‘De tongen los’ laat veelkleurige kerk zien

Zwolle – Koren van migrantenkerken uit Noord- en Oost-Nederland zullen liederen uit hun culturen laten horen op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, in de Grote Kerk te Zwolle. Het gaat om koren met mensen afkomstig uit onder meer Indonesië, Syrië, Armenië en Iran. Ook christelijke oratoriumvereniging Euphonia uit Zwolle verleent medewerking. Het zangfeest ‘De tongen los’ duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

koor_van_migrantenkerk.jpg 

Mensen uit migrantenkerken en andere Nederlandse kerken ontmoeten elkaar niet vaak. Zeker niet tijdens kerkdiensten. In de Grote Kerk gebeurt dit op Tweede Pinksterdag wel. Hier maken ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders kennis met elkaar en met hun kerkelijke culturen. Daar zitten verschillen in. Elke cultuur heeft zijn eigen manier om het geloof in Christus te beleven en te uiten, te verwoorden of te verklanken. Zangmanifestatie ‘DE tongen los’ biedt een mooie kans om elkaar te ontmoeten.

Migrantenkerken
SKIN, de vereniging van internationale en migrantenkerken in Nederland, organiseert deze bijeenkomst om de ontmoeting tussen christenen te stimuleren. Christenen met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar. In Christus zijn zij immers één. Zeker met Pinksteren komt dat tot uiting. SKIN probeert een regionale afdeling voor Noordoost-Nederland in het leven te roepen. Dit zangfeest is een mooi startpunt om migranten- en internationale kerken beter te kunnen ondersteunen in hun eigen regio.

Pinksteroverweging
Naast Euphonia verleent een koor van de Syrisch Orthodoxe Kerk uit Glane zijn medewerking. Bezoekers kunnen ook luisteren naar koren uit onder meer Indonesië, Armenië en Iran. De aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, mgr. Polycarpus Augin Aydin, verzorgt een korte Pinksteroverweging. Verder spreken de in Nederland werkende Indonesische predikante ds. Marla Winckler-Huliselan, en de coördinator van SKIN, ir. Anmar Hayali. De eenheid van christenen in de hele wereld zal tot uiting komen door het samen in vele talen uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Lekkernijen uit diverse landen zijn te koop en kunnen worden genuttigd.

Artikel delen: