Herman Dijk beëdigd als dijkgraaf WDODelta

Zwolle – Herman Dijk is officieel de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Tijdens de openbare bestuursvergadering op dinsdag 31 mei werd Dijk beëdigd door de Commissaris van de Koning in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar. De benoeming tot dijkgraaf gaat in per 1 juni 2016 en geldt voor een periode van zes jaar. Hierin heeft Dijk een heldere ambitie: “Als nieuw en modern waterschap moeten we echt midden in de samenleving staan. Verbinding leggen met bewoners en organisaties in het gebied. Elkaar kennen en samen zaken aanpakken.”

beediging_herman_dijk.jpg 

In één zin is het nieuwe waterschap een organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. Hierbij staat WDODelta grote uitdagingen te wachten. Door klimaatverandering moet het watersysteem bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Dijk: “Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen. Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk. Zowel met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijven, landbouw- en natuurorganisaties als zeker ook met de inwoners van ons gebied. We kijken samen naar ons waterwerk, onze projecten en oplossingen. Innovatie helpt bij de zoektocht naar hoe het beter, effectiever en goedkoper kan. Daar gaan we met ons allen mee aan de slag.”

Het werk aan onder andere de veiligheid van dijken en kades, de ruimte voor water en de zorg voor schoon water, zoals dat de komende jaren op het waterschap af komt, is de dijkgraaf niet vreemd. Hij wil  daarbij echter wel dat het waterschap nu echt de stap zet naar ‘de verbinding met de omgeving’, zoals hij het zelf noemt. Tevens staan innovatie en duurzaamheid hoog op zijn agenda. “Het aanpassen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) om het afvalwater schoon te maken, kost geld, maar levert ook geld op. Zo worden op de rwzi’s veranderingen aangebracht om energie en grondstoffen terug te winnen. Daarnaast kijken we ook samen met bewoners en bedrijven hoe we bijvoorbeeld maaisel van sloten, oevers en dijken kunnen hergebruiken. Prachtige uitdagingen die bijdragen aan de circulaire economie. Als waterschap moet je daar bij zijn.”
Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.