Tevredenheid Windesheimstudenten stijgt

Zwolle – Tevredenheid Windesheimstudenten stijgt opnieuw Meer dan vier op de vijf studenten (83%) bij Windesheim is tevreden over zijn of haar studie. Vorig jaar was dit percentage 79%. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête, die woensdag bekend zijn gemaakt.

Over alle zeventien thema’s waarop de studenten zijn bevraagd, zijn zij meer tevreden dan hbo-studenten elders in het land. Ook zijn zij over vrijwel alle onderwerpen meer tevreden dan afgelopen jaar. Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur, is trots op de uitkomst. “Wij hechten ontzettend veel waarde aan de mening van onze studenten. Dat zij niet alleen over de kwaliteit van hun opleiding, maar ook over zaken als studiebegeleiding, informatievoorziening en studiefaciliteiten bovengemiddeld tevreden zijn, is een groot compliment voor alle docenten en medewerkers van Windesheim in Zwolle en Almere.”

Persoonlijk en kleinschalig
In de afgelopen drie jaar is de tevredenheid onder Windesheimstudenten met meer dan 11% gestegen. Daarmee is Windesheim een opvallende stijger in de categorie grote hogescholen. Volgens Cornelissen is dit vooral te danken aan de focus op kleinschaligheid en persoonlijk contact. “We zijn een grote hogeschool, maar zo ervaren onze studenten dat niet. Zo waarderen zij bijvoorbeeld de betrokkenheid van onze docenten en het feit dat docenten ook goed bereikbaar zijn buiten contacturen. Ook over de groepsgrootte van werkgroepen en hoorcolleges zijn de studenten tevreden.”
Resultaten per opleiding
De resultaten van de Nationale Studenten Enquête zijn per opleiding uitgesplitst en betreffen zowel de opleidingen van Windesheim Zwolle als Windesheim Flevoland. Ruim 80% van alle beoordeelde opleidingen scoort hoger dan vorig jaar en 65% zit boven het Windesheimgemiddelde van 83%. De voltijdopleidingen bij Windesheim die zeer hoog scoren (tevredenheid van meer dan 90%) zijn in Zwolle de lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding, Wiskunde en Scheikunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit, Bedrijfseconomie en de voltijdmaster Special Educational Needs (Leraar Speciaal Onderwijs) en in Almere HBO-ICT, Bedrijfskunde MER, Commerciële Economie, Engineering – Industrieel Product Ontwerpen en Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit. 
De respons onder Windesheimstudenten is met 49% onverminderd hoog. Net als vorig jaar is deze hoger dan het landelijk gemiddelde.
Over de Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek van Studiekeuze 123 waarin alle studenten in het hoger onderwijs gevraagd wordt naar hun mening over hun opleiding. De enquête bestaat uit zeventien tevredenheidsthema’s en enkele losse stellingen en biedt opleidingen aanknopingspunten om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Artikel delen: