Samenwerking Ambelt en Openbaar Onderwijs

Zwolle – De invoering van passend onderwijs veroorzaakt beweging in het Zwolse onderwijs. Passend onderwijs heeft namelijk tot gevolg dat er minder leerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Om zorg te dragen voor continuïteit van krachtig (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle gaan Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) en de Ambelt samenwerken. Met als doel dat elke leerling onderwijs krijgt waarbij het eigen talent het best tot ontwikkeling komt. Als het kan op een reguliere school, als het beter is op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op maandag 30 mei tekenden Rita Damhof, voorzitter college van bestuur OOZ en Maarten Faas, voorzitter college van bestuur de Ambelt, hiervoor een intentieverklaring. Dit gebeurde in het bijzijn van Jan Brink, wethouder Onderwijs in Zwolle. OOZ en de Ambelt willen hun krachten bundelen en daarmee een sterk (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle blijven garanderen. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs te brengen. Per 1 augustus 2017 zal de verantwoordelijkheid voor het (voortgezet) speciaal onderwijs van de leerlingen op de Zwolse onderwijslocaties van de Ambelt overgedragen worden aan het bestuur van OOZ.

Rita Damhof, voorzitter van het college van bestuur van OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio), zegt hierover: “Het is een prachtige kans om de expertise en kennis van cluster 3 en 4 te bundelen, verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan scholen en samenwerkingsverbanden.”
Maarten Faas, voorzitter van het college van bestuur van de Ambelt: “De gesprekken verlopen positief en constructief. OOZ en de Ambelt hebben dezelfde ambitie. Het is een logische samenwerking. Vooralsnog zien wij vooral veel kansen voor een beter speciaal onderwijs en een sterker passend onderwijs, maar er moet nog veel worden uitgewerkt. We hebben het komende jaar hard nodig.”
 
Jan Brink, wethouder Onderwijs in Zwolle, “Goed dat OOZ en de Ambelt het voortouw nemen. Want als je bij ontwikkelingen achteraan loopt, loop je in het stof van een ander en voorop heb je de regie.”
Artikel delen: