Mooie cijfers voor Hogeschool Viaa

Zwolle – Studenten zijn zeer te spreken over het onderwijs bij Hogeschool Viaa. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Viaa scoort met 86,5% een hoger tevredenheids-percentage dan in 2015 (85,6%). Viaa behoort met de bovengemiddelde score tot de top van de hogescholen in Nederland, want de gemiddelde landelijke score ligt met 60% een stuk lager.

Met een respons van ruim 50% hebben studenten van Viaa massaal gehoor gegeven aan de oproep van Studiekeuze123 om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. Alle opleidingen van Hogeschool Viaa scoren bovengemiddeld in de NSE. De opleidingen HBO-V en SPH spannen de kroon met tevredenheidspercentages van respectievelijk 93,2 en 90,6. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek dat onder alle studenten van Nederland wordt gehouden. Studenten worden gevraagd naar hun tevredenheid op thema’s als inhoud van de opleiding, studiebegeleiding, kwaliteit van docenten, groepsgrootte en studielast.

Uit de factsheet van de NSE blijkt dat Hogeschool Viaa op alle thema’s hoger scoort dan landelijk. Met name over de studiebegeleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de groepsgrootte zijn Viaa-studenten zeer te spreken.
 
Continue verbetering
Hogeschool Viaa hecht veel waarde aan de uitkomsten van de NSE. De resultaten vormen samen met de interne kwaliteitsonderzoeken een belangrijke bron van informatie. Met die gegevens en door studenten rechtstreeks te betrekken, werken de opleidingen aan continue verbetering van het opleidingsprogramma.
Nationale Studenten Enquête
Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Meer informatie over de NSE: www.studiekeuze123.nl.

Artikel delen: