Komst asielzoekerscentrum definitief

Zwolle – Met overgrote meerderheid is de Zwolse gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van B & W om aan de Dokter van Thieneweg 1 voor een periode van vijftien jaar een asielzoekerscentrum te vestigen voor 600 asielzoekers. Omdat er mogelijk nog een referendum over dit voorstel zal plaatsvinden is het akkoord van de gemeenteraad vooralsnog een "voorgenomen besluit." Elke fractie is van mening dat Zwolle haar verantwoordelijkheid moet nemen voor mensen in nood, maar ook serieus moet omgaan met de zorgen van omwonenden. Alleen de fractie van Swollwacht stemde uiteindelijk tegen het voorstel van B & W na een debat van meer dan vijf uur. Fractieleider William Dogger van Swollwacht gaf aan "dat er grenzen zijn aan onze bijdrage bij de opvang van vluchtelingen" en pleitte voor een maximum van 400.

https://youtu.be/oahaIz9KHqE 

Meerdere partijen pleitten voor minder dan 600 asielzoekers op de voorgestelde locatie en een meer decentrale opvang om enerzijds tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden en anderzijds om de integratiekansen voor de asielzoekers te vergroten. Na uitvoerig debat, uitwisseling van standpunten en vele interrupties werd in de finale afweging desondanks besloten tot opvang van 600 asielzoekers op de voorgestelde locatie. De grootste coalitiepartij de ChristenUnie is van mening dat bij een aantal van 600 asielzoekers op deze locatie "goede opvang mogelijk is binnen de menselijke maat." Ook de PvdA is ervan overtuigd dat dit voorstel de beste kwaliteit levert zowel voor de vluchtelingen als omwonenden. D66 vindt dit een geschikte locatie, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de zorgen van de buurtbewoners.

Om de zorgen van de buurtbewoners zoveel mogelijk weg te nemen is een motie van de VVD en ChristenUnie aangenomen, waarbij elk kwartaal met wijkbewoners gesproken zal worden over hun ervaringen met eventuele overlast en veiligheid. Dit kan dan leiden tot bijsturing op gebied van politie-inzet of inrichting van het azc-terrein. Burgemeester Meijer gaf daarbij aan dat in geval van incidenten niet gewacht hoeft te worden op de formele evaluatie-momenten, maar direct moet worden ingegrepen en zonodig bijgestuurd. Met name de VVD vindt dat er extra politie-inzet moet zijn gewaarborgd op momenten dat dat nodig is: “Vluchtelingen moeten begrip hebben voor onze vrijheden en overlastgevers moeten worden aangepakt. Huftergedrag wordt niet geaccepteerd.” Groen Links benadrukte bij monde van Patrick Rijke dat we als Zwolle “de nieuwe inwoners gastvrij moeten opnemen in onze stad” en pleitte voor extra opvangplekken: “Gelet op de gastvrijheid van Zwolle en de inzet van vrijwilligers zou ons dat toch moeten lukken.”

Het CDA was bij monde van Martijn van Veen erg kritisch over de wijze waarop B & W bij de voorbereiding van het plan met de buurt had gecommuniceerd en voor onvoldoende draagvlak had gezorgd. Volgens het CDA heeft het college tot 13 januari toen de plannen naar buiten kwamen “als een kip zitten broeden en uiteindelijk een struisvogelei uitgebroed” en neemt het college dan ook kwalijk dat dit geleid heeft tot verdeeldheid in de stad, tussen bewoners en binnen de raad, waardoor het een referendum over zichzelf heeft afgeroepen. Coalitiepartijen waren het op dit punt absoluut niet eens met het CDA en waren juist van mening dat het proces zorgvuldig is verlopen. Het CDA pleitte voor opschorting van de besluitvorming en meer tijd te nemen voor onderzoek naar de mogelijkheden van decentrale opvang, maar kreeg de handen daarvoor niet op elkaar. Alleen de SP wilde ook extra tijd nemen voor onderzoek naar een tweede locatie.

Burgemeester Henk Jan Meijer verdedigde het voorstel om op deze locatie asielzoekers op te vangen en niet gespreid over de stad met als argument dat “we decentraal de komende periode ook nog aan een aantal andere prioriteiten moeten werken.” Zwolle moet dit jaar naast de urgent woningzoekende Zwollenaren ook nog 330 statushouders uit andere azc’s huisvesten en tot aan de komst van het azc eind 2017 waarschijnlijk ook nog noodopvang voor vluchtelingen regelen. Daarom is er elders in de stad geen ruimte voor een tweede azc. Bij het zoeken naar huisvesting voor statushouders of crisisopvang zal soms semi permanente of flexibele huisvesting nodig zijn en zullen mogelijk leegstaande kantoren moeten worden omgebouwd voor bewoning. De gemeente zet al in op een versnellingsactie voor sociale huurwoningen en beraadt zich op nog verdere acties. Binnenkort zal de gemeenteraad vertrouwelijk worden geïnformeerd over plannen van B & W extra woonruimte te creëren en inzicht krijgen in mogelijke beschikbare locaties en panden in de stad.

Buurtbewoners van het toekomstig azc hebben een inleidend verzoek gedaan voor een referendum over het raadsbesluit en met de instemming van de gemeenteraad van dit verzoek is de referendumprocedure opgestart en moeten de initiatiefnemers de komende zes weken 5821 handtekeningen verzamelen voor het laten houden van een definitief referendum. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad over de vestiging van het azc aan de Dokter van Thieneweg vooralsnog “een voorgenomen besluit” is. Alle partijen, behalve de fractie Cetin gingen akkoord met het starten van de referendumprocedure en hoewel het een raadgevend referendum is, heeft Swollwacht op voorhand verklaard de uitslag van het referendum te zullen respecteren ongeacht de uitkomst.

Hennie Vrielink
Reporter Weblog Zwolle

 

Artikel delen:
Reacties 24
 1. Dankzij zogenaamde Christenen van de Christen Unie, Partij van de Allochtonen en de Groen Linksers zitten we nu opgescheept met een groep verveelde rondhangende gelukzoekers in Zwolle. Na een paar dagen gaan ze zich rot vervelen en in de buurt rondhangen. Gratis koffiedrinken bij de Isala en rondhangen bij de scholen in de buurt en bij het nieuwe bowling- en springkussenparadijs.

  Je zult er maar in de buurt wonen. Maar liefst 15 jaar lang 600 (en straks 1200) rondhangende asielzoekers in je buurt!!!


  ⚠️ Meld

 2. Zwolle moet dit jaar naast de urgent woningzoekende Zwollenaren ook nog 330 statushouders uit andere azc’s huisvesten en tot aan de komst van het azc eind 2017 waarschijnlijk ook nog noodopvang voor vluchtelingen regelen.

  En nog veel meer gelukzoekers……


  ⚠️ Meld

 3. Tuurlijk is alles vooraf rondgemaakt door B&W. Samen lekker alles bekonkelen met projectontwikkelaars, COA etc etc.
  Meijer is over een paar weg en die denkt mooi heb ik ze toch een groot centrum in de maag gesplitst.

  ==========

  Geachte,

  U reageert met meerdere namen op onze website.
  Wilt u daarmee stoppen? Anders volgt uitsluiting.

  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 4. Ook de PvdA is ervan overtuigd dat dit voorstel de beste kwaliteit levert zowel voor de vluchtelingen als omwonenden.

  Sinds wanneer geeft de PvdA wat om de eigen inwoners en omwonenden?


  ⚠️ Meld

 5. jdewinter, ik hoop voor je dat je nooit in nood gaat komen. Maar dan ook niet piepen als hulpverleners de andere kant op kijken.


  ⚠️ Meld

 6. Ik heb op de site van de gemeente gekeken, de volgende zaken vond ik niet:
  – een groep verveelde rondhangende gelukzoekers
  – Gratis koffiedrinken bij de Isala
  – rondhangen bij de scholen in de buurt en bij het nieuwe bowling- en springkussenparadijs.
  – (en straks 1200)

  Zou je dit nog even kunnen duiden?


  ⚠️ Meld

 7. Bericht door gaste, op 20 april 2016 10:31
  straks helemaal geen huurwoning meer te vinden voor onze kinderen

  Klopt. Maar dat heeft niets met dit AZC te maken, maar alles met woningbouwverenigingen die door de staat gestimuleerd worden hun huurwoningenbestand in de uitverkoop te doen.

  Ook statushouders kunnen niet aan een woning komen en blijven dus noodgedwongen hangen in de AZC’s. Daarom zijn er ook zoveel AZC’s. Allemaal bewoners die allang in de maatschappij hadden moeten meedraaien.


  ⚠️ Meld

 8. Kortom: we zitten met een failliete boedel en halen met liefde mensen binnen zodat die ook in een uitzichtloze positie komen.
  Maar beter natuurlijk dan gebombardeerd te worden.


  ⚠️ Meld

 9. Inderdaad! De afbraak van de zorg, het verdampen van onze pensioenreserves, het tekort aan betaalbare huurwoningen; het is allemaal veroorzaakt door decennialang neoliberaal wanbeleid. En nu krijgen de vluchtelingen de schuld. De werkelijk verantwoordelijken zullen blij zijn met zo’n makkelijke zondebok.


  ⚠️ Meld

 10. Eens Riet Pluim. Zondebok gevonden en lekker doorgaan met je verwende ego-centrische leven. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.
  Ze bleven meewarig neerkijken op het spartelende gepeupel.  ⚠️ Meld

 11. Ja, zeg ook altijd dat ik een “gelukszoeker” ben. Maar sommigen zijn totaal anders ingesteld. Hebben het overal moeilijk nee, zien overal complotten, “alles komt door hullie”, hebben het bijzonder zwaar getroffen, zijn chronisch boos en hangen in een slachtofferrol. Tja…  ⚠️ Meld

 12. Hallo met adrie

  riet en dick best goede punten van je maar het is wel snel besloten door raad hoor het is groot onderwerp het is niet schuld van asiel zoekers zijn ook mensen en moeten ook zorg eten aandacht liefde enzo voort maar ik zei al snel besloten waarom duur en andere plannen zo lang ik vindt dat jammer sorrie zo denk ik. er.over


  ⚠️ Meld

 13. in het voormalige nazi Duitsland gebruikte men veel van de genoemde tegen argumenten daar waar het om Joodse mensen ging. Vervang het woord asiel-/gelukzoeker door Jood en schaam u…..


  ⚠️ Meld

 14. Hallo met adrie

  onozel dat moet je niet doet vergeleiking met 1936 1945 zijn niet handig en maken eeen harde discusie hier er zijn mensen die anders denken is niet erg dat mag ik vrij landt ben het niet met ze eens net als jij maat blijf netjes


  ⚠️ Meld

 15. Laten we hopen dat het referendum het begin van het einde is van het domme idee om een AZC met 600 tot 1200 gelukszoekers 15 jaar lang in Zwolle te plaatsen.

  Mijn handtekening heb je!!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.