Start actie 1040-urennorm in Zwolle

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren gaat op 12 november in Zwolle, bij het Meander College, starten met acties tegen de 1040-urennorm.

Het Komitee wil zo een duidelijk signaal afgeven naar Den Haag waar de 1040-urennorm op 14 november met Tweede Kamer ter discussie wordt gesteld. Door een duidelijk geluid te laten horen van scholieren, docenten, schoolleiders én ouders hoopt het LAKS dat Den Haag het belang gaat inzien van een verlaging van de 1040-urennorm. De Meander Bigband en Het Meander Popkoor zullen op maandag 12 en woensdag 14 november in resp. Zwolle en Den Haag het eigen nummer “1040 liter badwater” laten horen.

Het LAKS wil dat de onderwijstijd norm verlaagd wordt naar 960 uur. Op deze manier kan staatssecretaris Van Bijsterveldt tegemoet komen aan de signalen die al lange uit het onderwijs komen. Het blijkt namelijk onmogelijk voor scholen om 1040 uur in te vullen, laat staan dat ook nog op een kwalitatief verantwoorde manier te doen. Nagenoeg alle scholen moeten onverantwoordelijke beslissingen nemen om boetes te voorkomen. Scholieren ophokken in lokalen waar zij huiswerk moeten maken, slechte lesroosters, het niet meer bijscholen van onderwijspersoneel en het schrappen van bijvoorbeeld toneelactiviteiten zijn algemeen voorkomende maatregelen.

Het LAKS vindt dit niet acceptabel en wil dan ook dat nu direct de norm verlaagd wordt zodat scholen orde op zaken kunnen stellen. Daarnaast wil het LAKS dat op de lange termijn scholen niet meer beoordeeld gaan worden op kwantiteit, maar op kwaliteit. “Alleen door deze drastische verandering qua manier van denken kan het onderwijs eindelijk recht doen aan de individuele scholier. Goede lessen, leraren en genoeg tijd voor welzijnsbevorderende activiteiten; dat is wat de scholier wil.” aldus Sywert van Lienden, voorzitter LAKS.

Acties

Op 12 november zullen om 10.00 uur de acties van start gaan op het Meander College in Zwolle. Hier zullen alle partijen, ouders, leraren, scholieren en schoolleiding, samen met het LAKS en de VO-Raad aandacht vragen voor de problematiek rondom de 1040-urennorm. Het Meander College is een van de weinige scholen in Nederland die voldoende onderwijstijd had geprogrammeerd. Nu deze norm gehaald wordt zien alle betrokken partijen dat de kwaliteit van onderwijs en welzijn ernstig moeten lijden onder deze norm. Om 10.40 uur zal er door de Big Band en het Popkoor van het Meander College hét 1040 protestlied ten gehore worden gebracht.

Op 13 november zal er verspreid door het hele land actie gevoerd gaan worden tegen de 1040-urennorm. Het LAKS roept alle scholen op om, om 10.40 de boeken aan de kant te schuiven en ‘1040 secondes’ lang de discussie op te starten binnen de klassen over wat nou goed onderwijs is. Daarnaast zullen er regionale acties opgezet worden verspreidt over het land. Op woensdag 14 november is Den Haag aan de beurt. Hier zal een grote manifestatie op het Binnenhof plaatsvinden. Meer informatie over alle dagen is te vinden op www.stop1040.nl.  LAKS zal in haar structurele overleg met de staatssecretaris deze problematiek nogmaals aankaarten en bij de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs zullen scholieren aanwezig zijn om aldaar een petitie aan te bieden.

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Wag-effe…. volgens mij is dat de wereld op zijn kop. Evenals het lager leggen van de lat om de cijferhoogtes op een goed peil te brengen.
  Vraag ook het bedrijfsleven eens of zij willen dat de onderwijsuren verminderd worden 🙁

  schrappen van bijvoorbeeld toneelactiviteiten zijn algemeen voorkomende maatregelen

  Kan er eens les gegevens worden, wordt het geschrapt 🙂


  ⚠️ Meld

 2. Het Meander College is een van de weinige scholen in Nederland die voldoende onderwijstijd had geprogrammeerd.

  Ik miste dhr Stulen al een tijdje, maar dit verklaart een hoop… ;D

  Ik neem aan trouwens dat ‘had geprogrammeerd’ gelijk staat aan ‘heeft gedraaid’. Met programmeren alleen ben je er nog niet.


  ⚠️ Meld

 3. Als docent volg ik trouwens alles op de voet. Het kan twee kanten op om de norm haalbaar te maken: óf er moet meer mankracht beschikbaar komen óf de norm moet omlaag. Op zich voel ik meer voor het eerste, maar dat is denk een utopie met de oplopende tekorten.


  ⚠️ Meld

 4. Me schrijft:

  Vraag ook het bedrijfsleven eens of zij willen dat de onderwijsuren verminderd worden

  Ik denk dat je beter aan bedrijven kan vragen hoe zij graag zien dat het onderwijs eruit ziet. Zien ze liever de leerlingen die het ‘oude’ onderwijs gevolgd hebben of juist de leerlingen van nu die mogen ‘genieten’ van al dat vernieuwend onderwijs.


  ⚠️ Meld

 5. Zou moeten ja…. De signalen komen bij docenten, leerlingen, ouders en ook bedrijven vandaan. Nu is het nog aan de verzinners van de vernieuwingen (vernielingen) en het ministerie om er wat mee te doen.


  ⚠️ Meld

 6. De ruim 17 minuten lestijd die je extra gaat besteden vanaf 10:40 uur zijn denk ik zinniger dan de noodgrepen die toegepast worden op menige school!
  Wat een goede tekst heeft dit nummer trouwens!


  ⚠️ Meld

 7. @ me

  Ik denk niet dat het bedrijfsleven op mensen zit te wachten die al een lange tijd heeft geoefend op het lang achter elkaar niks doen, denk je wel?

  Grtz 😀


  ⚠️ Meld

 8. Het was een geslaagde start van de actie en het protest!
  Zelf moet ik ook nog eens 2 uur fietsen per dag, dus huiswerk heb ik weinig tijd. Veel leerlingen hebben dat, dat ze ’s avonds nog naar de sport of muziekles moeten. Ik vind dat de schooldagen korter moeten worden. Ook al is het maar 2 uur per week minder. Dat scheeld een hoop! En die mensen die de wet van 1040 uur hebben ingelast hebben zelf geen besef van hoelang dat wel niet is. Ze zouden zelf is zo’n week moeten meelopen. Leren en huiswerk maken tot laat in de avond. Dan ben je de volgende dag moe en kan je je niet concentreren.
  Kortom: Het werd tijd voor actie! 😉


  ⚠️ Meld

 9. Voor 1040 seconden de boeken aan de kant! De leerlingen van het Thomas á Kempis College waren het er allemaal over eens, 1040 lesuren zijn er te veel! De scholieren van de 1e t/m 6e klas legden vandaag 13 november, om 10.40 uur precies, de boeken aan de kant voor maar liefst 1040 seconden. Het is tijd voor een stevig potje discussiëren! Hiermee hoopten de leerlingen te laten zien dat het echt niet meer zo verder kan.

  N.a.v. de website: http://www.stop1040.nl werden er een aantal leerlingen geprikkeld om ook eens wat te doen. De site is in handen van het LAKS (Landelijke Actie Komité Scholieren) die fel tegen de 1040 uren zijn. Met acties door het hele land willen ze de regering overtuigen van het feit dat de 1040 lesuren niet haalbaar zijn. Eén van de acties is de grote landelijke actie van vandaag, 13 November. Scholen die zich willen inzetten kunnen om 10:40 uur de boeken aan de kant leggen en gaan discussiëren over de norm. Ook hopen de leden van het LAKS dat mensen de petitie ondertekenen op http://www.stop1040.nl

  Deze petitie wordt voorgelegd op 14 november aan de tweede kamer.

  ⤽Iedereen was gelijk enthousiast!⤝ vertelt Mandy over deze acties. Na enkele minuten brainstormen met wat medescholieren kwamen ze samen op een idee.

  Mandy Koopman & Karlyn Afman besluiten de landelijke actie ook door te voeren op hun eigen school. Met het motto: ⤽samen staan we sterker dan alleen⤝ gingen ze aan de slag. Er werden affiches door de hele school gehangen en leraren werden aangesproken. ⤽We hopen dat we iets te weeg kunnen brengen⤝ zegt Mandy. ⤽We hebben respect voor de mensen van het LAKS die dit idee gepresenteerd hebben!⤝ voegt Karlyn daar aan toe.

  De norm van 1040 uur, wordt slechts door 1 op de 15 scholen gehaald, voor ons toch het teken dat het onhaalbaar is. Uitjes, zoals excursies, zijn steeds minder aan de orde, leuke dingen kunnen niet meer zomaar, want dan kunnen scholen wel eens een boete krijgen voor het niet halen van de norm. Om de norm te halen, moeten veel scholen alles uit de kast halen. Oplossingen zoals: zelfstudie of zelfs ⤽bezigheidstherapie⤝ ?? zo wordt het ondertussen al genoemd ?? moeten het behalen van de strenge norm oplossen. Leerlingen missen de ‘vrije’ tijd, dat is wat je het meeste hoort.

  Dat er meer mensen zijn die er zo over denken is duidelijk. Het LAKS riep dan ook elke school in Nederland op om de boeken aan de kant te leggen om 10.40 uur.

  En niet vergeten: onderteken de petitie op http://www.stop1040.nl!

  Door: Mandy Koopman en Karlyn Afman  ⚠️ Meld

 10. Wilbert : http://www.rijtesten.nl
  Als docent volg ik trouwens alles op de voet. Het kan twee kanten op om de norm haalbaar te maken: óf er moet meer mankracht beschikbaar komen óf de norm moet omlaag. Op zich voel ik meer voor het eerste, maar dat is denk een utopie met de oplopende tekorten.

  hee meneer hulsie!! hoe gaat ie??

  ik vind die 1040 ook teveel. ik moet ook nog een uur fietsen. ik ben 3 dagen in de week om 17.00uur thuis, ik moet dan ook gewoon om 8.15uur beginnen. de schooldag is dan van 8.15 tot 15.45 is 7.5 uur x 3 is 22.5 uur. 1 dag van 8.15 tot 14.45 is 6.5 en 1 dag van 8.15 tot 13.30 is 5.25. maakt samen 34.25 uur in de week! bijna een fulltime baan! laat staan dat het fietsen er ook nog bij komt. 2 uur per dag. Goed dat ze in actie komen!

  grtz patrick


  ⚠️ Meld

 11. Jawel, maar wel vergeleken met een gemiddelde weektaak een verschil van een uur of 10, voor sommigen een verschil van 30, dus het is maar hoe je dat bekijkt. 😉


  ⚠️ Meld

 12. @ Afdmin: Helaas is de link zo niet te openen. Heb de link overgetypt maar dan krijg ik teveel filmpjes. Kan ook welaan mijn onhandige internetgedrag liggen :'(


  ⚠️ Meld

 13. Euhm….. overgetypt? Gewoon copy-paste werkt ook hoor!

  Maar laat je niet misleiden door het grotere venster met ’testbeeld’ want daarin gaat toch echt het filmpje komen. Wellicht dat je daardoor dus toch mogelijk te vroeg op andere dingen hebt zitten klikken.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.