Voorzitter NPO naar Windesheim

Zwolle – Met ingang van 1 september aanstaande wordt Henk Hagoort (51) de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim. De afgelopen jaren is Henk Hagoort werkzaam geweest als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en als directeur van de Evangelische Omroep.

henk_hagoort.staand.jpg 

Henk Hagoort begon zijn loopbaan in het hoger onderwijs als docent en onderzoeksmedewerker bij onder meer de Universiteit Utrecht. Daarna is hij betrokken gebleven bij de ontwikkelingen in het onderwijs via zijn rol als toezichthouder bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, CPS Onderwijsontwikkeling en advies en bij Kennisnet, een organisatie die zich richt op ICT voor het onderwijs. Door zijn ervaring in het publieke omroepbestel combineert hij zijn kennis van het hoger onderwijs met een frisse blik van buiten.

Peter den Oudsten, voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim: “Henk Hagoort heeft jarenlange bestuurservaring als boegbeeld van een publieke organisatie. Daarnaast is hij bewezen succesvol in het leiden van innovatietrajecten en het transformeren van een grote organisatie naar een toekomstbestendige instelling. Zijn profiel sluit dan ook uitstekend aan bij de stappen die Windesheim zet op het gebied van onderwijsvernieuwing en de daarmee samenhangende teamprofessionalisering.”
Windesheim heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een brede hogeschool tot een kennisinstelling met kwalitatief goed hoger onderwijs en onderzoek. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de hoge waarderingen in de Nationale Studenten Enquête, de Keuzegids HBO en het onderzoek van Elsevier naar de beste studies. “Met Henk Hagoort krijgt Windesheim een gedreven bestuursvoorzitter die de mooie positie van Windesheim verder kan uitbouwen en de instelling nog meer kan verankeren in de regio rond Zwolle en Almere”, aldus Den Oudsten.
Henk Hagoort volgt vanaf 1 september 2016 de huidige voorzitter van het College van Bestuur, Albert Cornelissen op, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel delen: