De Morgenster heeft conciërge van het jaar

Zwolle – De verkiezing voor Conciërge van het Jaar 2016 heeft 137 nominaties voor 13 conciërges opgeleverd. De jury, bestaande uit Jan Brink, D66 wethouder Onderwijs in Zwolle, Paul van Meenen, D66 Tweede kamerlid Onderwijs en Joost Kieft, directeur opleidingen van de Katholieke Pabo Zwolle, hebben uit alle nominaties hun favoriete kandidaat gekozen. Er is één conciërge uit het primair onderwijs gekozen en één uit het voortgezet onderwijs.

concierge_van_het_jaar_zwolle.jpg 

D66 Zwolle heeft dit voorjaar voor het eerste de verkiezing ‘Conciërge van het Jaar’ in Zwolle georganiseerd. D66 organiseert deze verkiezing omdat onderwijsondersteunend personeel een ontzettend belangrijke basis vormt voor scholen en de partij hen op deze manier waardering wil geven. Jongeren horen naar school te gaan in een veilige, inspirerende, schone en  stimulerende omgeving. Iedereen die zijn bijdrage levert aan het leerklimaat van jongeren hoort op onze steun te kunnen rekenen. Het onderwijsondersteunend personeel, dat zo vaak in de schaduw en buiten de spotlights zijn of haar werk doet, verdient aandacht en waardering. Scholen, scholieren, docenten, ouders, begeleiders en onderwijsbestuurders zijn daarom opgeroepen om hun conciërge te nomineren voor deze verkiezing. Dit jaar heeft de jury besloten de titel ‘Zwolse Conciërge van het Jaar’ 2016 in het primair onderwijs toe te kennen aan de heer Harry Ham van CBS De Morgenster.

In het voortgezet onderwijs gaat de prijs naar de heer Johan van der Kolk, conciërge op De Ambelt te Oosterenk. D66 Zwolle gaat deze verkiezing jaarlijks organiseren en we hopen de titel in de komende jaren ook uit te mogen reiken!
 
De leden van de jury waren onder de indruk van de 137 nominaties voor 13 conciërges voor de titel conciërge van het jaar in Zwolle. “Voor een eerste editie een indrukwekkend aantal, waarmee de waardering van de conciërge in de scholen onderschreven wordt. De nominaties laten betrokken conciërges zien die een belangrijke rol spelen in de ondersteuning op scholen. Het zijn de "regelneven en -nichten" bij bijzondere gebeurtenissen, zowel bij blije als verdrietige momenten. De verbinding en contact met de leerlingen, ouders en collega’s wordt enorm gewaardeerd en die waardering willen we als jury graag onderschrijven. Uit alle inzendingen hebben we een keuze moeten maken en die was heel lastig,” aldus de jury. 

 
De winnaars op vrijdag 27 mei 2016:
De heer Harry Ham, conciërge op CBS De Morgenster (PO) te Westenholte.
De heer Johan van der Kolk, conciërge op De Ambelt (VSO) te Oosterenk.
 
Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.