Studietoeslag voor studenten met een beperking

Zwolle – Ben je student en heb je een beperking? Dan kan het lastig zijn je studie te combineren met een bijbaan. Er moet dan soms meer studiefinanciering worden aangevraagd om rond te kunnen komen.

subsidie_studie_zwolle.jpg

Foto: gemeente Zwolle 

Om een hoge studieschuld te voorkomen, bestaat er een studieregeling voor studenten met een beperking. Dit is de individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag is maximaal € 3.638,- per jaar. Het bedrag wordt eens per schooljaar verstrekt. Start of stop je je studie tijdens het schooljaar? Dan wordt de toeslag naar evenredigheid vastgesteld. De studietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
Je moet 18 jaar of ouder zijn.
Je moet recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten.
Je ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV.
Je vermogen mag niet te hoog zijn. Zie hiervoor www.zwolle.nl/bijstandsnormen.
Het moet voor je mogelijk zijn om te werken, ondanks je beperking. Maar daarbij geldt ook dat je met een volledige werkweek niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen.
Aanvragen
De individuele studietoeslag kun je aanvragen met een formulier. Dit formulier vind je op www.zwolle.nl/regelingen. Het formulier kun je ook ophalen bij het Stadskantoor en de wijkservicepunten. Je kunt het formulier ook opvragen door te bellen naar 14038.
Sociale studielening
Naast de individuele studietoeslag bestaat er ook de sociale studielening. Meer informatie over de sociale studielening vind je op www.zwolle.nl/regelingen.

Artikel delen: