Vleermuizen vertragen renovatie flats Aa-landen

Zwolle – Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling. De werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels kunnen niet in juli worden afgerond zoals gepland stond. De reden is dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten.

Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier – en plantsoorten die in het wild voorkomen. Er moet op verschillende momenten in het jaar onderzoek plaatsvinden of er vleermuizen gehuisvest zijn in de flats. In september 2015 is uit onderzoek gebleken dat bij acht van de zestien gevels dit het geval is en daarom ontheffing nodig is. SWZ heeft deze ontheffing in oktober 2015 aangevraagd. Onlangs kreeg SWZ het bericht van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend nederland) dat deze ontheffing waarschijnlijk niet wordt verleend. SWZ is na de berichtgeving van het RVO direct een procedure gestart om alsnog ontheffing te krijgen. Op korte termijn wordt een eerste reactie verwacht, zodat er meer zicht is op het vervolg. De bewoners zijn met een brief geïnformeerd over de vertraging van het project. De steigers en ander bouwmateriaal worden tot nader orde afgevoerd.

Artikel delen: