Vragen D66 Zwolle over Wet open overheid

Zwolle – Op dinsdag 19 april jl. nam de Tweede Kamer het Inititatiefvoorstel Wet open overheid aan (indieners Linda Voortman, GroenLinks en Steven van Weyenberg, D66). Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken en wordt bovendien een halt toegeroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet open overheid moet in de plaats komen van de Wet openbaarheid van bestuur.

In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet open overheid en ook van plan is om die lobby tegen het wetsvoorstel actief te voeren bij de Eerste Kamer. Dat verbaast de fractie van D66 in Zwolle eerlijk gezegd wel. "In onze ogen is dit een niet te verantwoorden manier van invloed uitoefenen die meteen zou moeten stoppen." D66 Zwolle vraagt zich af of het college van Zwolle op de hoogte is van het artikel in Vrij Nederland, wil de mening van het college over de lobby, en vraagt het Zwols college afstand te nemen van het standpunt.

Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het college:
Is het college bekend met het genoemde artikel in Vrij Nederland? 
 
Klopt het dat de VNG namens de Nederlandse gemeenten een lobby voert tegen de wet?
Klopt het dat die lobby nu gericht gaat worden op de Eerste Kamer?
Waarom voert de VNG die lobby? 
Wat vindt het college van die lobbyactiviteiten?
 
Onderneemt de VNG die lobbyactiviteiten ook namens de gemeente Zwolle? 
​- Zo ja, heeft het college daar bewust mee ingestemd? 
​- Zo nee, is het college bereid bij de VNG aan te geven dat ze niet namens de ​​gemeente Zwolle een standpunt tegen de Wet open overheid in kan nemen?
 
Claudia van Bruggen 
D66 Zwolle 

Artikel delen: