Speciale bassins voor overvloedig afval- en regenwater

De gemeente Zwolle start op maandag 12 november met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de zogenoemde bergbezinkleidingen (afvalwaterbuffers) aan de Boerendanserdijk en Park De Wezenlanden. Bergbezinkleiding is een extra gecreëerde ruimte in de grond om zowel het regenwater als het afvalwater tijdens extreme buien op te vangen. De verwachting is dat eind november – begin december 2007 wordt gestart met de daadwerkelijke aanleg hiervan op beide locaties. 

In een gemengd riool komt zowel het huishoudelijk afvalwater als het regenwater van daken en wegen bij elkaar. Om te voorkomen dat tijdens een flinke plensbui, waarbij soms wel meer dan 20 mm neerslag valt, de straat onder water komt te staan zijn rioolwateroverstorten (ontlastvoorziening) in het rioolstelsel opgenomen. Bij dergelijke extreme buien stort het regenwater vermengd met huishoudelijk afvalwater over op het oppervlaktewater. Het overstortende water is vervuild. Als gevolg van verscherpte milieueisen mag het water maar een beperkt aantal keren worden overgestort om de belasting op het oppervlaktewater te verminderen. Om aan deze eis tegemoet te komen wordt vóór de overstort extra berging gecreëerd in een bergbezinkvoorziening. De gemeente gaat de komende jaren acht ondergrondse bergbezinkleidingen plaatsen in een aantal gerioleerde woongebieden.

Bergbezinkvoorziening

Het water dat niet in het riool geborgen kan worden wordt tijdelijk gebufferd in de bergbezinkvoorziening. Als het lang en hard blijft regenen, raakt de voorziening vol en stort dit relatief ‘schonere’ water uiteindelijk alsnog over naar oppervlaktewater. Nadat de bui is afgelopen wordt het water en slib met een pompje uit de bergbezinkvoorziening gepompt en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De capaciteit van het bergbezinksysteem aan de Boerendanserdijk bedraagt 180 m3 en in het Park De Wezenlanden bedraagt deze 1050 m3.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed idee. Ik merk (elders) ook de invloed van de toenemende hevige buien. Gelukkig zijn ze wel kort dus kan zo’n buffer prima dienst doen.


    Maak melding

Reageer