Zandverplaatsing voor doorstroming en natuur

Zwolle – Duwboten die klapschepen voortduwen varen momenteel af en aan over de IJssel bij Zwolle. Ze brengen grond van het ene deelproject Ruimte voor de Rivier naar het andere om een grote voormalige zandwinplas ondieper te maken. Deze plas wordt opgenomen in een geulensysteem om extra hoeveelheden water af te voeren tijdens hoogwater op de IJssel. Met deze ‘zandloper-methode’ hergebruikt het Waterschap Drents Overijsselse Delta zoveel mogelijk toepasbare grond binnen het project om de zandwinplas te vullen.

klapschip_op_ijssel.jpg

Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat uit twee deelprojecten: Dijkverlegging Westenholte, waar naast het verleggen van de dijk ook geulen worden gegraven, en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. In het laatstgenoemde gebied ligt een oude zandwinplas die deel gaat uitmaken van het op dit moment gegraven geulensysteem. Deze zandwinplas wordt ondieper gemaakt, zodat het de doorstroming van het geulensysteem bevordert en daarnaast natuurontwikkeling een kans krijgt. Een hele klus, aangezien de plas 23 meter diep is en er in totaal bijna 1 miljoen kuub grond in verdwijnt. Dat zijn zo’n 5 miljoen kruiwagens. Aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam B.V. voert het werk uit.

Grond die vrijkomt bij het graven van de geulen in het gebied bij Westenholte wordt in klapschepen geladen en met duwboten naar de zandwinplas gevaren. Daar lossen de schepen hun lading en varen weer terug voor een volgende vracht. Ook wordt grond uit Schelle-Oldeneel gebruikt voor het vullen van de plas. Beetje bij beetje wordt zo de ‘bodemloze put’ ondieper. Op dit moment is het voor de helft gevuld tot een diepte van 10 meter. De geul wordt uiteindelijk zo’n 4 meter diep. Ruimte voor de Rivier Zwolle is het laatste jaar ingegaan en wordt naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. Door letterlijk ruimte voor de IJssel te maken, wordt gewerkt aan de veiligheid van stad en achterland. Door het verleggen van de dijk ontstaat er een grotere uiterwaard en de geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen.

Artikel delen:

Reageer