Zwolse projecten kunnen “dwarskijker” gebruiken

Zwolle – Bij de herhuisvesting van de Stadkamer was sprake van een aanzienlijke projectoverschrijding. Lysias Advies heeft onderzoek uitgevoerd en het eindrapport gelijktijdig aan de raad en het college gestuurd. Het onderwerp was maandag geagendeerd in de debatronde. De debatvraag is: Kunt u instemmen met de in het rapport geformuleerde conclusies en aanbevelingen en kunt u zich vinden in de reactie van het college hierop?

Achtereenvolgens krijgen de fracties de gelegenheid het woord te voeren waarbij ze kunnen worden geïnterrumpeerd. Over het algemeen vindt men het rapport van Lysias helder en leesbaar en kan men zich op hoofdlijnen vinden in de conclusies. De woordvoerders gaan verder onder meer in op de volgende onderwerpen: de deskundigheid van het projectteam, de aansturing, het risicobeheer, de cultuur in de organisatie en het leervermogen. De informatievoorziening aan de raad wordt door een aantal fracties te summier genoemd, met name op het gebied van mogelijke risico’s. Gesteld wordt verder dat er bij het project sprake was van een papieren werkelijkheid. Aan alle zaken is gedacht, maar deze zijn onvoldoende doordacht. De suggestie om bij projecten te werken met een “dwarskijker” wordt ondersteund.

Een enkele fractie vindt dat de raad ook kritischer moet zijn en bij dit soort projecten meer moet doorvragen. Door alle fracties wordt het belang van een goed risicomanagement genoemd. Wel moet worden opgepast dat het niet doorschiet en leidt tot risicostress. Bestuurlijk lef is nodig om dingen mogelijk te maken en de angst om fouten te maken kan verlammend werken. Wat de informatievoorziening aan de raad betreft zegt wethouder Brink dat niet de hoeveelheid informatie moet toenemen, maar dat er betere informatie moet komen.

De raad moet er op kunnen vertrouwen dat ze van het college de juiste informatie krijgt. In Zwolle blijven we de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. De lessen die uit dit project geleerd zijn moeten leiden tot verdere professionaliseringen en invulling van het eigenaarschap. Het toegeven van fouten hoort hier bij. We willen geen angstcultuur en doorgeschoten regelreflex. Wethouder de Heer benadrukt het doel van het project, namelijk een economische impuls voor de binnenstad en een kwaliteitsslag voor de Stadkamer. De enige die verantwoordelijk is voor het project en hierop aanspreekbaar is, is het college.

Om fouten in de toekomst te vermijden moet het bewustzijn worden vergroot. Hierbij helpt het om scenario’s te doordenken. In het verbeterplan zal hier nader op worden ingegaan. Wat de voortgang van de onderhandelingen met de GGD betreft wil wethouder De Heer alleen maar kwijt dat er constructieve gesprekken plaats vinden.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Dwarskijker = Iemand die een ander moet controleren (Spion)

  Wat staat er (op hetzelfde encyclo.nl) bij:
  Gemeenteraad = Zij keurt de plannen goed van het College van B & W en controleert ook hun daden.

  Wat kost die dwarskijker eigenlijk?
  —–
  Gister:

  De asbest-tragedie laat de inwoners met een financiële domper achter. De twee verantwoordelijke wethouders Jan Brink (D66) en met name René de Heer (VVD) gaan vrij uit.
  Van Harten (GL) zegt geen vertrouwen meer in René de Heer te hebben. ⤽ Deze wethouder lijkt op de ⤽ oud-minister van Propaganda van Irak⤝. ⤽ Dit is verontrustend en teleurstellend; we zijn boos en wantrouwend⤝. Onderzoeksconclusies werden niet serieus genomen, vonden ook Dogger (Swollwacht) en Rots (ChristenUnie). Alleen de inwoner van Zwolle is de dupe. Dit kost ons allen meer dan vier miljoen euro voor de verhuizing van de bibliotheek. Deze bleek (pas na aankoop) vol asbest te zitten, en projectrisico??s waren verkeerd ingeschat. Rots constateerde dat er onnozele fouten zijn gemaakt. ⤽Waarom stond er geen asbestverklaring in het koopcontract? Er staat altijd zo??n bepaling in een koopcontract, alleen hier niet⤝. Dat laatste vond ook Van der Veen (CDA). Hij was ook onaangenaam verrast dat er wel 50.000 Euro was opgenomen in de begroting, als mogelijk risico in het geval er asbest werd gevonden. Futselaar (SP) wilde geen motie indienen (ook omdat die geen meerderheid zal halen), maar zei: ⤽Ik vertrouw de beide heren nog wel, maar wil in de toekomst bij al hun cijfers de onderliggende berekeningen zien.” De Heer kwam met een ⤽ sorry⤝. Men wil de situatie nu een week laten rusten, om daarna tot een gevolgtrekking te komen. (uit verschillende Zwolsche media)

  De gemeente mag dus in de toekomst nooit meer voor onaangename
  asbest-shit komen te staan. Dat is in elk geval duidelijk.

  Dat mag je (slotzin) wel hopen ja

  dat er constructieve gesprekken plaats vinden.

  Beetje lullig om (vooral in die situatie) te stellen dat de gesprekken destructief zijn.  ⚠️ Meld

 2. Waarom niet dagelijks even op Zwolle Weblog kijken, Gemeenteraad? Dwarskijkers en -liggers genoeg hier. En nog gratis advies ook.


  ⚠️ Meld

 3. Altijd weer moeilijk doen. Waarom geen vooruit kijker, die al dit gezeur ziet aankomen. Klassiek gevalletje bouwkunde hoor.
  Maar hebben de luchtfietsers in de raad geen kaas van gegeten.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.