Aanbesteding aanleg spoorviaduct N340 gestart

Zwolle – Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340, N48 en N377 heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld.

Één van de onderdelen daarin is de aanleg van een viaduct in het nieuwe tracé van de N340. Op verzoek van de provincie is ProRail gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden voor het spoorviaduct. Naar verwachting kan het werk uiterlijk in november 2016 definitief gegund worden. Gedeputeerde Boerman is blij met de start van de aanbesteding. "Met de aanleg van het viaduct in het nieuwe tracé en later ook een fietstunnel in de Hessenweg heffen we een belangrijk spoorknelpunt op in de N340 tussen Zwolle en Ommen. Het verkeer hoeft straks niet meer in de rij te staan voor de slagbomen en kan het spoor van Zwolle naar Meppel veilig en zonder oponthoud passeren." Jan Mulder, regiodirecteur ProRail: "Een belangrijke stap in dit mooie project, een betere verkeersveiligheid, een betere spoorwegveiligheid, een betere doorstroming en dat alles met een betere leefbaarheid. Door de verschillende bouwactiviteiten zo goed aan te laten sluiten ontstaat het beste product met de minste hinder voor de beste prijs." De aanbesteding is op 18 mei gestart met een belangstellingsregistratie bij bedrijven. Gegadigden, die voldoen aan de selectiecriteria, worden vervolgens uitgenodigd om voor medio augustus dit jaar een aanbod te doen. Daarna vindt de beoordeling van de offertes plaats en wordt in september 2016 het voornemen tot gunnen bekend gemaakt.

De aannemer die het werk gaat uitvoeren, start met het ontwerpen van het viaduct. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden begint naar verwachting medio 2017 en is eind 2018 afgerond. Op het moment dat het viaduct klaar is, gaat de provincie Overijssel aan de slag met de aanleg van het nieuwe tracé van de N340.
Naast het viaduct legt ProRail ook een fietstunnel aan ter plaatse van de huidige overweg in de Hessenweg. Deze overweg kan daardoor vervallen, wat de verkeersveiligheid voor zowel fietsers als treinverkeer bevordert. De fietstunnel wordt aangelegd nadat het nieuwe tracé is opengesteld voor autoverkeer, omdat dan de Hessenweg wordt heringericht voor lokaal verkeer.

Meer informatie over het project N340/N48 en N377 vindt u op www.overijssel.nl/n340n377.

Artikel delen: