ArtEZ-student tevredener dan ooit

Zwolle – Studenten van ArtEZ zijn opnieuw heel tevreden over hun opleiding. Meer dan ooit. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die jaarlijks wordt gehouden onder alle studenten uit het Nederlands hoger onderwijs.

81 % van de ArtEZ-respondenten geeft een score van 4 of 5 op een schaal van 5. Op vrijwel alle thema’s uit enquête scoort ArtEZ hoger dan vorig jaar. Uitschieters, waar studenten zeer tevreden over zijn, zijn: hun docenten, de inhoud van hun opleiding en de sfeer op de locaties.   Maar liefst 63,3 % van de ArtEZ studenten heeft de enquête dit jaar ingevuld. Dat is een stijging van 8,9 % ten opzichte van vorig jaar en een groot verschil met het landelijke responspercentage (42,9 %). Hierdoor is het landelijk één van de meest betrouwbare metingen.

Hogere scores dan landelijk gemiddelde
Op 51 van de in totaal 74 vragen scoort ArtEZ significant hoger dan het landelijke gemiddelde en op 14 van de in totaal 17 thema’s heeft ArtEZ een score van 3,5 of hoger (op een schaal van 1 tot 5) behaald.
 
79,3 % raadt een studie bij ArtEZ aan anderen aan
Van de ondervraagde studenten is 76 % tevreden of zeer tevreden met hun studie bij ArtEZ in het algemeen. Daarnaast geeft 79,3 % van de studenten aan dat ze de studie aan vrienden of familie aan zouden raden. 86,2 % van de studenten is tevreden tot zeer tevreden over de sfeer op de instituten. Over de docenten zijn de studenten lovend, vooral hun inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid wordt gewaardeerd, 73 % is tevreden tot zeer tevreden. De inhoud van het onderwijs en de aansluiting op de actualiteit scoort goed: 70,2 % is daarover tevreden tot zeer tevreden.
 
Over de NSE
De NSE wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgenomen onder studenten van hogescholen en universiteiten in heel Nederland. De vragen gaan onder andere over de tevredenheid over docenten, faciliteiten zoals gebouwen, kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning bij de voorbereiding op de loopbaan.
 
De resultaten van de NSE zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl. Deze enquêteresultaten vormen belangrijke input voor de Keuzegids Hbo die ieder najaar verschijnt.

Artikel delen: