Proef: ‘Van berm tot bladzijde’

Zwolle – Met het ondertekenen van een intentieverklaring zijn 18 regionale partijen – waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta – gestart met de proef ‘Van Berm tot Bladzijde’. Hierin bundelen de organisaties hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten voor de productie van karton.

Marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland zien kansen voor een interessante businesscase die past binnen de gedachte van een circulaire economie. Met de pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ zetten ze een belangrijke stap om van gemaaid gras verpakkingspapier te kunnen maken. Directielid Henk Post van Waterschap Drents Overijsselse Delta: "Voor ons is dit een manier om een bijdrage te leveren aan de kort geleden gesloten Greendeal tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Economische zaken. Voor de proef is een constante stroom van biomassa nodig. Wij leveren ons aandeel door dit jaar 60 ton maaisel (60.000 kilo) van dijken in te kuilen en beschikbaar te stellen. Wordt het een succes, dan zouden we daarna grotere hoeveelheden maaisel kunnen aanleveren. Een prachtig duurzaam initiatief, waarmee we ook mogelijkheden zien om op termijn de kosten van ons onderhoud te verlagen." 

Deelnemende partijen
Aan ‘Van Berm tot Bladzijde’ doen de volgende partijen mee: Parenco BV, NewFoss BV, Schut Papier, SolidPack Packaging, Van Werven Biomassa BV, Bruins & Kwast Biomass management, Hooijer Renkum BV, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Groenbedrijf, Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en onderhoud, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Voorst, Gemeente Lochem, Gemeente Brockhorst, Oost NV, Stichting Nationaal Groenfonds en Niaga Holding Limited.

Vragen en antwoorden
Rijkswaterstaat heeft als trekker van het proces een Q&A – een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden – opgesteld met alle vragen en antwoorden rond de pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’.

Artikel delen: