Praat mee over 12 miljoen voor Zwolle in 2017-2020

Zwolle – Op maandag 6 juni kunnen inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen met Zwolse raadsleden in gesprek over de voorstellen die staan verwoord in de Perspectiefnota 2017-2020.

De gemeenteraad wil weten hoe belanghebbenden tegen de plannen over de (nabije) toekomst van Zwolle aankijken. Op 6 juni wordt tussen 19.00 en 20.00 uur een informatiemarkt gehouden. Men kan dan met individuele raadsleden of fracties in gesprek. En er is de mogelijkheid om  de hele gemeenteraad toe te spreken (inspraakrecht). Voor de informatiemarkt is aanmelden niet nodig. Voor het inspreken wel. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 3 juni vóór 12.00 uur bij de raadsgriffie via telefoon (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl. Opmerkingen/suggesties over de plannen uit de Perspectiefnota kunnen ook gemaild worden aan de gemeenteraad via raadsgriffie@zwolle.nl.

Voorstellen verdeling beschikbare geld
Voor 2017-2020 is een incidentele meevaller van 12 miljoen euro. Het college van B&W stelt voor dit bedrag te besteden aan toekomstbestendige investeringen. Het Stadsontwikkelfonds, investeringen in de Binnenstad en huisvesting van statushouders zijn twee beleidsvelden waar het geld aan uit gegeven kan worden. Ook kan geld beschikbaar worden gesteld voor het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand, de vervanging van kunstgrasvelden en voor de uitvoering van het dorpsplan Wijthmen.
Planning besluitvorming
De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over deze voorstellen en gebruikt de suggesties en opmerkingen om tot een goed standpunt te komen. 
De Perspectiefnota 2017-2020 en de planning van de bespreking en besluitvorming is te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.
Artikel delen: