Cultuurnota: versterken cultureel Zwols aanbod

Zwolle – Een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een cultureel klimaat dat dynamisch is en blijvend innoveert: dat is het doel van de nieuwe Cultuurnota die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad voorlegt. Zwolle moet een cultureel klimaat hebben dat ruimte biedt voor initiatieven, dat bruist, vernieuwend is en soms zelfs schuurt, dat creativiteit stimuleert en discussie oproept. Kortom: kleur geeft aan de stad.

Om dit te bereiken zijn samen met het culturele veld drie hoofdroutes uitgestippeld: Ten eerste een grotere zichtbaarheid en levendigheid van de cultuur in Zwolle. Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers veel waarde hechten aan de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en musea in Zwolle. Dit cultuurhistorische verhaal mag meer zichtbaar worden. Daarom wordt aan de hand van de thema’s De Hanze, Moderne Devotie en Democratie het cultuurhistorische verhaal uitgewerkt.

In de tweede plaats meer verbinding, ontmoeting en samenwerking, waarbij we inzetten op crossovers, actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Ten derde meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. Door de culturele basis op orde te houden en door gericht te investeren in culturele projecten, activiteiten, expostities en evenementen worden instellingen in staat gesteld om cultureel te ondenemen.Dit houdt in dat er een omslag gemaakt wordt in de wijze van subsidieverstrekken: van subsidies aan organisaties naar subsidie voor activiteiten. De rol van de gemeente verschuift daarmee van vaste subsidieverstrekker naar co-financier.

Wat betekent dit voor de stad?
Het Zwolse cultureel aanbod is hoogwaardig en wordt goed gewaardeerd. Door organisaties de ruimte te geven en te faciliteren, kunnen zij bijdragen aan het culturele profiel van Zwolle. Het college van B en W doet dat vooral door het fundament op orde te houden: het aanbod van podia, musea, instellingen en voorzieningen die elke grote stad heeft. Zo floreert Museum de Fundatie door een sterke visie en ondernemerschap. Samen met de provincie blijft de gemeente Museum de Fundatie financieel steunen. Ook is er een financiële bijdrage voor Buurtmuseum Kamperpoort en de IJsselacademie, vanwege het versterken van het lokale (immateriële) erfgoed.

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) wordt eindverantwoordelijk voor het neerzetten van het cultuurhistorische verhaal. Daarnaast wordt het scenario dat leidt tot een fusie Stedelijke Museum en Historisch Centrum Overijssel uitgewerkt op de gevolgen voor het personeel, de organisaties en het (toekomstig) gebruik van het Stedelijk Museum gebouw.

Theater Gnaffel, The Young Ones en het Kameroperahuis krijgen een structurele ondersteuning, vanwege hun kwaliteiten op het terrein van samenwerking in de stad, cultuureducatie, landelijke uitstraling en het begeleiden van talenten. Het huidige budget wordt met € 55.000,- verhoogd en verdeeld over de drie instellingen.

De bijdrage aan het jaarlijkse evenementenbudget wordt verhoogd naar € 185.000,- De regeling Amateurkunst wordt aangepast. Het budget blijft gehandhaafd en de subsidies blijven op vergelijkbare hoogte. Als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie geldt dat amateurverenigingen en -koren minimaal twee keer per jaar een voorstelling geven.

Ook wordt er in 2016 een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld voor vernieuwende culturele initiatieven. Denk hierbij aan intiatieven die groots, maar ook kleinschalig, experimenteel of underground kunnen zijn.

Artikel delen:

Reageer