Meer aandacht voor jonge mantelzorgers in Overijssel

De provincie Overijssel start in 2008 met de ondersteuning van het project ‘Kinderen zorgen’, gericht op jonge mantelzorgers van 6 tot 12 jaar.

Dit project vloeit voort uit het project ‘Jongeren zorgen’, dat geleid heeft tot een aanbod voor jonge mantelzorgers bij de steunpunten informele zorg in Overijssel. Dit zijn jongeren van 12 tot 18 jaar die (informele) zorg verlenen aan ouders of broertjes of zusjes zonder dat zij de ondersteuning krijgen die zij soms nodig hebben als jonge mantelzorgers.

 De uitvoering van deze projecten zal in 2008 plaatsvinden met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel. Met deze ondersteuning willen de steunpunten informele zorg informatiemateriaal ontwikkelen en verspreiden onder scholen, ouders en jonge mantelzorgers. Verder willen zij lespakketten ontwikkelen en inzetten op scholen, jongere mantelzorgers ondersteunen middels individuele en groepsgerichte ondersteuningactiviteiten, en het versterken van de samenwerking tussen de relevante partners uit het veld, waaronder GGD, Bureau Jeugdzorg, MEE, maatschappelijk werk, thuiszorg, welzijnswerk en GGZ organisaties.
Op of rond 10 november, de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, worden op verschillende plekken in Overijssel activiteiten georganiseerd waarbij de mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer