D66 wil draagvlak WOZ beschikking vergroten

Zwolle – De D66 raadsleden Henk Schippers en Oswald van Dam hebben afgelopen tijd aan een initiatiefvoorstel gewerkt met betrekking tot de WOZ beschikking. Uitgaande van vertrouwen in mensen kwamen zij op het idee om belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Op deze manier verwachten zij het draagvlak te vergroten en het aantal bezwaren (en dus kosten) te verminderen.

Het voorstel beoogt dat belanghebbenden de geregistreerde objectkenmerken van hun woning ontvangen, deze kenmerken controleren, zo nodig corrigeren en doorgeven aan de gemeente. Daarnaast stellen zij voor om de belanghebbende zelf de waarde van de woning te laten bepalen en dit door te geven. In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt er elk jaar een herwaardering uitgevoerd op de onroerende zaken die zich binnen de gemeente bevinden. De waarde prijspeildatum is 01-01 van het jaar voorafgaande aan het belastingjaar waar over de onroerende zaakbelasting (OZB) geheven wordt. Jaarlijks leidt dit tot reacties bij burgers en bedrijven en wordt de waarde beschikking veel besproken, vooral als men het niet eens is met de vastgestelde waarde. Het is een feit dat de waarde onderling met elkaar vergeleken wordt. Als de belanghebbende (eigenaar of gebruiker) de waarde niet correct vindt, kan er bezwaar gemaakt worden tegen de desbetreffende waarde.

Er zijn meerdere argumenten te verzinnen waarom een waarde niet correct zou kunnen zijn. Steeds meer belanghebbenden maken gebruik van no-cure-no-pay bureaus om bezwaar te maken tegen hun WOZ beschikking. Die bureaus bieden burgers aan om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ waarde en verdienen geld doordat gemeenten wettelijke onkostenvergoedingen moeten betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Daardoor stijgen de kosten voor de uitvoering van de WOZ fors. Voor de fractie van D66 in Zwolle is dit voldoende reden om na te gaan in hoeverre de oorzaken voor het indienen van een bezwaar zijn te achterhalen en waar mogelijk te reduceren naar een minimaal aantal bezwaren.
Binnenkort wordt het voorstel in de gemeenteraad behandeld.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het lijkt me een goed plan om de waarde bepaling transparanter te maken. Zoals er altijd toegezegd is , is het nog steeds geen waarde taxatie maar een grove schatting door de waarde in te schatten door de verkoop prijzen van omliggende woningen te hanteren en niet te kijken wat de status van de betreffende woning is.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.