Technisch hulpverleningsteam actief in Zwolle

Zwolle – Woensdag 1 juni is team Oost van het het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) van Brandweer Nederland operationeel in Zwolle. Technische hulpverlening wordt ingezet bij het lokaliseren van slachtoffers, het stabiliseren van de directe werkomgeving van de hulpverleners en het verschaffen van toegang tot slachtoffers. Hierbij gaat het om scenario’s als zware en complexe verkeersongevallen en ingestorte gebouwen.

sth_oost_zwolle.jpg 

De maand mei werd gebruikt om de uitrusting gebruiksklaar te maken. Het STH is het eerste landelijke specialisme dat nu is ontwikkeld en komt voort uit de visie van de Raad van Brandweercommanten op de landelijke specialismen van Brandweer Nederland. De vijf veiligheidsregio’s die het specialisme hebben ontwikkeld zijn: Hollands Midden, Fryslân, IJsselland, Gelderland-Zuid en Midden- en West-Brabant. De keuze is op deze regio’s gevallen omdat – op basis van dekkingsberekeningen door de programmaraad Incidentbestrijding – gebleken is dat deze regio’s binnen een uur de omliggende regio’s deze specialistische technische hulp kunnen bieden als dat nodig is. De vijf regio’s vormen samen de projectgroep STH, verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het specialisme.

In april 2015 startte de werving en selectie voor dit landelijk specialisme. De Academie voor Talent en Leiderschap en de Brandweeracademie van het IFV zijn verantwoordelijk voor het vakbekwaamheidstrajet voor de 150 deelnemers. Van september tot eind april 2016 volgen de deelnemers een intensieve training met als afsluiting een eindoefening in het Duitse Wesel. Een ontwikkelgroep, waar o.a. ook de THW en USAR.nl aan deelnemen bereid samen met de academies de trainingen voor. Dit geldt ook voor het vervolgtraject: vakbekwaam blijven.

De teams die kunnen worden ingezet bestaan uit een teamleider (OvD en aanspreekpunt voor het CoPI), plv teamleider, reddingswerkers en logistiek ondersteuners. De STH-teams worden vooralsnog ingezet op twee scenario’s: instorting gebouwen/ constructies met mogelijke slachtoffers en op treinincidenten met mogelijke slachtoffers die met de basisinzet niet te redden of te lokaliseren zijn

Artikel delen: