezamenlijk beleid wordt hiermee gestimuleerd.

Extern is het Expertisecentrum intermediair tussen de kunsteducatieve instellingen (scholen, centra voor de kunsten, professionele gezelschappen en kunstaanbieders) en ArtEZ. Door interessante projecten te ontwikkelen, vragen uit het veld te beantwoorden en trainingen en netwerkbijeenkomsten te organiseren, wil het Expertisecentrum voor het brede kunsteducatieve werkveld een betekenisvolle ontmoetingsplaats zijn. Het Expertisecentrum bestaat naast het lectoraat kunsteducatie uit de masteropleiding Kunsteducatie, het interfacultaire bachelorprogramma en Externe Projecten.

Artikel delen:

Reageer