Ex- directeur Driezorg kreeg ruim 4 ton mee

Zwolle – Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten van de ChristenUnie willen opheldering van de ministers van VWS en Binnenlandse Zaken over de ontslagvergoeding die de voormalig directeur van de Zwolse zorgorganisatie Driezorg heeft gekregen na een ‘verschil van mening’ met de Raad van Toezicht. De voormalig directeur ontving ruim €426.000. Volgens Dik-Faber is het "onbestaanbaar en onverteerbaar" dat in de zorg na een ontslag dergelijke bedragen worden uitgekeerd.

wim_rave.jpg 

Dik-Faber: "Ik vind het onbestaanbaar dat in de zorgsector zulke exorbitante bedragen uitgekeerd kunnen worden. Deze zorgorganisatie maakt al een moeilijke tijd door. In dat licht is een dergelijke ontslagvergoeding onverteerbaar. Ik wil van de betreffende ministers weten hoe zij deze ontslagvergoeding beoordelen, ook in verhouding tot de Wet normering topinkomens, waarin we afspraken maakten over wat bestuurders in de publieke sector – met publiek geld – mogen verdienen."

Kamervragen van de leden Dik-Faber en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Driezorg in Zwolle en de Wet normering topinkomens.
1. Kent u het jaarverslag 2015 van Driezorg in Zwolle? (Zie https://www.jaarverslagenzorg.nl)
2. Klopt het dat de directeur bij beëindiging van zijn contract vanwege een ‘verschil van mening’ met de raad van toezicht ruim €426.000 meekrijgt?
3. Hoe verhoudt dit zich tot de Wet normering topinkomens?
4. Bent u bereid het CIBG hiernaar onderzoek te laten doen?
5. Klopt het dat Driezorg in financieel zwaar weer zit? Hoe beoordeelt u in dit licht de vergoeding aan de directeur?
6. Bent u met ons van mening dat deze beloningen in de zorgsector exorbitant zijn en niet getolereerd kunnen worden?
 
CU 

Artikel delen:
Reacties 31
 1. Wederom (terecht) veel kritiek, maar desbetreffende bestuurders lachen zich rot. De wet staat immers aan hun kant. O wee, als een gewone sterveling niet functioneert: keihard ontslag met uitzicht op een schamele uitkering!


  Maak melding

 2. 30 jaar dienstverband. Inkomen valt net binnen de top (WNT). Kantonrechtersformule toepassen, et voilà: 426K. Die 123K is het salaris t/m augustus. Dus alles volgens de regels. What’s the fuss?


  Maak melding

 3. Onder toezicht van Wim Rave is Driezorg onder curatele gesteld.

  Als beloning hiervoor krijg je EUR 426.000 mee.

  De mensen die hiermee ingestemd hebben moeten juridisch vervolgd worden, het geld moet teruggestort worden.


  Maak melding

 4. Wat drama zegt, meneer heeft 30 jaar voor de organisatie gewerkt. Dan krijg je voor elk gewerkt jaar een x bedrag mee.

  Het voelt wrang, zuur, buitensporig en ga zo maar door, maar dan moet je de wet aanpassen.

  P.S. Ik ben ook ooit overtallig verklaard en kreeg een zakje geld mee. Die heb ik dankbaar geaccepteerd hoor. Maar goed, de werkgever kon het betalen 🙂


  Maak melding

 5. Inderdaad, Ruiger, dat is gewoon de wet.

  En iedereen die hierover zeurt zou ook echt niet zo hard piepen als ze het zelf zouden krijgen


  Maak melding

 6. Dhr. Rave kan dan wel ergens lang gewerkt hebben, de boel is toch niet echt goed verlopen. Als ik het verklooi op mijn werk en zelf opstap krijg ik echt geen ene rooie rotcent mee en is het ook nog maar de vraag of ik wel een uitkering zal krijgen.
  Dit soort types heeft geen geweten. Hij had ook het fatsoen kunnen hebben af te zien van de vergoeding. Zeker als je weet dat er onder de mensen op de werkvloer weer een reorganisatie / ontslagronde bezig is. Deze mensen doen nl. het echte zorgwerk maar betalen altijd het gelach.


  Maak melding

 7. @Yvon,

  Moreel gezien ben ik het 100% met je eens. We mogen onze handen ontzettend hard dichtknijpen dat er nog mensen in de zorg willen werken. En er klopt niets van dat ouderen onvoldoende zorg krijgen en meneer er met ruim 4 ton vandoor gaat. Driezorg staat zelfs onder verscherpt toezicht! Maar…

  Zou jij afzien van de vergoeding als je er recht op hebt? Het systeem klopt niet, maar kun je dat een persoon aanrekenen?

  P.S. Ik snap niet dat we in Nederland echt belangrijke zaken niet gewoon regelen. Zorg, onderwijs etc. Dit soort uitwassen zou je toch moeten kunnen voorkomen?  Maak melding

 8. En dat alles over de rug van de cliënten en medewerkers, die resp. Mínder zorg kunnen krijgen resp. Uren hebben moeten inleveren en collega’s ontslagen hebben zien worden.
  Schandalig! Graaier!


  Maak melding

 9. @arianne hij heeft er niet om gevraagd

  en zal jij je ontslagvergoeding weigeren ?

  misschien wilde hij juist meer zorg en minder medewerkers ontslaan
  hij had ”een verschil van mening ”

  de ontslagvergoeding die de voormalig directeur van de Zwolse zorgorganisatie Driezorg heeft gekregen na een ‘verschil van mening’ met de Raad van Toezicht.

  🙁


  Maak melding

 10. Hij heeft zo goed gedaan, dat Driezorg nu in financieel zwaar weer zit!!
  Voor zijn financieel wanbeleid krijgt hij die vette regeling!!
  Natuurlijk volkomen terecht,volgens sommige reacties.
  In wat voor land leven wij???


  Maak melding

 11. De kantonrechtersformule is per 1 juli 2015 vervallen: deze meneer is per 1 september 2015 bij Driezorg vertrokken, dus had hij daar geen recht meer op.
  In de plaats van de formule is de transitievergoeding gekomen, waarvan de maximale vergoeding een jaarsalaris is bij inkomens boven de 75.000,- Euro.
  Maar kennelijk gelden er voor onze “topmanagers” andere regels 🙁


  Maak melding

 12. De Raad van commissarissen is verantwoordelijk voor deze onterechte vergoeding. De voorzitter en de rest moet ontslag aangezegd krijgen. Het wordt tijd voor een frisse wind bij Driezorg.


  Maak melding

 13. @Teka; ik ben geen expert op dit gebied, maar als ik onderstaande informatie lees, zou ’t nog wel kunnen.

  http://www.kantonrechtersformule.nl/wat-is-de-kantonrechtersformule.html

  Uitleg kantonrechtersformule 2016:

  Kantonrechtersformule: hoe werkt het
  De kantonrechtersformule is een formule om ontslagvergoedingen te berekenen. Deze formule is ooit door de kantonrechters ontwikkeld. Vanaf 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding (en eventueel een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding). De kantonrechtersformule wordt wel nog vaak gebruikt bij -individueel- ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer(s) onder welke voorwaarden het ontslag plaatsvindt. U moet (financieel) gecompenseerd worden voor het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding is onderwerp van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Vaak wordt de kantonrechtersformule gebruikt. De kantonrechtersformule is (veel) hoger dan de transitievergoeding, soms wel meer dan 3 keer zo hoog. De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC formule genoemd.


  Maak melding

 14. Kanrechtersformule: 3 x 75.000 = 225.000. Wat deze man krijgt is het dubbele daarvan. Er worden niet voor niets kamer vragen gesteld.
  De commissarissen bij Driezorg die ervoor zorgen dat de vergoeding wordt verstrekt, moeten wieberen. Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen aan het roer blijven zitten.


  Maak melding

 15. @Maria; jaarsalaris is ongeveer 185K! Per maand 15.3K x 30 dienstjaren = 461K. Komen nog enkele factoren bij om te berekenen:

  3 componenten bepalen uitkomst van de kantonrechtersformule
  Aantal gewogen dienstjaren, Beloning per maand en de Correctiefactor geven de uitkomst van de kantonrechtersformule. A * B * C geeft de hoogte van de ontslagvergoeding.

  Aantal gewogen dienstjaren vooral gunstig voor oudere werknemers
  A is het Aantal gewogen dienstjaren. Bij de berekening van A wordt een gewicht toegekend aan het aantal dienstjaren. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na uw 55e levensjaartellen 2 keer mee. Oudere werknemers ontvangen bij ontslag vaak een hogere ontslagvergoeding omdat ze lange dienstverbanden hebben en de weging het bedrag extra verhoogt.

  Beloning per maand gunstig voor ⤽hogere⤝ salarissen
  B is de Beloning per maand. Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Zaken die niet onder de vaste beloning vallen zijn: werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tanti?me. Hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule.

  C-factor kan ontslagvergoeding halveren of verdubbelen!
  C is de Correctiefactor. De Correctiefactor is de variabele factor, die inzet kan zijn bij de onderhandelingen. Deze C-factor kan leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De ontslagvergoeding halveert bij een C-factor van 0,5 en verdubbelt bij een C-factor van 2. Bij collectief ontslag zullen de vakbonden -namens alle werknemers- proberen in te zetten op een hoge C-factor. Bij individueel ontslag kan een arbeidsjurist -namens de werknemer- inzetten op een hoge C-factor.

  A*B*C = hoogte ontslagvergoeding
  Als de kantonrechtersformule wordt gebruikt als maatstaf voor de ontslagvergoeding, worden de 3 waarden vermenigvuldigd. Het resultaat bepaalt de hoogte van de schadeloosstelling die werkgever aan u moet betalen. Oudere werknemers met lange dienstverbanden en hoge salarissen ontvangen de hoogste ontslagvergoedingen. Uitzonderingen zijn de topmanagers die bij ontslag soms ook zeer hoge (soms exorbitant hoge) vergoedingen ontvangen. De berekening is dan niet gebaseerd op de kantonrechtersformule maar in onderling overleg vastgesteld.

  Die 426K lijkt me duidelijk uitonderhandeld. Als Rave al een paar jaar niet goed zou hebben gefunctioneerd, dan hebben de toezichthouders dus ook boter op hun hoofd, want niet tijdig ingegrepen….

  En die mogen nu eea uit gaan leggen.


  Maak melding

 16. Inkomen in 2015 was 567,938 euro, werkte vanaf februari 2015 niet meer, al die mensen die denken dat je te koste van mensen die zorg nodig hebben jezelf kan verrijken acht griezels  Maak melding

 17. Die mensen zijn ook lang en netjes per brief op de hoogte gehouden van de situatie. Als je zelf weet hoe de morele vlag er voor hangt…wat je veroorzaakt hebt, zou ik misschien een (goeie) ton in een fonds voor kwalitatief goede en gescreende bestuurders stoppen of iets dergelijk.
  Hoe slecht is 467,938 euro immers, voor een periode van intens falen tenkoste van mensen?
  Hoe je reageert als je helemaal geen moreel kompas lijkt te hebben, enkel aan de centjes denkt en een plaat voor de kop hebt van jewelste?

  Vraag het Rave :'(


  Maak melding

 18. Voor moraalridder “drama“ inkomen is samengesteld door alle inkomsten dus vast loon, pensioen en eventueel auto. vraag me af wat u vindt van de mensen die ontslagen zijn zonder een extra premie wegens falend beleid Driezorg stond onder verscherpt toezicht


  Maak melding

 19. Hoewel ik het volledig eens ben met het punt vd dames, komt dit op mij toch wat over als ‘incidentenpolitiek’. Volgens mij moeten we het niet primair over Driezorg en meneertje Rave hebben, maar vooral over de wet- en regelgeving in Nederland die dit soort misstanden mogelijk maakt!


  Maak melding

 20. Eens! De rest is ook geschiedenis.

  Doe eens een voorzet Carola…wat zou eerst moeten veranderen aan de wet- en regelgeving? Beloning en uitkering/vertrekpremie (ook bij gebleken falen) voor bestuurders in o.a. de zorg naar beneden trekken?  Maak melding

 21. Deze reacties op het topic over werkdruk in Isala….kunnen wat mij betreft zo mee in de discussie:

  Bericht door debakker, op 4 juni 2016 16:47
  En het geld dat er is voor de handen aan het bed verdwijnt in de zakken van de bestuurders, raad van toezicht etc etc. Allemaal mensen die met mond alles regelen, maar geen flauw benul hebben hoe het echt in elkaar zit. En half nederland zit vol met dit soort gasten

  Bericht door aja, op 4 juni 2016 18:06
  Het ergste is nog dat die bestuurders enorm hoge salarissen hebben, die niet besteed worden aan handen aan het bed.

  Bericht door vdberg, op 4 juni 2016 20:22
  De bestuursvoorzitter krijgt 268.000 per jaar!!


  Maak melding

Reageer