Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij

Zwolle – In de Sionskerk in Zwolle vindt op vrijdag 3 juni van 9.00 tot 13.00 uur weer een stadsdialoog plaats van Zwolle Armoedevrij!. Het doel van de stadsdialoog is kennis en ervaring delen en meer bekendheid geven aan de bestaande en geplande initiatieven in Zwolle rondom armoedebestrijding. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij de stadsdialoog.

Wethouder Nelleke Vedelaar: "Zwolle moet een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het doel van Zwolle Armoedevrij!. Zwolle kent inmiddels veel lopende en nieuwe initiatieven van diverse organisaties. Onder andere vakanties en een sinterklaasfeest voor mensen met een laag inkomen, het verstrekken van voedselpakketten en een goede collectieve zorgverzekering van de gemeente."

Inspirerend programma
Voor de Stadsdialoog op 3 juni is een inspirerend programma opgesteld met diverse workshops. Aan bod komen onderwerpen als bijzondere bijstand, stille armoede, wat doet de participatieraad met het thema armoede en hulp aan zwerfjongeren. Het belooft een waardevolle bijeenkomst te worden. Het volledige programma is te vinden op www.zwolle.nl/agenda.

Over Zwolle Armoedevrij!
Het doel van Zwolle Armoedevrij! is dat iedere inwoner meetelt en meedoet in Zwolle, ongeacht zijn of haar inkomen. Circa vijftig organisaties in de stad hebben zich verbonden aan deze uitdaging. Deze leveren al enige jaren, elk vanuit hun eigen achtergrond, een bijdrage aan het verminderen van armoede in de stad. Twee keer per jaar wordt er een stadsdialoog georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen over armoedebestrijding in Zwolle.

Artikel delen: