Conferentie over vernieuwing sociaal werk

Zwolle – De opleiding Social Work van Windesheim organiseert met trots ‘The 6th International Conference on Sociology and Social Work’.

De ‘6th Conference’, die plaatsvindt op 25 en 26 augustus, is een internationaal platform voor sociaal werkers en sociale wetenschappers om kennis te delen en antwoorden te formuleren op de belangrijke vragen die op het internationale vakgebied van Social Work afkomen. Meer dan 60 prominente nationale en internationale wetenschappers en docenten verzorgen het tweedaagse programma op mooie locaties in de historische binnenstad van Zwolle. Het is voor het eerst dat deze conferentie in Nederland wordt georganiseerd, de vorige edities waren o.a. in de Verenigde Staten en Engeland.

Thema’s
Het centrale thema van de conferentie is ‘Ties that Bind for Social Work: Late Modernity, Social Capital and Community’. Met andere woorden: in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen en een stevige afbouw van de verzorgingsstaat, krijgt het sociaal werk te maken met veel nieuwe uitdagingen. De conferentie richt zich op meerdere thema’s waaronder het grote vluchtelingenvraagstuk, de betekenis van sociale netwerken voor kwetsbare burgers en de toenemende sociale ongelijkheid. Ook de wetenschappelijke bestudering van het sociaal werk komt aan bod, met name de roep om in het sociaal werk meer evidence-based te gaan werken. Het maatschappijkritische perspectief van het sociaal werk zal zowel vanuit historisch als actueel perspectief ter sprake komen: hebben transities zonder tradities kans van slagen?
 
Keynote speakers
De organisatie heeft een aantal internationaal toonaangevende sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de conferentie:
·         Professor dr. Stephen A. Webb van de Caledonian University in Schotland publiceert veel over sociaal werk in de risicomaatschappij en over de betekenis van evidence-based practices voor Social Work.
·         Professor dr. Margo Trappenburg van de Universiteit van Utrecht, hoogleraar Sociaal Werk, publiceert kritisch over de afbouw van de verzorgingsstaat en over de veranderende rol van het sociaal werk en over politieke filosofie.
·         Professor dr. Abram de Swaan, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is één van Nederlands bekendste sociologen en auteur van het invloedrijke boek ´Zorg en de staat´.
·         Professor dr. Fabian Kessl van de Universiteit van Duisenberg-Essen is gespecialiseerd in veranderingen op het gebied van de verzorgingsstaat, sociaal beleid, jeugdzorg en hoofdredacteur van het belangrijke internationale tijdschrift Social Work and Society.
 
Meer informatie
Meer informatie over het programma van de conferentie is te vinden op de website van Windesheim, windesheim.nl/6thconference. U kunt zich daar ook aanmelden.

Artikel delen: