Emmaschool Zwolle rent voor Stichting Roparun

Zwolle – Roparunteam Run2Day Zwolle heeft op vrijdag 22 april jl. in samenwerken met de Koningin Emmaschool in Zwolle een sponsorloop georganiseerd. De jongste groepen liepen hierbij rondjes van 100 meter en de oudste kinderen rondjes van 300 meter. De kinderen konden zich hierbij door hun ouders, familieleden, buren en vrienden laten sponsoren per rondje of een totaal bedrag voor hun sportieve deelname.

roparun_zwolle.jpeg 

Om 13.00 uur klonk vanmiddag het startschot en onder toeziend oog van veel ouders zetten de kinderen hun beste beentje voor. 20 minuten hebben zij zich in het zweet gewerkt om het leven van mensen met kanker en hun naasten een beetje te kunnen veraangenamen. Na afloop kregen alle kinderen limonade en een heerlijke appel en kon het tellen beginnen! Sommige kinderen hadden meer dan 100 euro bij elkaar gelopen! Totaal heeft de sponsorloop ruim 5.000 euro opgebracht. De helft van dit prachtige bedrag gaat naar de school zelf en de andere helft gaat via Roparunteam Run2Day Zwolle naar Stichting Roparun.

Team Run2Day Zwolle staat op 12 mei as. aan de start van de 25ste editie van de Roparun.  De Roparun is een jaarlijks terugkerende estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Tijdens deze estafetteloop, leveren enthousiaste mensen, in teamverband een sportieve prestatie, met als doel geld in te zamelen voor mensen die getroffen zijn door kanker.
 
Het uiteindelijke doel is, om geld bijeenbrengen en daarmee de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te veraangenamen cq te verbeteren. In 2015 heeft het Hospice in Zwolle bijvoorbeeld 200.000 euro ontvangen van St. Roparun, ten behoeve van de inrichting van de nieuwbouw en onlangs heeft de Isala Kliniek een bedrag van 11.000 euro mogen ontvangen. Geld wat dus ook heel lokaal besteed wordt. 
Team Run2Day Zwolle is het initiatief van een aantal mensen die in voorgaande edities ook al hadden deelgenomen aan de Roparun, echter vanuit de route Parijs – Rotterdam. De wens om een keer vanuit Hamburg te starten, en daarmee door een groot deel van Overijssel te komen,  was zo groot dat ze de handen in een geslagen hebben en in samenwerking met Run2Day Zwolle een team hebben opgestart. Het team is in alle voorbereidingen te volgen via https://www.facebook.com/roparunteamrun2dayzwolle?fref=ts  en via www.teamrun2dayzwolle.nl .
 
Via Facebook en de website kunnen belangstellenden het team volgen in alle voorbereidingen. Daarnaast worden er diverse acties en evenementen georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen.  Alle deelnemers van het team werken mee op vrijwillige basis en met het geld dat we inzamelen, wordt het doel van de Stichting Roparun ondersteund.
Het team is nog steeds op zoek naar mensen en bedrijven die de deelname mede mogelijk willen maken. Eventuele donaties en giften zijn meer dan welkom, via NL 43 RABO 0306 2915 25 t.n.v. Team Run2Day Zwolle ovv donatie Team Run2DayZwolle. 
 
Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden en de tegenprestatie die wij als team daarbij kunnen bieden, kan er contact opgenomen worden met roparunteamrun2dayzwolle@gmail.com 

Artikel delen: