99+ Een geheim… of geluk?

Zwolle – De twee Zwolse artsen en wetenschappers Hans van Hateren en Nanno Kleefstra die onderzoek doen naar de zin en onzin van de behandeling van suikerziekte, bloeddruk en cholesterol bij ouderen. Door deze interesse voor de oudere mens zijn ze in gesprek gegaan met tien vitale 99-plussers. Het resultaat? Tien bijzondere en totaal verschillende levensverhalen in boekvorm.

https://youtu.be/nD7FqgusKUU 

Hebben ze een geheim of is het een kwestie van geluk? Deze vraag legden de artsen Van Hateren en Kleefstra voor aan tien vitale eeuwelingen. De gesprekken die hieruit voortvloeiden resulteerden in het boek ‘99+ Een geheim … of geluk?’. Het boek is prachtig geïllustreerd met foto’s van Ben Vulkers. De opbrengsten van het boek gaan volledig naar onafhankelijk medisch wetenschappelijk onderzoek bij ouderen.99+ Een geheim of geluk? Het boek is al verkrijgbaar maar wordt op 28 april officieel gelanceerd bij Waanders In de Broeren. Kleefstra en Van Hateren geven een toelichting op het onderzoek en het hoe en het waarom van het boek.

In tien bijzondere, totaal verschillende verhalen vertellen de 99-plussers over hun leven, hun gezondheid en de naderende dood. Zo eet Jans Venema-Scholten (101) elke ochtend biest. Hendrik Roelofs (100) heeft geleerd niet te veel stil te staan bij het waarom. Inspirerend is het verhaal van de 103-jarige Leonora Johanna Pennarts-Elfferich die na een veelbewogen leven nog steeds hoopvol vooruit kijkt: ‘Kijk naar wat voor je ligt, vergeet wat achter je ligt, vooral de nare dingen.’ In het laatste en elfde hoofdstuk blikken de twee artsen terug op de gevoerde gesprekken: waarom zijn deze mensen zo oud geworden?
 
Ria Bremer over de geportretteerden in dit boek: “Om zo 99+ te mogen worden geeft hoop en werkt inspirerend en dit boek verdient een plekje bij velen.”
 
Jan Slagter: “99+ Een geheim …of geluk? is een waardevol document met verhalen uit meer dan duizend jaar levenservaring, omlijst met prachtige, échte foto’s.”
 
De opbrengsten van dit boek gaan volledig naar onafhankelijk medisch wetenschappelijk onderzoek. Lees meer hierover op www.langerhansonderzoek.nl.
 
Datum: 28 April 2016
Aanvang: 19:30 uur
Toegang: Vrij

Artikel delen: